Hai quả cầu kim loại nhỏ như nhau mang các điện tích q1 và q2 đặt trong không khí cách nhau 2cm

     
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên cùng xã hộiKhoa họcLịch sử với Địa lýTiếng việtKhoa học tập tự nhiênHoạt hễ trải nghiệm, phía nghiệpHoạt hễ trải nghiệm sáng sủa tạoÂm nhạcMỹ thuật
*

Hai quả cầu tất cả khối lượng nhỏ mang điện tích q1, quận 2 đặt trong không khí biện pháp nhau 2cm, bọn chúng đẩy nhau bởi một lực 2,7.10^-4 N. Mang đến hai quả mong tiếp xúc nhau rồi lại mang về vị trí cũ, bọn chúng đẩy nhau bởi một lực 3,6.10^-4 N. Search q1, q2


*

*

Cho nhị quả cầu bé dại bằng sắt kẽm kim loại giông hệt nhau, đặt biện pháp nhau một đoạn r0,1m trong không khí. Thuở đầu hai quả cầu này được tích điện trái dấu, chúng hút nhau cùng với lực F16,4.10^-2N. Kế tiếp cho hai quả ước tiếp xúc với nhau, rồi đưa chúng về vị trí cũ thì bọn chúng thấy đẩy nhau với lực F23,6.10^-2N. Xác minh điện tích của mỗi quả cầu trước lúc cho chúng tiếp xúc cùng với nhau.

Bạn đang xem: Hai quả cầu kim loại nhỏ như nhau mang các điện tích q1 và q2 đặt trong không khí cách nhau 2cm


Cho hai quả cầu nhỏ dại bằng sắt kẽm kim loại giông hệt nhau, đặt bí quyết nhau một đoạn r=0,1m trong ko khí. Lúc đầu hai trái cầu đó được tích điện trái dấu, chúng hút nhau với lực F1=(6,4.10^-2N). Tiếp nối cho nhị quả cầu tiếp xúc với nhau, rồi đưa bọn chúng về địa điểm cũ thì chúng thấy đẩy nhau với lực F2=(3,6.10^-2N). Xác định điện tích của từng quả cầu trước khi cho bọn chúng tiếp xúc cùng với nhau.


2 quả cầu nhỏ tuổi như nhau mang những điện tích q1 và q2 đặt trong ko khí biện pháp nhau r 2cm , dẩy nhua bởi lực F 2,7times10-4N . Mang lại 2 quả cầu tiếp xúc nhau rồi lại đưa về vị trí cũ , chúng đẩy nhau lực F 3,6times10-4N .a) tính điện tích mỗi quả mong trước và sau khi tiếp xúc .b) sau thời điểm tiếp xúc , đặt chúng trong rượu có hằng số điện môi là 27 . Tính lực địa chỉ giữa 2 quả mong , biết khoảng cách giữa 2 quả cầu không thay đổi .

2 quả cầu nhỏ như nhau mang những điện tích q1 và q2 đặt trong ko khí giải pháp nhau r = 2cm , dẩy nhua bởi lực F = 2,7( imes)10-4N . Mang đến 2 quả mong tiếp xúc nhau rồi lại đem về vị trí cũ , bọn chúng đẩy nhau lực F" = 3,6( imes)10-4N .

a) tính năng lượng điện mỗi quả mong trước và sau thời điểm tiếp xúc .

b) sau khoản thời gian tiếp xúc , đặt chúng trong rượu tất cả hằng số năng lượng điện môi là 27 . Tính lực liên tưởng giữa 2 quả mong , biết khoảng cách giữa 2 quả ước không thay đổi .


2 quả mong nhỏ như nhau mạng các điện tích q1 và q2 đặt trong ko khí bí quyết nhau r=2cm , đẩy nhau bằng lực (F=2,7 imes10^-4N) . đến 2 quả cầu tiếp xúc nhau rồi lại đưa về vị trí cũ , chúng đẩy nhau lực (F"=3,6 imes10^-4N).Tính q1 , q2 .


2 quả ước nhỏ như nhau mạng các điện tích q1 và q2 đặt trong không khí cách nhau r=2cm , đẩy nhau bởi lực (F=2,7 imes10^-4N) . Mang đến 2 quả ước tiếp xúc nhau rồi lại mang đến vị trí cũ , chúng đẩy nhau lực (F"=3,6 imes10^-4N).Tính q1 , q2 .


2 quả mong nhỏ như nhau mạng những điện tích q1 và q2 đặt trong ko khí cách nhau r=2cm , đẩy nhau bởi lực (F=2,7 imes10^-4N) . Mang đến 2 quả ước tiếp xúc nhau rồi lại mang đến vị trí cũ , bọn chúng đẩy nhau lực (F"=3,6 imes10^-4N).Tính q1 , q2 .


