Hai dây dẫn thẳng dài song song cách nhau 32cm

     
*

chọn lớp toàn bộ Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
chọn môn tất cả Toán đồ dùng lý Hóa học viên học Ngữ văn tiếng anh lịch sử vẻ vang Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử vẻ vang và Địa lý thể dục thể thao Khoa học thoải mái và tự nhiên và làng hội Đạo đức bằng tay thủ công Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
tất cả Toán trang bị lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử vẻ vang và Địa lý thể thao Khoa học tự nhiên và thoải mái và làng hội Đạo đức thủ công Quốc phòng bình an Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
*

Hai dây dẫn thẳng, dài tuy nhiên song bí quyết nhau 32 (cm) trong ko khí, cường độ mẫu điện điều khiển xe trên dây một là I 1 = 5 ( A ) , cường độ loại điện chạy trên dây 2 là I 2 . Điểm M phía bên trong mặt phẳng 2 dòng điện, ngoài khoảng tầm 2 cái điện và cách dòng I 2 8 (cm). Để chạm màn hình từ tại M bằng không thì loại điện I 2 gồm A....

Bạn đang xem: Hai dây dẫn thẳng dài song song cách nhau 32cm


Hai dây dẫn thẳng, dài tuy vậy song phương pháp nhau 32 (cm) trong không khí, cường độ chiếc điện chạy xe trên dây một là I 1 = 5 ( A ) , cường độ dòng điện chạy xe trên dây 2 là I 2 . Điểm M nằm trong mặt phẳng 2 chiếc điện, ngoài khoảng tầm 2 mẫu điện và giải pháp dòng I 2 8 (cm). Để cảm ứng từ trên M bằng không thì dòng điện I 2 có

A. Cường độ I 2 = 2 ( A ) và cùng chiều cùng với I 1

B. Cường độ I 2 = 2 ( A ) với ngược chiều với I 1

C. độ mạnh I 2 = 2 ( A ) và thuộc chiều với I 1

D. Cường độ I 2 = 2 ( A ) cùng ngược chiều với I 1


#Vật lý lớp 11
1
*

*

Vũ Thành phái nam

Chọn D

Cường độ I2 = 1 (A) cùng ngược chiều với I1


Đúng(0)
Những câu hỏi liên quan liêu
Hai dây dẫn thẳng, dài tuy nhiên song biện pháp nhau 32 (cm) trong không khí, cường độ mẫu điện điều khiển xe trên dây một là I 1 = 5 (A), cường độ cái điện chạy xe trên dây 2 là I 2 . Điểm M phía bên trong mặt phẳng 2 dòng điện, ngoài khoảng 2 mẫu điện và bí quyết dòng I 2 8 (cm). Để cảm ứng từ trên M bằng không thì dòng điện I 2 có A. Cường độ I2=2 (A) và...
Đọc tiếp

Hai dây dẫn thẳng, dài song song giải pháp nhau 32 (cm) trong ko khí, cường độ dòng điện chạy trên dây 1 là I 1 = 5 (A), cường độ cái điện chạy trên dây 2 là I 2 . Điểm M nằm trong mặt phẳng 2 chiếc điện, ngoài khoảng chừng 2 dòng điện và bí quyết dòng I 2 8 (cm). Để chạm màn hình từ trên M bằng không thì mẫu điện I 2 có

A. cường độ I2=2 (A) và thuộc chiều cùng với I1

B. cường độ I2=2 (A) cùng ngược chiều với I1

C. độ mạnh I2=1 (A) và thuộc chiều cùng với I1

D. cường độ I2=1 (A) và ngược chiều cùng với I1


#Vật lý lớp 11
1
Vũ Thành nam

Chọn: D

- cảm ứng từ do dòng điện I 1 tạo ra tại điểm M bao gồm độ phệ B 1 = 2 . 10 - 7 I 1 r 1

- cảm ứng từ vị dòng điện I 2 gây ra tại điểm M gồm độ bự B 2 = 2 . 10 - 7 I 2 r 2 .

- Để cảm ứng từ tại M là B = 0 thì nhì vectơ và phải cùng phương, ngược chiều, thuộc độ lớn. Từ kia ta tính được cường độ I 2 = 1 (A) cùng ngược chiều với I 1


Đúng(0)
Hai dây dẫn thẳng, dài tuy nhiên song bí quyết nhau 32 (cm) trong không khí, cường độ mẫu điện chạy xe trên dây 1 là I 2 = 5 (A), cường độ dòng điện chạy trên dây 2 là I 2 . Điểm M phía trong mặt phẳng 2 chiếc điện, ngoài khoảng tầm 2 loại điện và giải pháp dòng I 2 8 (cm). Để chạm màn hình từ trên M bằng không thì dòng điện I 2 gồm A. Cường độ ...
Đọc tiếp

Hai dây dẫn thẳng, dài tuy vậy song cách nhau 32 (cm) trong ko khí, cường độ mẫu điện chạy xe trên dây một là I 2 = 5 (A), cường độ dòng điện chạy trên dây 2 là I 2 . Điểm M phía trong mặt phẳng 2 dòng điện, ngoài khoảng chừng 2 mẫu điện và bí quyết dòng I 2 8 (cm). Để chạm màn hình từ trên M bởi không thì mẫu điện I 2 có

A. Cường độ I 2 = 2 (A) và thuộc chiều cùng với I 1

B. Cường độ I 2 = 2 (A) cùng ngược chiều với I 1

C. độ mạnh I 2 = 1 (A) và cùng chiều cùng với I 1

D. Cường độ I 2 = 1 (A) với ngược chiều với I 1


#Vật lý lớp 11
1
Vũ Thành phái mạnh

Chọn: D

Hướng dẫn:

- cảm ứng từ bởi dòng năng lượng điện I 1 tạo ra tại điểm M bao gồm độ bự B 1 = 2 .10 − 7 I 1 r 1 .

- cảm ứng từ do dòng điện I 2 tạo ra tại điểm M bao gồm độ mập B 2 = 2 .10 − 7 I 2 r 2 .

- Để cảm ứng từ tại M là B = 0 thì nhị vectơ B → 1 và B → 2 cần cùng phương, ngược chiều, cùng độ lớn. Từ kia ta tính được độ mạnh I 2 = 1 (A) cùng ngược chiều cùng với I 1


Đúng(0)
Hai dây dẫn thẳng, dài tuy vậy song phương pháp nhau 32cm trong không khí, cường độ mẫu điện chạy trên dây 1 là I 1 = 5 A , cường độ dòng điện chạy trên dây 2 là I 2 . Điểm M nằm trong mặt phẳng 2 cái điện, ngoài khoảng 2 cái điện và giải pháp dòng I 2 một quãng 8cm. Để cảm ứng từ trên M bằng không thì loại điện I 2 tất cả A.Cường độ ...
Đọc tiếp

Hai dây dẫn thẳng, dài tuy vậy song phương pháp nhau 32cm trong không khí, cường độ chiếc điện chạy xe trên dây một là I 1 = 5 A , cường độ loại điện chạy xe trên dây 2 là I 2 . Điểm M bên trong mặt phẳng 2 loại điện, ngoài khoảng 2 loại điện và cách dòng I 2 một đoạn 8cm. Để chạm màn hình từ trên M bởi không thì cái điện I 2 có

A.Cường độ I 2 = 2 ( A ) và cùng chiều với I 1

B. Cường độ I 2 = 2 ( A ) cùng ngược chiều với I 1

C. Cường độ I 2 = 1 ( A ) và thuộc chiều với I 1

D. độ mạnh I 2 = 1 ( A ) và ngược chiều với I 1


#Vật lý lớp 11
1
Vũ Thành phái nam
Đúng(0)
nhị dây dẫn thẳng lâu năm sống tuy nhiên cách nhau 32cm trong bầu không khí , cường độ loại điện chạy xe trên dây đầu tiên là I1=5A , cường độ chiếc điện điều khiển xe trên dây thứ 2 là I2. Điểm M nằm trong mặt phẳng 2 chiếc điện , ngoài khoảng tầm 2 loại điện và phương pháp dòng I2 một đoạn 8cm. Để chạm màn hình từ tại M bởi 0 thì chiếc I2 tất cả chiều với độ lớn như thế nào?
#Vật lý lớp 11
0
Nguyễn Đặng Hải Anh

Sai rồi nha bạn. Đây mới đúng nhé

*


Đúng(0)
Hai dây dẫn thẳng, dài tuy nhiên song cách nhau 32 cm trong không khí, cái điện chạy trên dây một là I 1 = 5 A, chiếc điện chạy trên dây 2 là I 2 = 1 A ngược hướng với I 1 . Điểm M nằm trên mặt phẳng của 2 cái điện, ngoài khoảng hai dòng điện và bí quyết dòng điện I 1 8 cm. Chạm màn hình từ trên M tất cả độ to là : A. 1 , 2 . 10 - 5...
Đọc tiếp

