Feo + hno3 đặc nóng

     
You are viewing the article: FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O – FeO HNO3 đặc nóng | nangngucnoisoi.vn at nangngucnoisoi.vn

Contents

Phương trình phản ứng giữa FeO tác dụng HNO3 đặc nóng Tính chất hóa học của FeOThông tin thêm về phương trình hóa học

FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O được nangngucnoisoi.vn biên soạn gửi tới bạn đọc phương trình phản ứng FeO tác dụng HNO3 đặc nóng bằng phương pháp thăng bằng electron. Hy vọng giúp các bạn học sinh có thêm tài liệu học tập. Mời các bạn tham khảo.

Bạn đang xem: Feo + hno3 đặc nóng


*
​ Fe + H2O

FeO + CO

*
​ Fe + CO2

3FeO + 2Al

*
​ Al2O3 + 3Fe

FeO là chất khử khi tác dụng với các chất có tính oxi hóa mạnh: HNO3; H2SO4 đặc; O2…4FeO + O2 

*
​ 2Fe2O3

3FeO + 10HNO3 loãng→ 3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O

FeO + 4HNO3 đặc,nóng → Fe(NO3)3 + NO2 + 2H2O

2FeO + 4H2SO4 đặc, nóng → Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O


Bạn đang xem bài viết tại: https://nangngucnoisoi.vn/

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho FeO (sắt (II) oxit ) tác dụng vói HNO3 (axit nitric) tạo thành H2O (nước) và Fe(NO3)3 (Sắt(III) nitrat) ,trong điều kiện nhiệt độ nhiệt độ

Phương trình để tạo ra chất FeO (sắt (II) oxit ) (iron(ii) oxide)

FeCO3 → FeO + CO2 y-xCO + FexOy → FeO + y-xCO2 CO + Fe3O4 → 3FeO + CO2

Phương trình để tạo ra chất HNO3 (axit nitric) (nitric acid)

NH4NO3 → 9H2O + 2HNO3 + 4N2 H2O + 3NO2 → 2HNO3 + NO 6Fe(NO3)2 + 9H2SO4 → 3Fe2(SO4)3 + 4H2O + 10HNO3 + NO

Phương trình để tạo ra chất H2O (nước) (water)

10FeO + 18H2SO4 + 2KMnO4 → 5Fe2(SO4)3 + 18H2O + 2MnSO4 + K2SO4 3BaO + 2H3PO4 → 3H2O + Ba3(PO4)2 2H2S + 3O2 → 2H2O + 2SO2

Phương trình để tạo ra chất NO (nitơ oxit) (nitrogen monoxide)

3FeCl2 + 4HNO3 → 2H2O + NO + Fe(NO3)3 + 2FeCl3 N2 + O2 → 2NO 3FeO + 10HNO3 → 5H2O + NO + 3Fe(NO3)3

Phương trình để tạo ra chất Fe(NO3)3 (Sắt(III) nitrat) (iron(iii) nitrate)

(6x-2y)HNO3 + FexOy → (3x-y)H2O + 3x-2yNO2 + xFe(NO3)3 24HNO3 + FeCuS2 → Cu(NO3)2 + 10H2O + 2H2SO4 + 18NO2 + Fe(NO3)3 FeBr3 + 3Ag(NO3) → 3AgBr + Fe(NO3)3
Bạn đang xem bài viết tại: https://nangngucnoisoi.vn/


Bài tập vận dụng liên quan 

Câu 1. Dung dịch loãng chứa hỗn hợp 0,01 mol Fe(NO3)3 và 0,15 mol HCl có khả năng hòa tan tối đa lượng Fe là:

A. 0,28 gam

B. 1,68 gam

C. 4,20 gam

D. 3,64 gam


Bạn đang xem bài viết tại: https://nangngucnoisoi.vn/

Xem đáp án


Đáp án D

Theo đề bài lượng Fe phản ứng là tối đa nên sau phản ứng chỉ thu được muối sắt (II)

3Fe + 8H+ + 2NO3– → 3Fe2+ + 2NO + 4H2O

0,045 0,15 0,03 mol

Fe + 2Fe3+ → 3Fe2+

0,005 ← 0,01 mol

Fe + 2H+ → Fe2+ + H2

0,015 ← (0,15 – 4.0,03)

nFe = 0,045 + 0,005 + 0,015 = 0,065 mol

mFe = 3,64 gam


Câu 2. Dung dịch muối nào sau đây sẽ có phản ứng với dung dịch HCl khi đun nóng?

