HAI TẤM VẢI XANH VÀ ĐỎ DÀI TẤT CẢ 85M

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Hai tấm vải xanh và đỏ dài toàn bộ 85m. Ví như cắt bớt 3/7 tấm vải đỏ cùng 3/7 tấm vải vóc xanh thì phần còn sót lại của 2 tấm vải bởi nhau. Tính chiều nhiều năm của tấm vải vóc xanh


*

Phân số chỉ số phần sót lại của tấm vải vóc đỏ là : 1 - (frac37) = (frac47) ( tấm vải vóc )

Phân số chỉ số phần còn sót lại của tấm vải vóc xanh là : 1 - (frac35) = (frac25) ( tấm vải )

Vì (frac47) tấm vải đỏ bằng (frac25) ( = (frac410) ) tấm vải xanh nên (frac17) tấm vải đỏ bằng (frac110) tấm vải vóc xanh. Ví như coi tấm vải đỏ bởi 7 phần cân nhau thì tấm vải vóc xanh bởi 10 phần bởi nhau 

Tổng số phần đều bằng nhau là : 7 + 10 = 17 ( phần )

Chiều nhiều năm tấm vải xanh là : 85 : 17 x 10 = 50 ( m )

Đáp số : 50 m 


thank you very much zZz Thúy Loan zZz


Đúng 0
bình luận (0)

Trả lời

=50m

Chúc bn 

Học tốt


Đúng 0
phản hồi (0)

xanh 28

đỏ 40


Đúng 0
bình luận (0)
Các câu hỏi tương từ

Hai tấm vải xanh cùng đỏ dài toàn bộ 85m, nếu cắt bớt 3/7 tấm vải đỏ ,và 3/5 tấm vải xanh thì phần còn lại của hhai tấm vải bởi nhau. Chiều nhiều năm tấm vải xanh là bao nhiêu????????


Lớp 5 Toán
1
0

Hai tấm vải xanh cùng đỏ dài tất cả 85m. Nếu cắt bớt (frac37) tấm vải vóc đỏ và (frac35) tấm vải xanh thì phần còn lại của nhì tấm vải bởi nhau. Tính chiều nhiều năm của tấm vải vóc xanh.

Bạn đang xem: Hai tấm vải xanh và đỏ dài tất cả 85m


Lớp 5 Toán
3
0

Hai tấm vải xanh với đỏ dài toàn bộ 68m. Giả dụ cắt bớt 3/7 tấm vải vóc xanh và 3/5 tấm vải vóc đỏ thì phần còn lại của nhì tấm vải bằng nhau. Tính chiều nhiều năm mỗi tấm vải vóc ?


Lớp 5 Toán
30
0

Hai tấm vải vóc xanh với đỏ dài toàn bộ 68m. Giả dụ cắt bớt 3/7 tấm vải vóc xanh với 3/5 tấm vải vóc đỏ thì phần còn lại của 2 tấm vải bằng nhau. Tính chiều dài mỗi tấm?

 


Lớp 5 Toán
7
1

Hai tấm vải xanh và đỏ dài tất cả 136m trường hợp cắt bớt 3 7 tấm vải vóc xanh cùng 3 5 tấm vải đỏ thì phần còn lại cảu nhì tấm vải dài cân nhau tính độ dài của mỗi tấm vải


Lớp 5 Toán
1
0

Hai tấm vải xanh và đỏ dài tất cả 136m nếu như cắt bớt 3/7 tấm vải xanh cùng 3/5 tấm vải đỏ thì phần sót lại cảu hai tấm vải vóc dài đều bằng nhau tính độ dài của từng tấm vải


Lớp 5 Toán
0
0

hai tấm vải xanh cùng đỏ dài tất cả 68 m. Nếu cắt bớt 3/7 tấm vải vóc xanh cùng 3/5 tấm vải vóc đỏ thì phần còn sót lại của nhì tấm vải cân nhau . Tính chiều lâu năm mỗi tấm vải .

Xem thêm: Xem Phim Đẳng Cấp Quý Cô Tập 6 Vietsub Hd, Xem Phim Đẳng Cấp Quý Cô


Lớp 5 Toán
4
0

Hai tấm vải xanh và đỏ lâu năm 68m. Trường hợp cắt sút 3/7 tấm vải vóc xanh cùng 3/5 tấm vải đỏ thì phần sót lại của nhì tấm vải dài bằng nhau. Tính chiều nhiều năm của mỗi tấm vải.

Xem thêm: Câu Đố Vui Trong Nhanh Như Chớp Mùa 2 Tập 8, Nhanh Như Chớp Mùa 2


Lớp 5 Toán
4
0

Hai tấm vải vóc xanh và đỏ dài 68 m. Ví như cắt sút 3/7 tấm vải vóc xanh và 3/5 tấm vải vóc đỏ thì phần còn lại của nhị tấm vải dài bởi nhau. Tính chiều nhiều năm của từng tấm vải.