Fe Tác Dụng Với Hno3

     

Bài tập fe (ký hiệu chất hóa học Fe) công dụng với axit HNO3 (axit nitric) với H2SO4 (axit sunfuric) là dạng bài xích tập thường chạm chán trong chất hóa học vô cơ 12, tuy nhiên cũng là dạng bài xích tập mà nhiều bạn gặp mặt khó khăn lúc giải chúng.

Bạn đang xem: Fe tác dụng với hno3


Bài viết tiếp sau đây sẽ phía dẫn những em biện pháp giải bài tập sắt chức năng với axit nitric HNO3 với axit sunfuric H2SO4 để dạng toán này không thể tạo khó cho những em.

I. Biện pháp giải bài tập sắt chức năng với HNO3 và H2SO4

- Khi mang đến Fe tác dụng với HNO3, H2SO4 (đặc nóng), trình tự phản ứng xảy ra:

fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

- Nếu fe dư thì tiếp tục xảy ra phản ứng:

fe + 2Fe(NO3)3 → 3Fe(NO3)2

⇒ Khi mang đến Fe vào dung dịch HNO3, H2SO4 (đặc nóng), nếu sau phản nghịch ứng fe dư thì muối hiện ra là muối Fe2+.

* giữ ý: Khi mang lại Fe và hỗn hợp kim loại, vào đó có fe tác dụng hết với dung dịch HNO3 thì:

 mmuối nitrat = mKL + 62.ne(nhận)

II. Lấy ví dụ như về bài tập Sắt tác dụng với axit HNO3 và H2SO4

* ví dụ như 1: cho 6,72 gam sắt vào 400ml dung dịch HNO3 1M, đến lúc phản ứng xẩy ra hoàn toàn, chiếm được khí NO (sản phẩm khử duy nhất) cùng dung dịch X. Dung dịch X có thể hòa tan buổi tối đa m gam Cu. Kiếm tìm m?

* Lời giải:

Đổ đối kháng vị: 400ml = 0,4 lít.

- Theo bài xích ra, ta tất cả số mol sắt là: 

*

 Số mol của axit nitric HNO3 là: nHNO3 = V.CM = 0,4.1 = 0,4(mol)

- Phương trình hóa học:

fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O (1)

0,1 0,4 0,1(mol)

Theo PTHH (1), ta thấy: nFe (dư) = 0,12 - 0,1 = 0,02(mol).

Như vậy, vì Fe dư nên tiếp tục xảy ra phản bội ứng:

fe + 2Fe(NO3)3 → 3Fe(NO3)2

0,02 0,04(mol)

Theo PTHH (2) và (1) ⇒ nFe(NO3)3 dư = 0,1 - 0,04 = 0,06(mol)

- Phương trình phản bội ứng kết hợp Cu:

 Cu + 2Fe(NO3)3 → Cu(NO3)2 + 2Fe(NO3)2 (3)

 0,03 ← 0,06(mol)

Vậy theo PTHH (3) thì số mol Cu được hòa tan là 0,03(mol)

⇒ trọng lượng Cu bị hòa tan là: mCu = n.M = 0,03.64 = 1,92(g)

* lấy ví dụ như 2: Cho m(g) sắt vào dung dịch chứa 1,38 mol HNO3, đun nóng đến kết thúc phản ứng còn 0,75m (g) chất rắn không tan và có 0,38 mol hỗn hợp khí NO, NO2 thoát ra ở (đktc). Tính m?

* Lời giải:

- Theo bài xích ra, còn chất rắn sau phản bội ứng, bắt buộc Fe dư, do vậy chỉ tạo muối hạt Fe(NO3)2.

Xem thêm: Lợi Ích Và Tác Hại Của Mạng Xã Hội Đối Với Giới Trẻ Của Mạng Xã Hội Là Gì?

- các phương trình phản bội ứng:

 Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

 Fe + 2Fe(NO3 )3 → 3Fe(NO3)2

- Áp dụng sự bảo toàn khối lượng (số mol) N ta có:

 nN(trong HNO3) = nN vào Fe(NO3)2 + nN trong NO,NO2

Hay: 1,38 = 2.nFe(NO3)2 + 0,38

⇒ 2nFe(NO3)2 = 1,38 - 0,38 = 1

⇒ nFe(NO3)2 = 0,5 mol = nFe phản ứng

Vậy cân nặng sắt gia nhập phản ứng là:

 mFe = 0,5.56 = 112 (g).

* lấy một ví dụ 3: Cho 6,72 gam fe vào axit đặc đựng 0,3 mol H2SO4, đun cho nóng (giả sử SO2 là sản phẩm khử duy nhất), sau thời điểm phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được những thành phầm nào?

* Lời giải:

- Theo bài bác ra, ta có: nFe = 6,72/56 = 0,12(mol).

- Phương trình hóa học:

 2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO3)3 + 3SO2 + 6H2O (1)

 0,1 ← 0,3 → 0,05(mol)

Theo PTHH (1) ⇒ nFe (dư) = 0,12 - 0,1 = 0,02(mol) nên thường xuyên khử Fe2(SO4)3

fe + Fe2(SO4)3 → 3FeSO4

 0,02 → 0,02 0,06(mol)

- Theo PTHH (2) ⇒ nFe2(SO4)3 = 0,05 - 0,02 = 0,03(mol)

 Vậy sau làm phản ứng thu được 0,03 mol Fe2(SO4)3 và 0,06 mol FeSO4

* ví dụ 4: cho a gam fe vào 100ml hỗn hợp hỗn hợp có HNO3 0,8M với Cu(NO3)2 1M. Sau khi các bội nghịch ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 0,92a gam hỗn kim loại tổng hợp loại cùng khí NO (sản phẩm khử tốt nhất của N+5). Tính a?

* Lời giải:

- Đổi solo vị: 100ml = 0,1 lít;

Theo bài xích ra, ta có: nHNO3 = CM.V = 0,8.0,1 = 0,08(mol)

⇒nH+ = nHNO3 = 0,08(mol)

⇒nNO3- = nHNO3 = 0,08(mol) (1)

nCu(NO3)2 = 1.0,1 = 0,1(mol)

⇒nCu2+ = nCu(NO3)2 = 0,1(mol)

⇒nNO3- = 2nCu(NO3)2 = 0,2(mol) (2)

Từ (1) cùng (2) ⇒ΣnNO3- = 0,2 + 0,08 = 0,28(mol)

- Ta bao gồm PTPƯ ion thu gọn như sau:

 Fe + 4H+  + NO3- → Fe3+ + NO + 2H2O

 0,02 ← 0,08 → 0,02

 Fe + 2Fe3+ → 3Fe2+

 0,01 ← 0,02

 Fe + Cu2+ → Fe2+ + Cu

 0,1 ← 0,1 → 0,1

Từ những phản ứng bên trên ta bao gồm tổng số mol fe tham gia phản ứng là:

 nFe (pư) = 0,02 + 0,01 + 0,1 = 0,13(mol)

Suy ra cân nặng Fe gia nhập phản ứng là: mFe (pư) = 0,13.56 = 7,28(g).

Khối lượng fe dư là: mFe (dư) = mFe (ban đầu) - mFe (pư) = a - 7,28

Khối lượng hỗn hợp sau bội phản ứng có Fe dư với Cu theo bài bác ra là:

mhh (k.loại sau pư) = mFe (dư) + mCu = 0,92a

⇒ 0,92a = a - 7,28 + 0,1.64 ⇒ a = 11


* lấy ví dụ như 5: Hoà tan hoàn toàn 12 gam tất cả hổn hợp Fe cùng Cu (tỉ lệ mol 1:1) bằng axit HNO3, chiếm được V lít (đktc) tất cả hổn hợp khí X (gồm NO với NO2) với dung dịch Y (chỉ chứa hai muối và axit dư). Tỉ khối của X so với H2 bằng 19. Quý hiếm của V là.

* Lời giải:

- Theo bài ra, ta có: 

*

 

*

- do hỗn đúng theo Fe cùng Cu có trọng lượng 12 gam các thành phần hỗn hợp (tỉ lệ mol 1:1) nên hỗn hợp tất cả 0,1 mol sắt (5,6g) với 0,1 mol Cu (6,4g).

Xem thêm: Đề Kiểm Tra Cuối Học Kì 2 Lớp 1 Môn Toán, Bài Tập Toán Lớp 1 Học Kì 2 Lớp 1

- Ta có:

 Fe → Fe3+ + 3e

 Cu → Cu2+ + 2e

Nên ∑nelectron (do hóa học khử cho) = 0,1.3 + 0,1.2 = 0,5(mol)

 NO2 + 3e → NO

 x 3x x

 NO3- + 1e → NO2

 x x x

Áp dụng định luật bảo toàn electron, ta có: 4x = 0,5 ⇒ x = 0,125(mol)

Vậy: V = 0,125.2.22,4 = 5,6(lít).

Hy vọng với nội dung bài viết Bài tập sắt (Fe) tác dụng với axit HNO3 với H2SO4 và giải pháp giải ở trên góp ích cho các em. Những góp ý và thắc mắc các em hãy còn lại dưới phần nhấn xét nhằm nangngucnoisoi.vn ghi nhận với hỗ trợ, chúc những em học tập tốt!