Dung Dịch X Chứa Các Ion

     

Cho một nửa dd X pư với dd NaOH (dư), chiếm được 2 gam kết tủa.

Bạn đang xem: Dung dịch x chứa các ion

Cho một nửa dd X sót lại pư cùng với dd Ca(OH)2 (dư), chiếm được 3 gam kết tủa

⇒ Khi tính năng với NaOH; Ca2+ kết tủa hết với CO32- tạo nên và CO32- còn dư, khi tác dụng với Ca(OH)2 thêm ion Ca2+ thì CO32- sinh ra đã được kết tủa hết

TN1: n Ca2+ = nCaCO3 = 0,02 mol

⇒ Trong hỗn hợp X: nCa2+ = 0,02.2 = 0,04

TN2:

n HCO3- = n CO32- = n CaCO3 = 0,03 mol

⇒ Trong dung dịch X: nHCO3- = 0,03.2 =0,06

⇒ nNa+ = 0,1 + 0,06 – 0,04.2 = 0,08

Khi hâm sôi dung dịch X:

2HCO3- → CO32- + H2O + CO2

0,06 0,03 0,03 0,03

⇒ m = mCa2+ + mNa+ + mCl- + mCO32- = 8,79g


Bình luận hoặc Báo cáo về câu hỏi!

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào 100ml dung dịch NaHCO3 1M với Na2CO3 0,5M. Số gam kết tủa là:


A.19,700g


B.24,625g


C.29,550g


D.34,475g


Câu 2:


Cho 50 ml hỗn hợp HNO3 1M vào 100 ml hỗn hợp KOH mật độ x mol/l, sau phản ứng thu được dung dịch chỉ đựng một hóa học tan duy nhất. Cực hiếm của x là


A.0,5


B.0,3


C.0,8


D.l,0.


Câu 3:


Khi trộn dung dịch chứa 0,0075mol NaHCO3 với 0,01mol Ba(OH)2 thì được m gam kết tủa. tìm kiếm m:


A.0,7375g


B.1,9700g


C.2,9550g


D. 1,4775g


Câu 4:


Cho 10ml hỗn hợp X bao gồm HCl 1M cùng H2SO4 0,5M. Thể tích dung dịch NaOH 1M nên để trung hoà dung dịch X đã mang đến là:


A.10ml


B.15ml


C. 20ml


D.25ml


Câu 5:


Cho hỗn hợp NaOH dư vào 100ml dung dịch A bao gồm Ba(HCO3)2 0,5M với BaCl2 0,4M. Số gam kết tủa tạo thành là:


A.

Xem thêm: Phép Lai Thuận Nghịch Là Gì, Phép Lai Thuận Nghịch Là Phép Lai

9,850g


B.14,775g


C.17,730g


D.18,000g


Câu 6:


200ml hỗn hợp A tất cả CuSO4 1M với Fe2(SO4)3 0,5M làm phản ứng với hỗn hợp NaOH dư. Tìm lượng kết tủa sau phản nghịch ứng :


D.41g


B.45g


C.40g


D.41g


Câu 7:


Cho m gam tất cả hổn hợp muối vào nước thu được dung dịch A chứa các ion: Na+,NH4+, CO32-, SO42-. Khi đến dung dịch A chức năng với dung dịch Ba(OH)2 dư, nấu nóng thu được 0,34 gam khí cùng 4,3 gam kết tủa. phương diện khác, nếu cho dung dịch A tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, dư thì thu được 0,224 lít khí (đktc). Quý giá của m là


A.4,52.


B.3,69.


C. 3,45.


D. 2,38.


Bình luận


comment
Hỏi bài bác

Hỗ trợ đăng ký khóa đào tạo và huấn luyện tại nangngucnoisoi.vn


*

link
thông tin nangngucnoisoi.vn
Tải ứng dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN coi

Hãy chọn chính xác nhé!


Đăng ký


cùng với Google cùng với Facebook

Hoặc


Đăng cam kết

Bạn đã tài giỏi khoản? Đăng nhập


nangngucnoisoi.vn

Bằng biện pháp đăng ký, bạn gật đầu với Điều khoản sử dụng và chính sách Bảo mật của bọn chúng tôi.


Đăng nhập


cùng với Google với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Bạn chưa tồn tại tài khoản? Đăng ký


nangngucnoisoi.vn

Bằng phương pháp đăng ký, bạn gật đầu đồng ý với Điều khoản áp dụng và chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Xem thêm: Nhà Hàng Bạch Dương Thái Hà Hàng Bạch Dương, Nhà Hàng Bạch Dương


Quên mật khẩu


Nhập địa chỉ cửa hàng email bạn đăng ký để mang lại password
lấy lại mật khẩu

Bạn chưa tồn tại tài khoản? Đăng ký


nangngucnoisoi.vn

Bằng biện pháp đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản áp dụng và cơ chế Bảo mật của chúng tôi.


Bạn vui tươi để lại thông tin để được TƯ VẤN THÊM
chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
gmail.com
nangngucnoisoi.vn