2 quả mong nhỏ như nhau mạng các điện tích q1 và q2 đặt trong không khí phương pháp nhau r=2cm , đẩy nhau bởi lực (F=2,7 imes10^-4N) . Mang lại 2 quả mong tiếp xúc nhau rồi lại đem đến vị trí cũ , bọn chúng đẩy nhau lực (F"=3,6 imes10^-4).Tính q1 , q2 .


2 trái cầu nhỏ như nhau mang các điện tích q1 và q2 đặt trong không khí phương pháp nhau r 2cm , đẩy nhau bằng lực F 2,7×10-4N . Mang đến 2 quả mong tiếp xúc nhau rồi lại đem đến vị trí cũ , chúng đẩy nhau lực F 3,6×10-4N .a) tính điện tích mỗi quả cầu trước và sau khoản thời gian tiếp xúc .b) sau khoản thời gian tiếp xúc , đặt chúng trong rượu bao gồm hằng số năng lượng điện môi là 27 . Tính lực can hệ giữa 2 quả mong , biết khoảng cách giữa 2 quả cầu không đổi .

Xem thêm: Gọi M Và M Lần Lượt Là Giá Trị Lớn Nhất Và Giá Trị Nhỏ Nhất Của Hàm Số


2 quả cầu nhỏ tuổi như nhau mang các điện tích q1 và q2 đặt trong ko khí phương pháp nhau r = 2cm , đẩy nhau bằng lực F = 2,7×10-4N . Cho 2 quả ước tiếp xúc nhau rồi lại mang đến vị trí cũ , bọn chúng đẩy nhau lực F" = 3,6×10-4N .

a) tính năng lượng điện mỗi quả mong trước và sau khoản thời gian tiếp xúc .

b) sau khi tiếp xúc , đặt nó trong rượu gồm hằng số năng lượng điện môi là 27 . Tính lực hệ trọng giữa 2 quả cầu , biết khoảng cách giữa 2 quả mong không đổi .


2 quả cầu nhỏ như nhau mang những điện tích q1 và q2 đặt trong ko khí bí quyết nhau r 2cm , đẩy nhau bằng lực F 2,7×10-4N . Cho 2 quả ước tiếp xúc nhau rồi lại mang lại vị trí cũ , chúng đẩy nhau lực F 3,6×10-4N .a) tính năng lượng điện mỗi quả mong trước và sau khoản thời gian tiếp xúc .b) sau thời điểm tiếp xúc , đặt chúng trong rượu có hằng số năng lượng điện môi là 27 . Tính lực xúc tiến giữa 2 quả ước , biết khoảng cách giữa 2 quả ước không thay đổi .

2 quả cầu nhỏ dại như nhau mang các điện tích q1 và q2 đặt trong không khí phương pháp nhau r = 2cm , đẩy nhau bằng lực F = 2,7×10-4N . Cho 2 quả cầu tiếp xúc nhau rồi lại mang lại vị trí cũ , bọn chúng đẩy nhau lực F" = 3,6×10-4N .

a) tính năng lượng điện mỗi quả mong trước và sau khi tiếp xúc .

b) sau khoản thời gian tiếp xúc , đặt nó trong rượu tất cả hằng số điện môi là 27 . Tính lực liên can giữa 2 quả ước , biết khoảng cách giữa 2 quả mong không thay đổi .


2 trái cầu nhỏ dại như nhau mang các điện tích q1 và q2 đặt trong ko khí giải pháp nhau r 2cm , đẩy nhau bằng lực F 2,7×10-4N . đến 2 quả ước tiếp xúc nhau rồi lại đưa về vị trí cũ , bọn chúng đẩy nhau lực F 3,6×10-4N .a) tính năng lượng điện mỗi quả mong trước và sau thời điểm tiếp xúc .b) sau khoản thời gian tiếp xúc , đặt chúng trong rượu gồm hằng số điện môi là 27 . Tính lực liên tưởng giữa 2 quả cầu , biết khoảng cách giữa 2 quả mong không đổi .

2 trái cầu nhỏ như nhau mang các điện tích q1 và q2 đặt trong ko khí biện pháp nhau r = 2cm , đẩy nhau bằng lực F = 2,7×10-4N . Mang lại 2 quả ước tiếp xúc nhau rồi lại đưa về vị trí cũ , bọn chúng đẩy nhau lực F" = 3,6×10-4N .

a) tính năng lượng điện mỗi quả mong trước và sau khoản thời gian tiếp xúc .

Xem thêm: " Make End Meet Nghĩa Là Gì ? Make Ends Meet Trong Tiếng Anh

b) sau khoản thời gian tiếp xúc , đặt chúng trong rượu bao gồm hằng số điện môi là 27 . Tính lực tác động giữa 2 quả ước , biết khoảng cách giữa 2 quả cầu không đổi .