Este Có Phản Ứng Tráng Bạc

     

Phản ứng tráng gương hay còn được gọi là phản ứng tráng bạc bẽo là một trong những phản ứng chất hóa học quan trọng. Làm phản ứng này còn có nhiều ý nghĩa thực tiễn vào hóa học với cuộc sống.

Bạn đang xem: Este có phản ứng tráng bạc

Vậy thực tế phản ứng tráng gương là gì? Nó có ứng dụng gì vào đời sống với sản xuất. Và những chất thâm nhập phản ứng tráng gương, tráng bội nghĩa là đa số chất nào? chúng ta sẽ cùng mày mò những sự việc này trong nội dung bài viết hôm nay.


I. Làm phản ứng tráng gương là gì?

Phản ứng tráng gương (hay phản bội ứng tráng bạc) là một trong những phản ứng hóa học đặc trưng của anđehit, glucozơ, este, axit fomic… Đây là phản ứng dùng để nhận biết các chất bên trên với thuốc test là dung dịch AgNO3 trong môi trường xung quanh NH3, viết gọn gàng là AgNO3/NH3.


*

Phản ứng tráng bạc, tráng gương là gì


Đây là 1 trong phản ứng lão hóa khử. Trong môi trường NH3, AgNO3 sẽ khởi tạo ra phức bạc bẽo amoniac. Phức bội nghĩa amoniac OH oxi hóa các chất (như glucozơ, anđehit…) tạo nên Ag kim loại.

II. Phản ứng tráng gương của những hợp chất

1. Bội phản ứng tráng gương của anđehit

Amoniac NH3 tạo nên với Ag+ (trong AgNO3) phức hóa học tan bội nghĩa amoniac. Anđehit khử được Ag+ trong phức bội bạc amoniac tạo ra thành Ag kim loại.

AgNO3 + 3NH3 + H2O → OH + NH4NO3

a) Phương trình bao quát cho anđehit nói chung:

R–(CH=O)n + 2nOH (t°) → R–(COONH4)n + 2nAg ↓ + 3nNH3 + nH2O

b) Đối cùng với anđehit 1-1 chức:

R–CH=O + 2OH (t°) → R–COONH4 + 2Ag ↓ + 3NH3 + H2O

c) Đối với anđehit fomic:

Đây là ngôi trường hợp quan trọng đặc biệt của anđehit vị nó bao gồm 2 team –CH=O buộc phải phản ứng tráng gương của anđehit fomic sẽ xảy ra như sau:

HCHO + 2OH (t°) → HCOONH4 + 2Ag ↓ + 3NH3 + H2O

Sau kia HCOONH4 liên tiếp phản ứng cùng với AgNO3/NH3 giống hệt như este:

HCOONH4 + 2OH → (NH4)2CO3 + 2Ag ↓ + 3NH3 + H2O

Tổng vừa lòng 2 giai đoạn ta sẽ có được phương trình chung:

HCHO + 4OH (t°) → (NH4)2CO3 + 4Ag ↓ + 6NH3 + 2H2O

Phản ứng tráng bạc tình là phản ứng đặc trưng dùng để làm nhận biết các anđehit.

2. Phản bội ứng tráng bội bạc của este

Este tất cả phản ứng tráng tệ bạc không và phần lớn ete nào tất cả tham gia P/Ư này?

Chỉ các este của axit fomic tất cả công thức chung là HCOOR bắt đầu cho phản bội ứng tráng gương cùng với AgNO3/NH3.

– cùng với R là nơi bắt đầu hidrocacbon:

HCOOR + 2OH → NH4OCOOR + 2Ag ↓ + 3NH3 + H2O

– với R là H: (axit fomic)

HCOOH + 2OH → (NH4)2CO3 + 2Ag ↓ + 2NH3 + H2O

Hay

HCOOH + 2OH → CO2 + 2Ag ↓ + 3NH3 + 2H2O

Thí nghiệm phản ứng tráng bạc


*

Phản ứng tráng bội nghĩa của este


3. Bội phản ứng tráng gương của glucozơ fructozơ với saccarozơ

Este có phản ứng tráng bạc bẽo không? Fructozơ bao gồm phản ứng tráng bạc đãi không ? Hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây:

Phức bạc bẽo amoniac oxi hóa glucozơ tạo bạc gluconat với giải phóng Ag kim loại.

CH2OH4CHO + 2OH (t°) → CH2OH4COONH4 + 2Ag ↓

+ 3NH3 + H2O

Đồng phân của glucozơ là fructozơ tuy không có nhóm –CH=O nhưng vẫn có phản ứng tráng bạc. Bởi khi làm cho nóng trong môi trường kiềm, fructozơ chuyển thành glucozơ theo cân bằng:

Fructozơ (OH–) ⇔ Glucozơ

Đối với saccarozơ, saccarozơ là dung dịch không tồn tại tính khử. Mặc dù nhiên, khi làm cho nóng trong môi trường xung quanh axit, nó bị thủy phân chế tác thành dung dịch có tính khử có glucozơ với fructozơ.

C12H22O11 (saccarozơ) + H2O → C6H12O6 (glucozơ) + C6H12O6 (fructozơ)

Sau đó, glucozơ đã tham gia phản ứng tráng gương.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Làm Thịt Bò Xào Ngô Bao Tử Xào Thịt Bò, Thịt Bò Xào Ngô Bao Tử Rau Cần Cà Rốt Nấm Hương

Đăng ký kết kênh youtube của tự Điển Hóa Học để thấy nhiều đoạn clip thí nghiệm hóa học thu hút hơn


*

Từ điển chất hóa học – Youtube


4. Bội phản ứng của ankin–1–in với AgNO3/NH3

Ankin–1–in cũng có phản ứng với dung dịch AgNO3 trong môi trường NH3 tạo thành kết tủa màu tiến thưởng nhạt, sau chuyển sang màu xám. Tuy nhiên, đây chỉ nên phản ứng vậy nguyên tử H bằng ion kim loại. Nguyên tử H vào ankin–1–in này chứa links ba ( ≡ ) linh động.

Ví dụ:

Axetilen (C2H2) làm phản ứng với hỗn hợp AgNO3 trong môi trường xung quanh NH3:

AgNO3 + 3NH3 + H2O → OH + NH4NO3

H–C≡C–H + 2OH → Ag–C≡C–Ag ↓ (màu đá quý nhạt) + 4NH3 + 2H2O

Đây cũng là phản ứng để nhận ra các ankin có liên kết ba ngơi nghỉ đầu mạch.

R–C≡C–H + OH → R–C≡C–Ag ↓ (màu rubi nhạt) + 2NH3 + H2O

III. Điều kiện của phản ứng tráng gương

Các hóa học tham gia phản ứng tráng gương là hầu như hợp chất có nhóm chức –CH=O vào phân tử:

Anđehit (đơn chức, đa chức)Axit fomic HCOOHMuối của axit fomic: HCOONa, HCOOK, HCOONH4, (HCOO)2Ca…Este của axit fomic: (HCOO)nR – R là cội hidrocacbon.Glucozơ, fructozơ và saccarozơ…

1. Một số để ý khi giải bài bác tập phản ứng tráng bạc của anđehit

Phản ứng tráng bạc là phản nghịch ứng đặc thù của anđehit. Vì vậy, lúc làm bài xích tập về phản ứng tráng tệ bạc của anđehit, chúng ta cần để ý một số nguyên tố sau:

– Phương trình tổng quát:

R(CHO)n + 2nAgNO3 + 3nNH3 + xH2O → R(COONH4)n + nNH4NO3 + 2nAg

– riêng với HCHO, ta có:

HCHO + 4AgNO3 + 6NH3 + 2H2O → (NH4)2CO3 + 4NH4NO3 + 4Ag

Phản ứng của HCHO tạo ra muối vô sinh (NH4)2CO3 chứ không phải muối hữu cơ như những anđehit khác.

Những lưu ý:

a) phản bội ứng tổng quát chỉ vận dụng với anđehit không tồn tại liên kết ba đầu mạch. Vị nếu anđehit có link ba đầu mạch thì nguyên tử H của C có liên kết ba có khả năng sẽ bị thế bằng Ag.

b) Đặc điểm của bội nghịch ứng tráng gương

– nếu nAg = 2nAnđehit → Anđehit là đơn chức, chưa hẳn HCHO.

– ví như nAg = 4nAnđehit → Anđehit là 2 chức hoặc HCHO.

– nếu như nAg > 2nhỗn hợp Anđehit đối kháng chức → tất cả hổn hợp anđehit đơn chức này còn có HCHO.

– Số team –CH=O = nAg/2nAnđehit (nếu hỗn hợp không có HCHO).

Xem thêm: Giải Bài Tập Tỉ Số Lượng Giác Của Góc Nhọn, Bài 2: Tỉ Số Lượng Giác Của Góc Nhọn

IV. Ứng dụng của phản nghịch ứng tráng gương

Phản ứng tráng gương được sử dụng hầu hết trong công nghiệp cung cấp gương, ruột phích bình thủy… và một trong những ứng dụng khác.


*

Ứng dụng của bội phản ứng tráng bạc


Trên đây họ vừa tò mò về phản ứng tráng gương (hay phản nghịch ứng tráng bạc) của một trong những hợp chất như anđehit, glucozơ, este, axit fomic… Hi vọng các bạn đã gọi hơn về một số loại phản ứng này và áp dụng để giải bài xích tập một bí quyết hiệu quả. Cảm ơn các bạn đã gạnh thăm website với chúc các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc nhé!