Hai dây dẫn thẳng, dài tuy nhiên song bí quyết nhau 32 cm trong ko khí, chiếc điện chạy trên dây một là I 1 = 5 A, chiếc điện chạy xe trên dây 2 là I 2 = 1 A ngược chiều với I 1 . Điểm M nằm cùng bề mặt phẳng của 2 loại điện, ngoài khoảng hai mẫu điện và cách dòng năng lượng điện I 1 8 cm. Cảm ứng từ tại M có độ mập là :

A. 1 , 2 . 10 - 5 T.

Xem thêm: Nghị Luận Xã Hội Về Sự Im Lặng Của Người Tốt, Please Wait

B. 1 , 3 . 10 - 5 T.

C. 1 , 1 . 10 - 5 T.

D. 1 , 0 . 10 - 5 T.


#Mẫu giáo
1
Vũ Thành nam giới

Đáp án A

*

+ cảm ứng từ bởi hai cái điện gây nên tại M bao gồm độ lớn lần lượt là:

B 1 = 2 . 10 - 7 I 1 r 1 = 2 . 10 - 7 5 0 , 08 = 1 , 25 . 10 - 5 B 2 = 2 . 10 - 7 I 2 r 2 = 2 . 10 - 7 1 0 , 4 = 5 . 10 - 7 T .

+ Chiều của những vecto cảm ứng từ được khẳng định theo quy tắc nuốm tay phải

→ B 1 → thuộc phương, ngược chiều với B 2 →

→ B M = B 1 - B 2 = 1 , 25 . 10 - 5 - 5 . 10 - 7 = 1 , 2 . 10 - 5 T


Đúng(0)
Hai dây dẫn thẳng, dài tuy nhiên song bí quyết nhau 32 (cm) trong không khí, chiếc điện chạy trên dây một là I 1 = 5 (A), chiếc điện chạy xe trên dây 2 là I 2 = 1 (A) ngược hướng với I 1 . Điểm M nằm trong mặt phẳng của 2 loại điện ngoài khoảng chừng hai cái điện và phương pháp dòng điện I 1 8 (cm). Cảm ứng từ tại M bao gồm độ khủng là: A. 1,0. 10 ...
Đọc tiếp

Hai dây dẫn thẳng, dài tuy nhiên song phương pháp nhau 32 (cm) trong không khí, dòng điện chạy trên dây 1 là I 1 = 5 (A), loại điện điều khiển xe trên dây 2 là I 2 = 1 (A) ngược chiều với I 1 . Điểm M nằm trong mặt phẳng của 2 chiếc điện ngoài khoảng chừng hai loại điện và bí quyết dòng điện I 1 8 (cm). Cảm ứng từ tại M bao gồm độ mập là:

A. 1,0. 10 - 5 (T)

B. 1,1. 10 - 5 (T)

C. 1,2. 10 - 5 (T)

D. 1,3. 10 - 5 (T)


#Vật lý lớp 11
1
Vũ Thành phái mạnh

Chọn: C

Hướng dẫn: Xem khuyên bảo và làm giống như câu 30


Đúng(0)
Hai dây dẫn thẳng, dài tuy vậy song phương pháp nhau 32 (cm) trong ko khí, cái điện điều khiển xe trên dây một là I 1 = 5 ( A ) , chiếc điện điều khiển xe trên dây 2 là I 2 = 1 ( A ) ngược hướng với I 1 . Điểm M bên trong mặt phẳng của 2 dòng điện ngoài khoảng chừng hai loại điện và cách dòng năng lượng điện I 1 8 (cm). Cảm ứng từ trên M...
Đọc tiếp

Hai dây dẫn thẳng, dài tuy nhiên song biện pháp nhau 32 (cm) trong ko khí, mẫu điện chạy trên dây một là I 1 = 5 ( A ) , cái điện chạy trên dây 2 là I 2 = 1 ( A ) ngược hướng với I 1 . Điểm M phía bên trong mặt phẳng của 2 loại điện ngoài khoảng hai mẫu điện và bí quyết dòng điện I 1 8 (cm). Chạm màn hình từ trên M gồm độ bự là:

A. 1 , 0 . 10 - 5 ( T )

B. 1 , 1 . 10 - 5 ( T )

C. 1 , 2 . 10 - 5 ( T )

D. 1 , 3 . 10 - 5 ( T )


#Vật lý lớp 11
1
Vũ Thành phái nam

Chọn C

1 , 2 . 10 - 5 ( T )


Đúng(0)
Hai dây dẫn thẳng, dài tuy nhiên song bí quyết nhau 32 (cm) trong ko khí, cái điện chạy xe trên dây 1 là I 1 = 5 (A), cái điện chạy xe trên dây 2 là I 2 = 1 (A) ngược hướng với I 1 . Điểm M phía trong mặt phẳng của 2 chiếc điện ngoài khoảng hai cái điện và cách dòng điện I 1 8 (cm). Chạm màn hình từ tại M gồm độ khủng là A. 1,0.10-5 (T) B. 1,1.10-5 (T) C. 1,2.10-5 (T)...
Đọc tiếp

Hai dây dẫn thẳng, dài tuy nhiên song phương pháp nhau 32 (cm) trong ko khí, cái điện chạy trên dây một là I 1 = 5 (A), chiếc điện chạy xe trên dây 2 là I 2 = 1 (A) ngược hướng với I 1 . Điểm M phía trong mặt phẳng của 2 cái điện ngoài khoảng hai loại điện và cách dòng điện I 1 8 (cm). Cảm ứng từ tại M gồm độ khủng là

A. 1,0.10-5 (T)

B. 1,1.10-5 (T)

C. 1,2.10-5 (T)

D.

Xem thêm: Vẽ Sơ Đồ Mạch Khuếch Đại Âm Tần, Phân Tích Mạch Kđ Âm Tần Đẩy Kéo

1,3.10-5(T)


#Vật lý lớp 11
1
Vũ Thành phái nam

Chọn: C

- Điểm M phía trong mặt phẳng của hai dây và bí quyết đều nhị dây có r 1 = r 2

- cảm ứng từ vị dòng năng lượng điện I 1 gây ra tại điểm M gồm độ lớn B 1 = 2 . 10 - 7 I 1 r 1

- chạm màn hình từ vì chưng dòng năng lượng điện I2 gây nên tại điểm M tất cả độ mập B 2 = 2 . 10 - 7 I 2 r 2

- Theo nguyên lí ông xã chất trường đoản cú trường, cảm ứng từ tại M là B → = B 1 → + B 2 → , vì chưng M nằm trong khoảng giữa hai dòng điện ngược chiều cần hai vectơ B 1 → v à B 2 → và thuộc hướng, suy ra B = B 1 + B 2 =1,2.10-5 (T)


Đúng(0)
Hai dây dẫn thẳng, dài tuy vậy song cách nhau 32 (cm) trong không khí, mẫu điện chạy trên dây 1 là I 1 = 5 (A), cái điện điều khiển xe trên dây 2 là I 2 = 1 (A) trái hướng với I 1 . Điểm M nằm trong mặt phẳng của hai dây và phương pháp đều hai dây. Chạm màn hình từ tại M gồm độ mập là: A. 5 , 0 . 10 - 6 ( T ) B....
Đọc tiếp

Hai dây dẫn thẳng, dài song song giải pháp nhau 32 (cm) trong không khí, cái điện chạy trên dây 1 là I 1 = 5 (A), loại điện chạy trên dây 2 là I 2 = 1 (A) ngược hướng với I 1 . Điểm M bên trong mặt phẳng của nhị dây và biện pháp đều nhị dây. Chạm màn hình từ tại M bao gồm độ mập là:

A. 5 , 0 . 10 - 6 ( T )

B. 7 , 5 . 10 - 6 ( T )

C. 5 , 0 . 10 - 7 ( T )

D. 7 , 5 . 10 - 7 ( T )


#Vật lý lớp 11
1
Vũ Thành nam

Chọn B

7 , 5 . 10 - 6 ( T )


Đúng(0)
xếp hạng
tất cả Toán đồ gia dụng lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ anh lịch sử Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể dục Khoa học thoải mái và tự nhiên và làng hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
Tuần tháng Năm

nangngucnoisoi.vn


học liệu Hỏi đáp
các khóa học hoàn toàn có thể bạn vồ cập ×
Mua khóa đào tạo
Tổng thanh toán: 0đ (Tiết kiệm: 0đ)
tới giỏ hàng Đóng