Este x có ctpt c7h12o4

     

Câu 49576: Este X gồm công thức phân tử C7H12O4, khi đến 16 gam X công dụng vừa đầy đủ với 200 gam hỗn hợp NaOH 4% thì thu được một ancol A và 17,8 gam tất cả hổn hợp hai muối. Công thức cấu trúc của X là

A.

Bạn đang xem: Este x có ctpt c7h12o4

CH3COO(CH2)3OOCCH3

B. HCOO(CH2)3OOCC2H5

C.

Xem thêm: Hidro Hóa Hoàn Toàn Glucozo Tạo Ra Axit Gluconic, Hiđro Hóa Hoàn Toàn Glucozơ Tạo Ra Axit Gluconic

HCOO(CH2)3OOCCH3.

Xem thêm: Top 14 Các Món Ngon Từ Chân Giò Heo Bổ Dưỡng Cho Cả Nhà, Thịt Chân Giò Nấu Gì Ngon

D. CH3COO(CH2)2OOCC2H5


Giải chi tiết:

Vì sản phẩm sinh ra bao gồm hỗn vừa lòng 2 muối với một rượu phải este kia phẩi chứa 2 cội COO- . 

ta có khối lượng NaOH= 8g => n NaOH = 0,2 mol, m NaOH = 8 g 

suy ra: n este= 0,1 mol 

n muối = 2.n este= 2.n ancol =0,2 mol 

theo định lao lý bảo toàn trọng lượng ,ta có; m ancol = m este+ m NaOH - m muối =16+8-17,8 =6,2g 

=> M ancol = 6,2 / 0,1 = 62 g suy ra ancol là C2H4(OH)2 

ta lại có: M este= 16/0,1 = 160g= 28+88+X, => X= 44 

vậy M 2 cội ankyl phải bởi 44, chỉ bao gồm đáp án D là phù hợp 

=> Đáp án D


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan nhà quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát