Este x là hợp chất thơm có công thức c9h10o2

     

Este X là hợp hóa học thơm có công thức phân tử là C9H10O2. Cho X công dụng với hỗn hợp NaOH, tạo thành hai muối đều phải sở hữu phân tử khối lớn hơn 80. Công thức cấu tạo thu gọn gàng của X là

A.

Bạn đang xem: Este x là hợp chất thơm có công thức c9h10o2

CH3COOCH2C6H5.

B. HCOOC6H4C2H5.

C. C6H5COOC2H5.

D. C2H5COOC6H5.


*

Đáp án D

X + NaOH → 2 muối hạt => este của phenol/dẫn xuất của phenol => nhiều loại A và C

Hai muối tạo nên thành đều phải có phân tử khối lớn hơn 80 => nhiều loại B

C2H5COOC6H5 + 2NaOH → C2H5COONa + C6H5ONa + H2OEste X là hợp chất thơm bao gồm công thức phân tử là C9H10O2. Mang đến X tính năng với dung dịch NaOH, tạo thành hai muối đều có phân tử khối lớn hơn 80. Công thức cấu trúc thu gọn của X là

A. CH3COOCH2C6H5

B. HCOOC6H4C2H5

C. C6H5COOC2H5

D. C2H5COOC6H5


Hai este A, B là dẫn xuất của benzen gồm công thức phân tử là C9H8O2, A với B hồ hết cộng hợp với brom theo tỉ lệ mol là 1:1. A tính năng với dd NaOH cho một muối cùng một andehit. B chức năng với dd NaOH dư đến 2 muối và nước, những muối đều phải sở hữu phân tử khối to hơn phân tử khối của CH3COONa. Công thức kết cấu thu gọn gàng của A và B theo lần lượt là

A. C6H5COOCH=CH2 và C6H5CH=CHCOOH

B. C6H5COOCH=CH2 và CH2=CHCOOC6H5

C. HCOOC6H5CH=CH2 và HCOOCH=CHC6H5

D. HCOOC6H5CH=CH2 và CH2=CHCOOC6H5


Este X mạch hở, bao gồm công thức phân tử C6H10O2. đến X tác dụng với dung dịch NaOH, thu được nhị hợp hóa học hữu cơ Y Z. Mang đến Y tác dụng với hỗn hợp HCl hoặc mang lại Z tác dụng với nước brom hầu hết thu được hợp chất hữu cơ T. Công thức cấu trúc thu gọn của X

A. CH3CH2COOC(CH3)=CH2

B. CH3CH2COOCH2CH=CH2

C. CH3CH2COOCH=CHCH3

D. CH2=CHCOOCH2CH=CH2


Hai este A, B là dẫn xuất của benzen bao gồm công thức phân tử là C9H8O2. A cùng B số đông cộng cùng với brom theo tỉ lệ thành phần mol 1 : 1. A tính năng với hỗn hợp NaOH cho 1 muối cùng một anđehit. B chức năng với dung dịch NaOH dư đến 2 muối với nước, những muối đều có phân tử khối to hơn phân tử khối của CH3COONa. Công thức cấu trúc của A cùng B lần lượt là

A. C6H5COOCH=CH2 và CH2=CH – COOC6H5

B. HCOO – C6H4 – CH=CH2 và H – COO – CH=CH – C6H5

C. C6H5COOCH=CH2 và C6H5 – CH=CH – COOH

D.

Xem thêm: Mặt Cầu Là Gì ? Công Thức Tính Diện Tích Mặt Cầu Đầy Đủ & Chính Xác Nhất

HCOO – C6H4 – CH=CH2 và CH2=CH – COOC6H5


Xem chi tiết
Lớp 0 hóa học
1
0

Este X bao gồm công thức phân tử là C9H10O2. Cho a mol X tác dụng vừa đầy đủ với 2a mol NaOH, thu được dung dịch Y không thâm nhập phản ứng tráng bạc. Số công thức cấu tạo của X thỏa mãn nhu cầu tính chất trên là

A. 9.

B. 4.

C. 5.

D. 6.


Xem cụ thể
Lớp 0 hóa học
1
0

Este X bao gồm công thức phân tử C8H8O2 mang lại X tác dụng với dung dịch NaOH, thu được thành phầm có hai muối. Số công thức cấu trúc của X thoả mãn tính chất trên là

A. 6

B. 3

C. 4

D. 5


Xem cụ thể
Lớp 0 chất hóa học
1
0

Este X có công thức phân tử C8H8O2. Mang đến X tác dụng với dung dịch NaOH, thu được sản phẩm có nhì muối. Số công thức cấu tạo của X thỏa mãn nhu cầu tính hóa học trên là:

A. 5

B. 3

C. 6 

D. 4


Xem cụ thể
Lớp 0 chất hóa học
1
0

Este X bao gồm công thức phân tử C8H8O2. Mang đến X tác dụng với dung dịch NaOH, thu được thành phầm có nhị muối. Số công thức kết cấu của X thỏa mãn tính chất trên là

A. 6.

B. 3.

C. 4.

Xem thêm: Nghị Luận Về Lòng Yêu Thương Yêu Con Người Sống Có Tình Nghĩa

D. 5.


Xem chi tiết
Lớp 0 hóa học
1
0

Este X có công thức phân tử C8H8O2. đến X công dụng với hỗn hợp NaOH, thu được sản phẩm có nhị muối. Số công thức cấu trúc của X thỏa mãn tính chất trên là

A. 6.

B. 3.

C. 4.

D. 5


Xem cụ thể
Lớp 0 hóa học
1
0

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)


Khoá học tập trên OLM (olm.vn)