Read the following andmark the letter a, b, c, or d on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions from 1 to 8

     

*

*

*

Read the following andmark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to lớn each of the questions from 1 lớn 8.

Bạn đang xem: Read the following andmark the letter a, b, c, or d on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions from 1 to 8


Harvard University, today recognized as part of the đứng đầu echelon of the world"s universities, came from very inauspicious & humble beginning.
This oldest of American universities was founded in 1636, just sixteen years after the Pilgrims landed at Plymouth. Included in the Puritan emigrants to lớn the Massachusetts colony during this period were more than 100 graduates of England"s prestigious Oxford & Cambridge universities, và these universities graduates in the New Word were determined that their sons would have the same educational opportunities that they themselves had had. Because of this tư vấn in the colony for an institution of higher learning, the General Court of Massachusetts appropriated 400 pounds for a college in October of 1636 và early the following year decided on a parcel of land for the school; this land was in an area called Newetowne, which was later renamed Cambridge after its English cousin and is the site of the present-day university.
When a young minister named John Harvard, who came from the neighboring town of Charlestown, died from tuberculosis in 1638, he willed half of his estate of 1,700 pounds khổng lồ the fledgling college. In spite of the fact that only half of the bequest was actually paid, the General Court named the college after the minister in appreciation for what he had done. The amount of the bequest may not have been large, particularly by today"s standard, but it was more than the General Court had found it necessary khổng lồ appropriate in order to xuất hiện the college.
Henry Dunster was appointed the first president of Harvard in 1640, and it should be noted that in addition lớn serving as president, he was also the entire faculty, with an entering freshmen class of four students. Although the staff did expand somewhat, for the first century of its existence the entire teaching staff consisted of the president và three or four tutors.

*

A. Harvard University developed under the auspices of the General Court of Massachusetts

B. What is today a great university started out small

C. John Harvard was key khổng lồ the development of a great university

D. Harvard is one of the world"s most prestigious universities.


Đáp án D

Đáp án DNội dung chủ yếu của bài đọc này?A. Đại học Harvard phát triển dưới sự bảo trợ của Tổng Tòa án MassachusettsB. Cái gì là một trường đại học lớn ngày nay khởi hành từ cái nhỏC. John Harvard là khóa xe cho sự cải tiến và phát triển của một trường đại học lớnD. Harvard là một trong những trường đại học danh giá nhất rứa giới.Chủ đề chính của bài nằm ở câu đầu tiên của bài: “Harvard University, today recognized as part of the vị trí cao nhất echelon of the world’s universities, came from very inauspicious and humble beginning. (Đại học Harvard, ngày ni được công nhận như một phần cấp bậc cao vào các trường đại học trên thế giới, đi lên từ một khởi đầu không may mắn và tầm thường)


A. one of the oldest universities in the world

B. the oldest university in the world

C. one of the oldest universities in America

D.

Xem thêm: Top 10 Cửa Hàng Bán Thực Phẩm Chay Tại Hà Nội 2022, Thực Phẩm Chay Hà Nội

the oldest university in America


Đáp án D

Đáp án DBài đọc cho rằng Harvard là______A. Một trong những trường đại học nhiều năm nhất trên thế giớiB. Trường đại học lâu năm nhất trên thế giớiC. Một trong những trường đại học lâu năm nhất ở MỹD. Trường đại học nhiều năm nhất ở MỹDẫn chứng: This oldest of American universities was founded in 1636, just sixteen years after the Pilgrims landed at Plymouth. (Trường đại học lâu năm nhất vào các trường đại học ở Mỹ này được thành lập năm 1636, chỉ mười sáu năm sau khi người Pilgrims đổ bộ đến Plymouth)


Câu 24. It can be inferred from the passage that the Puritans who traveled to lớn theMassachusetts colony were _________________

A. rather rich

B. Rather well educated

C. rather supportive of the English government

D. rather undemocratic


Đáp án B

Đáp án BCó thể suy ra từ bài xích đọc rằng người Puritans đã từng đi đến lục địa Massachusetts thì _____A.khá giàuB. Có học thức khá tốtC. được hỗ trợ của chính phủ AnhD. Khá là ko dân chủDẫn chứng: Included in the Puritan emigrants lớn the Massachusetts colony during this period were more than 100 graduates of England’s prestigious Oxford and Cambridge universities, and these universities graduates in the New Word were determined that their sons would have the same educational opportunities that they themselves had had.Được bao hàm những người nhập cảnh Puritans mang lại Massachusetts trong quá trình này hơn 100 cử nhân của trường đh Oxford và Cambridge danh tiếng, và rất nhiều vị cn này trong quả đât Mới quyết vai trung phong rằng nam nhi của họ cũng buộc phải có cơ hội giáo dục như họ đã từng


