Gia tốc trọng trường ở độ cao h

     

Gia tốc trọng trường trên mặt khu đất là $g_0 = 9,8m/s^2$. Gia tốc trọng trường ở chiều cao $h = dfracR2$ (với R- nửa đường kính của Trái Đất ) có mức giá trị là:
Bạn đang xem: Gia tốc trọng trường ở độ cao h

+ gia tốc trọng trường tại mặt đất là : (g = GdfracMR^2 = 9,8m/s^2)

+ gia tốc trọng trường tại nơi có độ cao h là :

(g' = GdfracM(R + h)^2 = GdfracM(R + dfracR2)^2 \= GdfracMdfrac94R^2 = dfrac49g = dfrac49.9,8 = 4,36m/s^2)


*
*
*
*
*
*
*
*

Một vật có khối lượng $m$, ở độ cao $h$ so với mặt đất. Gọi $M$ là khối lượng Trái Đất, $G$ là hằng số hấp dẫn và $R$ là bán kính Trái Đất. Gia tốc rơi tự vị tại vị trí đặt vật có biểu thức là:


Hai quả cầu đồng chất, mỗi quả có khối lượng (20kg), khoảng cách giữa hai trọng điểm của chúng là (50 m cm). Biết rằng số hấp dẫn là (G = 6,67.10^ - 11N.m^2/kg). Độ lớn lực tương tác hấp dẫn giữa chúng là:


Hai khối cầu giống nhau được đặt làm sao cho tâm cách nhau khoảng r thì lực hấp dẫn giữa chúng là F. Nếu cố một trong nhị khối cầu trên bằng một khối cầu đồng chất khác tuy nhiên có bán kính lớn gấp hai, vẫn giữ nguyên khoảng cách giữa hai vai trung phong (hai khối cầu không chạm nhau) thì lực hấp dẫn giữa chùng lúc này là:


Ở mặt đất, một vật có trọng lượng (10N). Nếu chuyển vật này ở độ cao cách Trái Đất một khoảng R (R là bán kính Trái Đất) thì trọng lượng của vât bằng:


Biết gia tốc rơi tự vì chưng ở đỉnh và chân một ngọn núi lần lượt là (9,809m/s^2) và (9,810m/s^2) . Coi Trái Đất là đồng chất và chân núi cách trọng điểm Trái Đất (6370 m km). Chiều cao ngọn núi này là:
Xem thêm: Tập 102: Truy Tìm Công Chúa, Truyện Tranh Thần Đồng Đất Việt (Tập 102)

Khối lượng phương diện Trăng nhỏ tuổi hơn khối lượng Trái Đất (81) lần, khoảng cách giữa trọng điểm Trái Đất và trọng điểm Mặt Trăng bởi (60) lần nửa đường kính Trái Đất. Lực hút của Trái Đất với của khía cạnh Trăng chức năng vào một vật cân bằng nhau tại điểm nào trê tuyến phố thẳng nối chổ chính giữa của chúng tính từ bỏ Trái Đất?


Cho tốc độ trọng trường xung quanh đất là (9,8m/s^2), tính vận tốc trọng trường trên sao Hỏa. Biết khối lượng Sao Hỏa bởi (10\% ) khối lượng Trái Đất và nửa đường kính Sao Hỏa bởi (0,53) nửa đường kính Trái Đất.


Bán kính Trái Đất là (6400km), vận tốc trọng ngôi trường ở liền kề mặt đất là (10m/s^2). Một trang bị có cân nặng (50kg) sống độ cao bởi (frac79) lần nửa đường kính Trái Đất. Coi vật vận động tròn đều bao bọc Trái Đất. Chu kì chuyển động của vật dụng quanh Trái Đất là:


Một viên đá sẽ nằm lặng trên mặt đất, lực hấp dẫn vì chưng Trái Đất tác dụng vào hòn đá có giá trị:


Ở xung quanh đất một vật có trọng lượng 9N. Khi đưa vật cho tới một điểm cách tâm Trái Đất 3R (R là bán kính Trái Đất) thì nó bao gồm trọng lượng bởi bao nhiêu ?


Một vật cân nặng 2 kg, ở trên mặt đất tất cả trọng lượng 20N. Khi đưa vật cho tới một điểm biện pháp tâm Trái Đất 2R (R là bán kính của Trái Đất) thì nó tất cả trọng lượng bởi bao nhiêu?


Hai quả mong giống nhau, từng quả mong có khối lượng m = 500kg và bán kính R = 50cm. Khẳng định lực hấp dẫn lớn tốt nhất giữa chúng?
Xem thêm: Trai Thời Trung Hiếu Làm Đầu, Gái Thời Tiết Hạnh Làm Câu Trau Mình

Hai chất điểm có khối lượng lần lượt là (m_1) cùng (m_2) đặt bí quyết nhau một đoạn (r) trong không khí. Khi khoảng cách giữa hai hóa học điểm giảm 4 lần thì lực lôi kéo giữa bọn chúng sẽ:


Hai quả cầu giống nhau, mỗi quả cầu bao gồm (m = 150kg,R = 5m). Hằng số lôi kéo (6,67.10^ - 11Nm^2/kg^2;). Xác định: