Gen a có chiều dài 153nm

     

trang chủ » gene A gồm Chiều nhiều năm 153nm » ren A tất cả Chiều nhiều năm 153nm Và có 1169 link Hiđrô Bị bỗng nhiên Biến ...

Bạn đang xem: Gen a có chiều dài 153nm


A. Sửa chữa thay thế một cặp A - T bởi một cặp G - X.

Đáp án bao gồm xác

B. Sửa chữa một cặp G-X bởi một cặp A-T.

C. Mất một cặp G - X.

D. Mất một cặp A-T.

xem lời giải câu hỏi trong đề: bài tập trắc nghiệm nguyên tắc di truyền lever phân tử có lời giải (vận dụng) !! Bắt Đầu Thi thử

pr

Trả lời:

*
Giải bởi vì Vietjack

Phương pháp:

Áp dụng các công thức:

- CT liên hệ giữa chiều dài cùng tổng số nucleotit L=N2×3,4 (Å), 1nm = 10 Å

- CT tính số link hidro : H =2A + 3G

- Số nucleotit môi trường cung ứng cho quy trình nhân đôi n lần:Nmt=N×2n-1

Cách giải:

- toàn bô nucleotit của ren A là N=L×2×103,4=900nucleotit

- Ta có hệ phương trình (gen A): 2A+2G=9002A+3G=1169↔A=T=181G=X=269

- Cặp gene Aa nhân song 2 lần, môi trường thiên nhiên cung cấp

+ Amt=AA+Aa×22-1=1083→Aa=180

+ Gmt=GA+Ga×22-1=1617→Ga=270

Đây là dạng chợt biến sửa chữa một cặp A – T bằng một cặp G - X

Chọn A

bình luận hoặc report về câu hỏi!

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một gen gồm 1200 cặp nuclêôtit và số nuclêôtit các loại G chỉ chiếm 20% tổng cộng nuclêôtit của gen. Mạch 1 của gen bao gồm 200 nuclêôtit các loại T và số nuclêôtit nhiều loại X chỉ chiếm 15% tồng số nuclêôtit của mạch. Bao gồm bao nhiêu phân phát biểu dưới đây đúng?

I. Mạch 1 của gen tất cả A/G = 15/26.

II.Mạch 1 của gen gồm (T + X)/(A + G) = 19/41.

III Mạch 2 của gen gồm A/X = 2/3

IV.Mạch 2 của gen tất cả (A + X)/(T + G) = 5/7.

A. 4

B. 2

C. 3

D. 1

Alen A có chiều nhiều năm 306nm và tất cả 2338 link hidro bị đột biến thành gen a. Một tế bào xoma chứa cặp alen Aa thực hiện nguyên phân liên tiếp 3 lần, số nucleotit cần cho quy trình tái bạn dạng của các alen nói trên là 5061 adenin và 7532 guanin

Cho các kết luận sau:

(1) Alen A nhiều hơn alen a 3 link hidro

(2) Alen A tất cả chiều dài lớn hơn alen a

(3) Alen A bao gồm G=X=538; A=T=362

(4) Alen a có G=X=540; A=T=360

(5) Đột trở nên này ít tác động tới tính trạng cơ mà gen kia quy định

A. 4

B. 2

C. 3

D. 5

Một gen nhiều năm 425 nm và bao gồm tổng số nuclêôtit loại A với nuclêôtit loại T chiếm 40% tổng cộng nuclêôtit của gen. Mạch 1 của gen bao gồm 220 nuclêôtit loại T và số nuclêôtit loại X chiếm 20% tổng cộng nuclêôtit của mạch. Theo lí thuyết, gồm bao nhiêu phân phát biểu tiếp sau đây đúng?

I. Mạch 1 của gen có G/X = 2/3.

II. Mạch 2 của gen có (A + X)/(T + G) = 53/72.

III. Mạch 2 của gen có G/T = 25/28.

IV. Mạch 2 của gen bao gồm 20% số nuclêôtit loại X.

A. 2

B. 1

C. 3

D. 4

Cho những phát biểu sau về quy trình nhân đôi ADN:

(1) Enzym nối ligaza xuất hiện trên cả hai mạch mới đang rất được tổng hợp.

Xem thêm: Tại Sao Khi Áp Tai Vào Tường Ta Có Thể Nghe Được Tiếng Cười Nói Ở Phòng Bên Cạnh

(2) Enzym ADN polymeraza trượt theo hai chiều ngược nhau trên cùng một khuôn.

(3) Enzym Am polymeraza luôn dịch rời theo chiều enzym toá xoắn.

(4) Trong quy trình nhân song ADN, trên một chạc sao chép, một mạch được tổng hợp liên tục, một mạch được tổng thích hợp gián đoạn.Có bao nhiêu phát biểu đúng?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Một gen có 225 ađênin cùng 525 guanin nhân song 3 đợt tạo ra các gen con. Trong tổng số các gen con có chứa 1800 ađênin với 4201 guanin. Dạng bỗng nhiên biến điểm đã xảy ra trong quy trình trên là:

A. Thêm một cặp G-X.

B. Gắng một cặp G- X bởi một cặp A-T.

C. Thêm một cặp A-T.

D. Cụ một cặp A-T bằng một cặp G-X.

Axit amin cystein được mã hóa bởi vì 2 cỗ ba, alanin được mã hóa vì 4 cỗ ba, valin được mã hóa bởi vì 4 cỗ ba. Tất cả bao nhiêu một số loại mARN không giống nhau làm khuôn tổng hợp cho một đoạn polypeptit có 5 axit amin, trong số đó có 2 cystein, 2 alanin và 1 valin?

A. 30720

B. 7680

C. 23040

D. 256

Hỗ trợ đăng ký khóa học tại Vietjack

Hãy chọn đúng chuẩn nhé!

Đăng ký

với Google với Facebook

Hoặc

Đăng ký kết

Bạn đã có tài năng khoản? Đăng nhập

VietJack

Bằng giải pháp đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và chế độ Bảo mật của chúng tôi.

Đăng nhập

với Google cùng với Facebook

Hoặc

Đăng nhập Quên mật khẩu?

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký

VietJack

Bằng bí quyết đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản thực hiện và chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Xem thêm: 2 H2So4 + 2 Kbr + H2So4 Đặc Nóng, 2 H2So4 + 2 Kbr &Rarr So2 + Br2 + K2So4 + 2 H2O

Quên mật khẩu

Nhập add email các bạn đăng ký để mang lại mật khẩu lấy lại mật khẩu

Bạn chưa tồn tại tài khoản? Đăng ký

VietJack

Bằng bí quyết đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản thực hiện và cơ chế Bảo mật của bọn chúng tôi.