H2SO3 LÀ AXIT MẠNH HAY YẾU

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

. Axit cacbonic yếu rộng axit clohidric: +Cho Na2CO3 tác dụng với HCl thì có phản ứng tạo ra NaCl + H2O + CO2 + tuy nhiên nếu mang đến NaCl chức năng với H2CO3 thì ko tạo nên HCl và Na2CO3 => HCl mạnh mẽ hơn H2CO3 Phương trình (1) cũng minh chứng H2CO3 là axit yếu đề nghị phân diệt thành nước và khí CO2. 


*

Carbonic acid is weaker than hydrochloric acid: + If Na2CO3 reacts with HCl, there is a reaction khổng lồ create NaCl + H2O + CO2 + But if NaCl reacts with H2CO3, it will not create HCl & Na2CO3 => HCl is stronger than H2CO3 Equation (1) also proves that H2CO3 is a weak acid, it decomposes into water và CO2.

Bạn đang xem: H2so3 là axit mạnh hay yếu

tiking me !translate it yourself!


Tính Axit :

+ Na2S + H2SO4 → Na2SO4 + H2S

+ Na2SO3 + H2SO4 → Na2SO4+ SO2 + H2O

+ CaCO3 + H2SO4 → CaSO4 + CO2 + H2O


So sánh tính chất.

1. Tính axit

H2S, H2SO3,H2CO3 yếu hơn HCL

Vd:H2S2NaCl+H2S(bay lên)

2.Tính OXH

H2SO4 loãng

1,

Tính Axit :

+ Na2S + 2HCl → 2NaCl + H2S

+ Na2SO3 + 2HCl → 2NaCl + SO2 + H2O

+ CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O

2,

H2SO4 đặc có thể oxh đồng ,bạc,...

2Ag + 2H2SO4đ → Ag2SO4 + SO2 + 2H2O

⇒ Tính oxh
Câu 3: Cho các oxit axit sau: CO2 ; SO3 ; N2O5 ; P2O5 . Hàng axit tương ứng với các oxit axit bên trên là:

A. H2SO3, H2SO3, HNO3, H3PO4 B. H2CO3, H2SO4, HNO2, H3PO4

C. H2CO3, H2SO3, HNO3, H3PO4 D. H2CO3, H2SO4, HNO3, H3PO4

Câu 4: Trong hơi thở, chất khí có tác dụng đục nước vôi trong là:

A. SO3 B. CO2 C. SO2 D. NO2

Câu 5: Thả một miếng nhôm vào ống nghiệm chứa dung dịch CuSO4. Xảy ra hiện tượng:

A. không tồn tại dấu hiệu làm phản ứng

B. tất cả chất khí cất cánh ra, hỗn hợp không thay đổi màu

C. bao gồm chất rắn white color bám xung quanh lá nhôm, màu xanh lá cây của hỗn hợp CuSO4 nhạt dần

D. gồm chất rắn màu đỏ bám kế bên lá nhôm, greed color của hỗn hợp CuSO4 nhạt dần

Câu 6: Dung dịch nước Gia - ven có thể điều chế bằng cách dẫn khí Cl2 vào dung dịch nào?

A. H2SO4 B. Ca(OH)2 C. HCl D. NaOH

Câu 7: Dạng thù hình của một nhân tố là:

A. phần đông chất khác nhau được tạo nên từ cacbon cùng với một nguyên tố hoá học tập khác

B. Những đối chọi chất không giống nhau do thành phần đó tạo ra nên

C. rất nhiều chất không giống nhau do từ hai nguyên tố hoá học trở lên sản xuất nên

D. các chất không giống nhau được làm cho từ nguyên tố sắt kẽm kim loại với yếu tố phi kim

Câu 8: Dãy gồm các phi kim thể khí ở đk thường:

A. S, P, N2, Cl2­ B. P, Cl2, N2, O2 C.

Xem thêm: Hệ Tiêu Hóa Khỏe - Một Số Bệnh Thường Gặp Ở Cơ Quan Tiêu Hóa

Cl2, H2, N2, O2 D. C, S, Br2, Cl2

Câu 9: X là kim loại nhẹ, dẫn điện tốt, phản ứng bạo dạn với hỗn hợp HCl, rã trong hỗn hợp kiềm cùng giải phóng H2. X là:

A. fe B. Mg C. Cu D. Al

Câu 10: Kim các loại được rèn, kéo sợi, dát mỏng tạo cho các vật dụng vật khác biệt nhờ đặc thù nào sau đây?

A. Tính dẫn nhiệt độ B. tính dẻo C. tất cả ánh kim D. Tính dẫn năng lượng điện

Câu 11: Cho 0,1 mol H2 phản nghịch ứng không còn với Cl2 dư, đun nóng. Sau thời điểm phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được trọng lượng HCl là:

A. 3,65gam B. 8,1 gam C. 2,45 gam D. 7,3 gam

Câu 12: Cho m gam bột fe vào hỗn hợp axit sunfuric loãng dư, bội phản ứng hoàn toàn tạo ra 6,72 lít khí hidro (đktc). Cực hiếm của m là :

A. 16,8 B. 15,6 C. 8,4 D. 11,2

Câu 13: Có hỗn hợp muối AlCl3 lẫn tạp hóa học CuCl2, dùng chất nào sau đây để làm sạch muối bột nhôm?

A. Mg B. HCl C. Al D. AgNO3

Câu 14: Cho hỗn hợp KOH vào ống nghiệm đựng hỗn hợp FeCl3. Hiện tượng kỳ lạ quan liền kề được là:

A. bao gồm khí thóat ra B. gồm kết tủa trắng

C.

Xem thêm: Vai Trò Của Thương Mại Đối Với Nền Kinh Tế Thị Trường Ở Việt Nam

tất cả kết tủa đỏ nâu D. tất cả kết tủa white xanh

Câu 15: Cho 10 gam láo hợp có Al với Cu vào hỗn hợp HCl dư thấy thoát ra 6,72 lít khí hidrô (ở đktc). Tỷ lệ của nhôm trong tất cả hổn hợp là: