According to the passage, in what way did the climate

     

*

*

*

Read the following passage và mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer lớn each of the questions from 1 to 8.

Bạn đang xem: According to the passage, in what way did the climate


Experts in climatology và other scientists are becoming extremely concerned about the changes to lớn our climate which are taking place. Admittedly, climate changes have occurred on our planet before. For example, there have been several ice ages or glacial periods.These climatic changes, however, were different from the modern ones in that they occurred gradually and, as far as we know, naturally. The changes currently being monitored are said to lớn be the result not of natural causes, but of human activity. Furthermore, the rate of change is becoming alarmingly rapid.
The major problem is that the planet appears khổng lồ be warming up. According lớn some experts, this warming process, known as global warming, is occurring at a rate unprecedented in the last 10,000 years. The implications for the planet are very serious. Rising global temperatures could give rise to such ecological disasters as extremely high increases in the incidence of flooding & of droughts. These in turn could have a harmful effect on agriculture.
It is thought that this unusual warming of the Earth has been caused by so-called greenhouse gases, such as carbon dioxide, being emitted into the atmosphere by oto engines và modern industrial processes, for example. Such gases not only showroom to the pollution of the atmosphere, but also create a greenhouse effect, by which the heat of the sun is trapped. This leads to the warming up of the planet.
Politicians are also concerned about climate change & there are now regular summits on the subject, attended by representatives from around 180 of the world’s industrialized countries. Of these summits, the most important took place in Kyotoin Japanin 1997. There it was agreed that the most industrialized countries would try lớn reduce the volume of greenhouse gas emissions and were given targets for this reduction of emissions.
It was also suggested that more forests should be planted to lớn create so-called sinks lớn absorb greenhouse gases. At least part of the problem of rapid climate change has been caused by too drastic deforestation.Sadly, the targets are not being met. Even more sadly, global warnings about climate changes are often still being regarded as scaremongering.
Các chuyên viên về khí hậu học tập và các nhà kỹ thuật khác đã rất suy xét những biến hóa khí hậu đã diễn ra. Buộc phải thừa nhận, chuyển đổi khí hậu đã xảy ra trên hành tinh chúng ta trước trên đây rồi. Ví dụ, đang có một số trong những băng đá hoặc thời kỳ băng hà.
Tuy nhiên, những chuyển đổi khí hậu này không giống với phần lớn điều tiến bộ do chúng đã xẩy ra và dần dần dần họ biết một giải pháp tự nhiên. Những biến hóa hiện đang được theo dõi được đến là hiệu quả không bắt buộc do các tại sao tự nhiên, nhưng mà là do hoạt động của con người. Hơn nữa, tỷ lệ biến đổi đang trở nên nhanh lẹ đáng báo động.
Vấn đề chính là hành tinh trong khi đang lạnh lên. Theo một số chuyên gia, quy trình nóng lên này, được gọi là việc tăng cao lên toàn cầu, đang ra mắt ở mức trước đó chưa từng thấy vào 10.000 năm qua. Ý nghĩa của thế giới là khôn xiết nghiêm trọng. Nhiệt độ trái đất tăng hoàn toàn có thể làm ngày càng tăng những thảm hoạ sinh thái như sự tăng thêm rất cao về phần trăm lũ lụt và hạn hán. Điều này lần lượt có thể có ảnh hưởng xấu mang đến nông nghiệp.
Người ta nhận định rằng sự nóng lên không bình thường này của trái đất đã tạo ra bởi các khí nhà kính hotline là khí công ty kính, ví dụ như khí carbon dioxide, được thải ra từ đụng cơ xe hơi và các quá trình công nghiệp hiện tại đại. Những loại khí này không chỉ làm tăng thêm sự ô nhiễm và độc hại của khí quyển mà còn tạo nên hiệu ứng công ty kính, vì vậy nhiệt của mặt trời bị mắc kẹt. Điều này dẫn tới việc nóng lên của hành tinh.
Các thiết yếu trị gia cũng đon đả đến biến đổi khí hậu và bây chừ có các hội nghị thượng đỉnh liên tiếp về vụ việc này, với sự tham gia của thay mặt đại diện từ khoảng 180 nước công nghiệp hoá trên cố gắng giới. Trong các những hội nghị thượng đỉnh này, đặc biệt nhất là hội nghị Kyotoin Japanin năm 1997. Trên đó, những nước công nghiệp hoá tuyệt nhất đã nỗ lực giảm lượng phân phát thải khí công ty kính với đã đưa ra các mục tiêu cho câu hỏi giảm phát thải này.
Người ta cũng nhắc nhở rằng buộc phải trồng các rừng hơn để tạo ra các bồn chứa được hotline là hấp thụ những khí nhà kính. Ít nhất một phần của vấn đề đổi khác khí hậu mau lẹ là do nạn phá rừng nghiêm trọng.Đáng ai oán thay, các phương châm không được đáp ứng. Thậm chí là còn đáng bi hùng hơn nữa, những cảnh báo thế giới về đổi khác khí hậu thường vẫn được xem như là hành hung.

*

Câu 1. According khổng lồ the passage, in what way did the climate changes in the ice ages differ from the modern ones

A. They occurred naturally over a long period of time

B. They were partly intended.

C. They were wholly the result of human activity.

D. They were fully monitored by humans.


Đáp án A

Dịch nghĩa: Theo đoạn văn, khí hậu chuyển đổi trong thời kỳ chết giẫm khác với khí hậu hiện đại như nắm nào?A. Chúng xảy ra tự nhiên và thoải mái trong một khoảng thời gian dàiB. Bọn chúng đã được ý định một phầnC. Chúng trọn vẹn là hiệu quả của vận động con ngườiD. Bọn chúng đã được con người theo dõi đầy đủGiải thích: “These climatic changes, however, were different from the modern ones in that they occurred gradually and, as far as we know, naturally.” => A là lời giải đúng.


Đáp án D

Dịch nghĩa: trường đoản cú "đáng báo động" trong khúc 2 tất cả nghĩa gần nhất là __________A. Ko tán thành, bội phản đốiB. Ngán thật, thiệt thất vọngC. Một cách không thể tinh được D. Xứng đáng lo ngại


A. make the global warming more serious

B. be indirectly affected by the global temperature rises

C. give rise to many ecological disasters

D. be directly damaged by the rises in global temperature


Đáp án B

Dịch nghĩa: Theo đoạn văn này, nông nghiệp & trồng trọt có thể____.A. Khiến cho sự lạnh lên toàn cầu nghiêm trọng hơn B. Bị gián tiếp ảnh hưởng bởi ánh sáng toàn cầu tăng lên C. Tạo ra nhiều thảm họa sinh thái xanh D. Trực tiếp bị nứt do sự ngày càng tăng nhiệt độ toàn cầuGiải thích: - từ khóa: agriculture- từ khóa này được kiếm tìm thấy đầu tiên ở câu cuối đoạn 3: These in turn could have a harmful effect on agriculture. Mặc dù nhiên bọn họ không biết "these" ở đây là gì. Vì thế cần đọc thêm những câu trước đó và chúng ta biết "these" sống đây chính là "global temperature rises"=> đáp án và đúng là B.


A. are emitted by car engines

B.

Xem thêm: Top 5 Cách Nấu Chè Hạt Sen Nhãn Khô, Vừa Mát Vừa Bổ Máu, Cách Nấu Chè Hạt Sen Long Nhãn Mà Ai Ăn Cũng Khen

trap heat from the sun

C. vì not địa chỉ cửa hàng to atmosphere pollution

D. are unusual gases


Đáp án B

Dịch nghĩa: các khí đơn vị kính gây ra sự nóng dần lên của Trái Đất cũng chính vì chúng ____.A. Được thải ra bởi hộp động cơ xe hơiB. Mồi nhử nhiệt từ mặt trờiC. Không thêm vào độc hại khí quyển D. Là khí bất thường.Giải thích: từ bỏ khóa: greenhouse gases, the warming up of the Earth- thắc mắc hỏi lí bởi vì khí bên kính gây ra sự nóng lên của trái đất. Ta cần dựa vào nội dung đoạn 4 để trả lời. Câu ở đầu cuối có nói:" This leads lớn the warming up of the planet." cùng "this" ở đây thay thế cho mệnh đề trước đó "the heat of the sun is trapped".=> đáp án chính xác là B.


A. the largest number of summits on the subject of climate change

B. the most important summit on climate change taking place in Kyoto, Japan

C. the highest attendance by representatives from 180 industrialised countries

D. widespread concern about climate change


Đáp án B

Dịch nghĩa: Theo đoạn văn, năm 1997 đã tận mắt chứng kiến ____.A. Số lượng các hội nghị thượng đỉnh lớn số 1 về vấn đề biến đổi khí hậuB. Hội nghị thượng đỉnh đặc trưng nhất về biến đổi khí hậu diễn ra ở Kyoto, Nhật BảnC. Sự tham gia tối đa của thay mặt từ 180 non sông công nghiệp hoáD. Mọt quan tâm rộng rãi về đổi khác khí hậuGiải thích: - tự khóa: 1997- từ bỏ khóa được kiếm tìm thấy trong câu 2 đoạn 5: Of these summits, the most important took place in Kyoto in japan in 1997.Đọc thêm câu trước đó thì ta biết phần lớn summits này là về climate change.Vậy B là giải đáp đúng.


Câu 6. It can be inferred from the passage that the countries which are mainly responsible for global warming are ____.

A. countries with the warmest climate

B. developing countries

C. developed countries

D. the most industrialized countries


Đáp án D

Dịch nghĩa: hoàn toàn có thể suy luận từ bỏ đoạn văn rằng các nước chủ yếu chịu trách nhiệm về sự ấm lên toàn cầu là ____.A. Các đất nước có khí hậu ấm nhất B. Những nước vẫn phát triểnC. Những nước phát triển D. Các nước công nghiệp hoá nhấtGiải thích: - từ bỏ khóa: countries, mainly responsible for global warming- dựa vào câu cuối đoạn 5 để trả lời "There it was agreed that the most industrialized countries would try to reduce the volume of greenhouse gas emissions and were given targets for this reduction of emissions."Đây là một thắc mắc đòi hỏi phải bao gồm sự suy luận. Nhờ vào câu bên trên ta hoàn toàn có thể suy luận được đáp án và đúng là D.


A. the world’s industrialized countries

B. regular summits on climate change

C. the most industrialized countries

D. the 1997 summit in Kyoto, Japan


Đáp án D

Dịch nghĩa: trường đoản cú "There" trong đoạn 5 đề cập mang đến ____.A. Các nước công nghiệp hoá trái đất B. Các hội nghị thượng đỉnh liên tiếp về biến đổi khí hậuC. Những nước công nghiệp hóa mạnh mẽ nhất D. Họp báo hội nghị thượng đỉnh 1997 trên Kyoto, Nhật BảnGiải thích: - mong muốn biết "there" thay thế cho mẫu gì họ phải phát âm câu trước đó. - There là tự chỉ xứ sở nên ta cần chăm chú đến những từ/cụm từ chỉ vị trí chốn. Đáp án đúng là D


A. Carbon dioxide is one of the gases that may cause the so-called greenhouse effect.

B. The so-called sinks created by forests can absorb greenhouse gases.

C.

Xem thêm: Một Gen Có Chiều Dài 4080 - Tính Số Nu Biết L = 4080Å, G

The problem of rapid climate change has been caused mainly by deforestation

D. Politicians are among those who are concerned about climate change


Đáp án C

Dịch nghĩa: Câu nào dưới đây KHÔNG đúng, theo đoạn văn?A. Carbon dioxide là trong những chất khí có thể gây ra hiệu ứng đơn vị kính.B. Mẫu được điện thoại tư vấn là bể chứa được tạo nên bởi rừng hoàn toàn có thể hấp thụ khí nhà kính.C. Vấn đề biến hóa khí hậu hối hả chủ yếu vì chưng nạn phá rừng.D. Các chính trị gia nằm trong những những người quan tâm đến đổi khác khí hậuGiải thích: ngôn từ câu A được đề cập mang lại trong câu 1 đoạn 6.Nội dung câu B được đề cập đến trong câu 1 đoạn 5. Câu chữ câu D được đề cập mang lại trong câu 2 đoạn 4.Nội dung câu C sai với bài xích : At least part of the problem of rapid climate change has been caused by too drastic deforestation. -> hiện tượng lạ phá rừng chỉ là trong số những nguyên nhân chứ không hề phải tại sao chủ yếu.


*


Liên hệ

nangngucnoisoi.vn