GTLN GTNN CỦA HÀM SỐ

     

Bài toán tìm giá trị lớn nhất (GTLN), giá chỉ trị nhỏ dại nhất (GTNN) của hàm số xuất hiện khá hay xuyên trong những đề thi toán học. Với tương đối nhiều mức độ, những dạng không giống nhau. Hiểu được sự khó khăn của học viên khi bước đầu tiếp xúc với các dạng bài này, bài xích học lúc này nangngucnoisoi.vn vẫn tổng đúng theo lại chi tiết các dạng toán và kiến thức và kỹ năng liên quan đến GTLN, GTNN vào toán học tập và đặc biệt là chương trình toán lớp 12.


Lý thuyết giá chỉ trị mập nhất nhỏ dại nhất của hàm số

Cho hàm số y = f(x) khẳng định trên tập D.

+) Số M được call là giá bán trị lớn nhất (GTLN) của hàm số y = f(x) bên trên tập D giả dụ f(x) ≤ M với mọi x ∈ D với tồn tại x0 ∈ D sao cho f(x0) = M.

Kí hiệu:

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

#7. Nắm tắt kim chỉ nan và bài xích tập trắc nghiệp GTLN GTNN của hàm số

Thông tin tài liệu
Tác giả
Số trang35
Lời giải chi tiết

Mục lục tài liệu: