HAI THỬA RUỘNG THU HOẠCH ĐƯỢC 3 TẤN 2 TẠ

     

Câu trả lời được đảm bảo chứa thông tin đúng mực và đáng tin cậy, được xác thực hoặc trả lời bởi các chuyên gia, giáo viên bậc nhất của chúng tôi.
Bạn đang xem: Hai thửa ruộng thu hoạch được 3 tấn 2 tạ

*

1)

Đổi 3 tấn 2 tạ = 3200 kg

6 tạ = 600 kg

Thửa ruộng thứ nhất thu hoạch được số ki-lô-gam gạo là:

$(3200+600):2=1900$ (kg)

Thửa ruộng đồ vật hai thu hoạch được số ki-lô-gam gạo là:

$3200-1900=1300$ (kg)

Đáp số: thửa ruộng thứ nhất 1900 kg thóc

thửa ruộng thứ hai 1300 kilogam thóc

2)

Số tròn chục lớn số 1 có 3 chữ số là 990

Tổng của 3 số là:

$990 imes3=2970$

Đáp số: 2970

3)

Đội bố sửa được số mét con đường là:

$(45+49):2=47$ (m)

Cả 3 team sửa được số mét đường là:

$45+47+49=141$ (m)

Đáp số: 141m đường


star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar


*Xem thêm: Phương Trình Lượng Giác Cơ Bản: Lý Thuyết, Cách Giải, Bài Tập

*

*

1)

Đổi 3 tấn 2 tạ = 3200 kg

6 tạ = 600 kg

Thửa ruộng đầu tiên thu hoạch được số kg gạo là:

(3200+600)÷2=1900(kg)

Thửa ruộng máy hai thu hoạch được số kilogam gạo là:

3200-1900=1300(kg)

Đáp số:

2)

Số tròn chục lớn nhất có 3 chữ số là 990

Tổng của 3 số là:

990×3=2970

Đáp số:

3)

Đội bố sửa được số mét mặt đường là:

(45+49)÷2=47(m)

Cả 3 team sửa được số mét con đường là:

45+47+49=141(m)

Đáp số:


star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar

b.1

đổi 3 tấn 2 tạ = 3200 kg

thửa ruộng thứ nhất thu hoạch được số kilogam là:

(3200 + 600) : 2 = 1900(kg)

thửa ruộng đồ vật hai thu hoạch được số kilogam là:

3200 - 1900 = 1300(kg)

đáp số : thửa ruộng đồ vật nhất:1900kg

thửa ruộng sản phẩm công nghệ hai:1300kg

b.2

số chòn chục có 3 chữ số là: 990

tổng của 3 số là :

990 x 3 = 2970

đáp số : 2970

b.3

đội 3 sửa được số mét mặt đường là

(45 + 49) : 2 = 47(m)

cả 3 thay đổi sửa được số mét mặt đường là:

45 + 47 + 49 = 141(m)

đáp số : 141 m đường
Xem thêm: Gián Án Giáo Án Ngữ Văn 7 Học Kì 2 Năm Học 20, Trọn Bộ Giáo Án Môn Ngữ Văn Lớp 7 Học Kì 2

star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar