Hằng Số Khí Lý Tưởng R

     

Sự khác hoàn toàn chính - Hằng số khí phổ và Hằng số khí đặc trưng

Pha khí là một trong những trong tía pha thiết yếu mà đồ gia dụng chất có thể tồn tại. Nó là trạng thái hoàn toàn có thể nén được nhiều nhất trong tía trạng thái của trang bị chất. Chỉ tất cả 11 nguyên tố trong các các nguyên tố không giống tồn tại bên dưới dạng khí ở đk thường. Tuy nhiên, “định qui định khí lý tưởng” hỗ trợ cho chúng ta một phương trình rất có thể được sử dụng để giải thích hoạt động của một hóa học khí bình thường. Nó gồm một hằng số xác suất được hotline là hằng số khí rộng rãi và khi nó được áp dụng cho một khí thực, hằng số này được thực hiện với một sự nỗ lực đổi. Khi đó nó được gọi là hằng số khí sệt trưng. Sự khác biệt chính thân hằng số khí phổ quát và hằng số khí đặc thù là hằng số khí diện tích lớn chỉ vận dụng cho khí lý tưởng trong khi hằng số khí quánh trưng rất có thể áp dụng mang lại khí thực.Bạn vẫn xem: Hằng số khí lý tưởng r

NỘI DUNG

1. Tổng quan và sự khác hoàn toàn chính 2. Hằng số khí phổ là gì 3. Hằng số khí đặc trưng là gì 4. So sánh song song - Hằng số khí phổ và Hằng số khí đặc trưng ở dạng bảng 5. Tóm tắt

Hằng số khí phổ là gì?

Các phân tử khí gồm khả năng hoạt động tự bởi vì trong không khí vì chúng là các phân tử khôn xiết nhẹ. Lực giữa những phân tử khí là lực hút Van Der Waal yếu. Mặc dù nhiên, để phân tích và lý giải hành nangngucnoisoi.vn của một hóa học khí, những nhà khoa học đã gửi ra các lý thuyết bằng cách sử dụng một chất khí giả định được điện thoại tư vấn là khí Lý tưởng. Họ cũng đã rút ra một định luật liên quan đến khí lý tưởng này, được gọi là Định luật khí lý tưởng.

Bạn đang xem: Hằng số khí lý tưởng r

Trước tiên, bọn họ nên biết khí lý tưởng tức là gì. Nó là 1 trong những chất khí giả định sẽ bộc lộ các đặc thù sau ví như nó là 1 trong chất khí thực. Đây chỉ là gần như giả định.

Một khí lý tưởng được kết cấu bởi một trong những lượng lớn các phân tử khí nhỏ.Thể tích của những phân tử khí kia không xứng đáng kể.Không bao gồm lực hút giữa những phân tử khí.Chuyển động của các phân tử khí này tuân thủ theo đúng định luật chuyển động của Newton.Va chạm của các phân tử là trả toàn bọn hồi.

Bằng cách nhìn vào các đặc tính này, rất có thể hiểu rằng không có khí thực như thế nào là lý tưởng.

Luật Khí lý tưởng là gì

Định phương tiện khí lý tưởng cho thấy thêm trạng thái của khí lý tưởng cùng được phân tích và lý giải bằng một phương trình như sau.

PV = nRT

P - Áp suất của khí lý tưởng

V - Thể tích của khí lý tưởng

n - Số mol khí lý tưởng (lượng chất)

T - nhiệt độ

Thuật ngữ R ở đó là hằng số khí phổ quát. Giá trị của R hoàn toàn có thể được tính bằng phương pháp coi ánh sáng và áp suất tiêu chuẩn chỉnh là 00C và áp suất 1atm. Điều này mang đến giá trị của hằng số khí thông dụng là 0,082057 L / (K.mol).

Hằng số khí đặc thù là gì?

Khi vận dụng phương trình khí lý tưởng đến khí thường, phương trình trên rất cần phải sửa thay đổi vì không tồn tại khí thực nào hoạt động như khí lý tưởng. Vì chưng đó, hằng số khí đặc trưng, ​​thay bởi vì hằng số khí phổ quát, được thực hiện ở đó. Các đặc điểm của khí thực không giống với khí lý tưởng hoàn toàn có thể được liệt kê bên dưới đây.

Khí thực được cấu tạo bởi những phân tử lớn hoàn toàn có thể phân biệt được đối với khí lý tưởng.Các phân tử khí này chịu đựng một thể tích độc nhất vô nhị định.Giữa các phân tử khí có lực Van Der Waal yếu.Va va không trả toàn lũ hồi.

Do đó, định quy định khí lý tưởng không thể vận dụng trực tiếp đến khí thực. Vì đó, một sửa đổi dễ dàng được thực hiện; hằng số khí phổ được phân tách cho khối lượng mol của khí trước lúc áp dụng nó trong phương trình. Nó rất có thể được hiển thị như sau.

Rriêng = R / M

Rriêng - Hằng số khí quánh trưng

R - Hằng số khí phổ

M - trọng lượng mol của khí


*

Hình 01: Khí lý tưởng và Khí thực

Sự không giống nhau giữa Hằng số khí phổ với Hằng số khí đặc thù là gì?

Hằng số khí phổ cùng Hằng số khí sệt trưng

Hằng số khí rộng rãi chỉ được vận dụng cho khí lý tưởng.

Xem thêm: Vì Sao Giáo Dục Đào Tạo Và Khoa Học Công Nghệ Là Quốc Sách Hàng Đầu

Hằng số khí đặc thù được áp dụng cho một khí thực.
Phép tính
Hằng số khí phổ được tính bằng phương pháp sử dụng những giá trị nhiệt độ và áp suất (STP) tiêu chuẩn.Hằng số khí đặc trưng được tính với các giá trị STP cùng với trọng lượng mol của khí thực.
Mối dục tình với Khí
Hằng số khí phổ không phụ thuộc vào vào khí lấy.Hằng số khí đặc thù là phụ thuộc vào hóa học khí.
Giá trị
Giá trị của hằng số khí phổ là 0,082057 L / (K.mol).Giá trị của hằng số khí đặc trưng sẽ luôn dựa vào vào hóa học khí.

Tóm tắt - Hằng số khí phổ với Hằng số khí đặc trưng

Khí ưng ý là khí mang thuyết được đưa định có những đặc tính rất khác cùng với khí thực. Định chính sách khí lý tưởng được hiện ra để phân tích và lý giải hành nangngucnoisoi.vn của khí lý tưởng. Mặc dù nhiên, khi áp dụng hằng số này cho khí thực, nó buộc phải được sửa đổi bằng cách áp dụng hằng số khí đặc trưng khác cùng với hằng số khí phổ quát. Đó là vì không có khí thực nào vận động như khí lý tưởng. Sự khác biệt chính giữa hằng số khí rộng lớn và hằng số khí đặc thù là hằng số khí ít nhiều chỉ vận dụng được cho khí lý tưởng trong lúc hằng số khí quánh trưng rất có thể áp dụng mang đến khí thực.

Tải xuống phiên bạn dạng PDF của Hằng số khí phổ với Hằng số khí sệt trưng

Bạn có thể tải xuống phiên bạn dạng PDF của bài bác nangngucnoisoi.vnết này và thực hiện nó cho các mục đích ngoại tuyến đường theo chú thích trích dẫn. Vui vẻ tải xuống phiên phiên bản PDF tại phía trên Sự biệt lập Giữa Hằng Số Khí Phổ và Hằng Số Khí Đặc Tính.

Xem thêm: Listening Unit 4 Listening Trang 43 Sgk Tiếng Anh Lớp 10, Unit 4 Listening Trang 43 Sgk Tiếng Anh Lớp 10

Tài liệu tham khảo:

1.LeTran, Công tước. "Luật Khí lý tưởng." N.p., ngày 09 tháng một năm 2017. Web. Gồm sẵn ở đây. Ngày 09 mon 6 năm 2017. 2.Chang, Raymond. Chất hóa học nói chung. Ấn bạn dạng thứ 6. New York: McGrow Hil, 2011. Bản in.