Đáp án B

Đáp án BĐại từ bỏ they tại phần văn số 2 nhằm chỉ ____________A. Nhỏ traiB. Mọi cử nhân đại họcC. Các trường đại học Oxford & CambridgeD. Cơ hội giáo dụcIncluded in the Puritan emigrants to the Massachusetts colony during this period were more than 100 graduates of England’s prestigious Oxford và Cambridge universities, và these universities graduates in the New Word were determined that their sons would have the same educational opportunities that they themselves had had.Được bao gồm những người nhập cảnh Puritans đến Massachusetts trong quy trình này rộng 100 cử nhân của trường đh Oxford và Cambridge danh tiếng, và phần đông vị cử nhân này trong thế giới Mới quyết trung tâm rằng đàn ông của chúng ta cũng buộc phải có thời cơ giáo dục như họ sẽ từng.


Đáp án A

Đáp án ATừ “pounds” ở đoạn 2 có thể là _______A. Solo vị tiền tệB. Sv đại họcC. Loại sáchD. Các khu vực trường họcPounds = units of money: đơn vị chức năng tiền tệ


A. What he died of

B. Where he came from

C. Where he was buried

D. How much he bequeathed to lớn Harvard


Đáp án C

Đáp án CThông tin nào sau đây không được kể về John Harvard?A. Lý do ông ấy chếtB. Ông ấy đến từ đâuC. địa điểm ông được an tángD. Ông ấy để lại từng nào cho HarvardWhen a young minister named John Harvard, who came from the neighboring town of Charlestown, died from tuberculosis in 1638, he willed half of his estate of 1,700 pounds to the fledgling college. In spite of the fact that only half of the bequest was actually paid, the General Court named the college after the minister in appreciation for what he had done.Khi một bộ trưởng trẻ tuổi thương hiệu là John Harvard, người đến từ thị trấn lấn cận của Charlestown, chết vì bệnh lao năm 1636, Ngài muốn để lại một nửa tài sản của mình là 1.700 bảng cho trường đại học mới thành lập. Mặc dù thực tế rằng chỉ có một nửa số tiền để lại đó được thực trả, Tổng Tòa án đã đặt tên mang đến trường đại học đó theo thương hiệu vị bộ trưởng vào sự đánh giá cao những gì ông đã làm


A. Someone else really served as president of Harvard before Henry Dunster

B. Henry Dunster was an ineffective president

C.

Xem thêm: Dung Dịch X Chứa Hỗn Hợp Gồm Na2Co3 1 5M Và Khco3 1M, Dung Dịch X Chứa Hỗn Hợp Gồm Na2Co3 1,5M

Henry Dunster spent much of his time as president managing the Harvard faculty

D. The position of president of Harvard was not merely an administrative position in the early ears


Đáp án D

Đáp án DBài đọc ngụ ý rằng _________A. Một fan nào khác đích thực là hiệu trưởng của Harvard trước Henry DunsterB. Henry Dunster là 1 hiệu trưởng không hiệu quảC. Henry Dunster để nhiều thời gian của chính bản thân mình như là vị hiệu trưởng cai quản các giảng viên HarvardD. Vị trí của hiệu trưởng trường Harvard không chỉ là là địa chỉ của một người quản lý.Dẫn chứng: Henry Dunster was appointed the first president of Harvard in 1640, & it should be noted that in addition to serving as president, he was also the entire faculty, with an entering freshmen class of four students. Henry Dunster được bổ nhiệm làm hiệu trưởng trước tiên của Đại học Harvard năm 1640, và đề xuất lưu ý rằng ngoài việc làm việc như hiệu trưởng, ông cũng là một giảng viên, với một lớp tân sv có 4 sinh viên.


Đáp án D

Đáp án DA. To and fro: trải qua đi lạiB. Back and forth: qua lạiC. Side by side: cạnh bên nhauD. More or less: kha kháSomewhat = more or less: kha khá ( một con số không ít cũng ko nhiều)


*

*


Liên hệ

nangngucnoisoi.vn