A. FeBr2

B. FeSO4

C. Fe(NO3)2

D. Fe(NO3)3

Bạn đang xem bài viết tại: https://nangngucnoisoi.vn/

Câu 3. Hòa tan hỗn hợp ba kim loại gồm Zn, Fe, Cu bằng dung dịch HNO3 loãng. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được chất rắn không tan là Cu. Dung dịch sau phản ứng chứa

A. Zn(NO3)2 và Fe(NO3)3.

B. Zn(NO3)2; Fe(NO3)2 và Cu(NO3)2.

C. Zn(NO3)2 và Fe(NO3)2.

D. Zn(NO3)2; Fe(NO3)3 và Cu(NO3)2.


Xem đáp án


Đáp án D

Sau phản ứng còn Cu dư, chứng tỏ HNO3 phản ứng hết.

Xem thêm: Cảm Nhận Về Vẻ Đẹp Hung Bạo Của Con Sông Đà Của Nguyên Tuân, Dàn Ý Vẻ Đẹp Hung Bạo Của Sông Đà (4 Mẫu)

3Zn + 8HNO3 → 3Zn(NO3)2 + 2NO + 4H2O

Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O

Cu + 2Fe(NO3)3 → Cu(NO3)2 + 2Fe(NO3)2

=> Dung dịch sau phản ứng chứa: Zn(NO3)2; Fe(NO3)2; Cu(NO3)2.


Câu 4. Cách nào sau đây có thể dùng để điều chế FeO?

A. Dùng CO khử Fe2O3 ở 500°C.

B. Nhiệt phân Fe(OH)2 trong không khí.

C. Nhiệt phân Fe(NO3)2

D. Đốt cháy FeS trong oxi.

Câu 5. Hòa tan hoàn toàn 2,8 gam hỗn hợp FeO, Fe2O3 và Fe3O4 cần vừa đủ V ml dung dịch HCl 1M , thu được dung dịch X. Cho từ từ dung dịch NaOH dư vào dung dịch X thu được kết tủa Y. Nung Y trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 3 gam chất rắn. Tính V ?

A. 87,5ml

B. 125ml

C. 62,5ml

D. 175ml

Câu 6. Phản ứng nào sau đây không tạo ra muối sắt (III)?

A. Fe2O3 tác dụng với dung dịch HCl đặc

B. Fe(OH)3 tác dụng với dung dịch H2SO4

C. Fe dư tác dụng với dung dịch HNO3 đặc nóng

D. FeO tác dụng với dung dịch HNO3 loãng (dư).

——————————

Mời các bạn tham khảo tài liệu liên quan

Gửi tới các bạn phương trình FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O được nangngucnoisoi.vn biên soạn hoàn thành gửi tới các bạn. Hy vọng tài liệu giúp các bạn biết cách viết và cân bằng phương trình phản ứng, hiện tượng sau phản ứng khi cho Fe tác dụng với HNO3 loãng dư.

Xem thêm: Khbd Lớp 4 Theo Công Văn 2345 Tuần 17, Giáo Án Tuần 17

Các bạn có thể các em cùng tham khảo thêm một số tài liệu liên quan hữu ích trong quá trình học tập như: Giải bài tập Hóa 12, Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12 ,….


nangngucnoisoi.vn cũng giúp giải đáp những vấn đề sau đây:


feo + hno3 no2FeO HNO3 loãngFe2O3 + HNO3Fe3O4 + HNO3feo + hno3 đặc nguộifeo + hno3 đặc nóngFe + HNO3feoh2 + hno3