ĐUN NÓNG M GAM HỖN HỢP X GỒM CÁC CHẤT CÓ CÙNG MỘT LOẠI NHÓM CHỨC

     

Đun rét m gam các thành phần hỗn hợp X gồm các chất bao gồm cùng một nhiều loại nhóm chức với 600 ml dung dịchNaOH 1,15M thu được dung dịch Y chứa muối của một axit cacboxylic đơn chức và 15,4 gam hơi Z gồm những ancol. Cho tổng thể Z công dụng với mãng cầu dư chiếm được 5,04 lít khí H2 (đktc). Cô cạn dung dịch Y, nung nóng chất rắn nhận được với CaO cho tới khi phản bội ứng xảy ra hoàn toàn thu được 7,2 gam một chất khí. Quý giá của m là
Bạn đang xem: đun nóng m gam hỗn hợp x gồm các chất có cùng một loại nhóm chức

(n_R(OH)_n = frac0,45n)

( + ),,n_NaOH = n_RCOONa = 0,45 X = mmuối + mancol – mNaOH bội nghịch ứng


$eginalign& R(OH)_nxrightarrowNafracn2H_2 \ & Rightarrow n_R(OH)_n=frac0,45n \ endalign$

(eginarrayl(R'C mOOH)_nR + nNaOH o nRCOONa + R(OH)_n\ Rightarrow n_NaOH = n_RCOONa = 0,45 muối hạt C2H5COONa

Theo định luật bảo toàn khối lượng: mX = mmuối + mancol – mNaOH bội nghịch ứng = 0,45.96 + 15,4 – 0,45.40 = 40,6 gam


Đáp án bắt buộc chọn là: b


...

Bài tập có liên quan


Bài tập bội nghịch ứng cộng (H2) anđehit Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Cho CH3CHO phản ứng với H2 (xt Ni, nung nóng) thu được


Cho anđehit cùng H2 theo phản nghịch ứng sau: CnH2n+1-2aCHO + xH2 → CnH2n+1CH2OH. Hệ số x của H2 bằng


Hiđro hóa chất hữu cơ X chiếm được (CH3)2CH-CH2-CH2OH. Hóa học X có tên là


Cho các chất: CH3CH2CHO (1), CH2=CHCHO (2), (CH3)2CHCHO (3), CH2=CHCH2OH (4). Rất nhiều chất làm phản ứng hoàn toàn với lượng dư H2 (Ni, to) thu được cùng một sản phẩm là


Có từng nào đồng phân tất cả cùng cách làm là C3H6O bao gồm khả năng tính năng với H2 (Ni, to) tạo thành ancol đối kháng chức mạch hở ?


Hợp chất A cất C, H, O tất cả M 2 (xt Ni) sinh ra ancol cất C bậc IV trong phân tử. Công thức của A là


Cho sơ trang bị sau: C3H6 → C3H7Br → C3H8O → C3H6O (X). Biết các chất đều là sản phẩm chính. X gồm những đặc điểm là


Hiđro hóa hoàn toàn 3,0 gam một anđehit A được 3,2 gam ancol. A có công thức phân tử là
Xem thêm: Hình Ảnh Đôi Giày Tình Yêu Và Đôi Giày Đối Với Người Phụ Nữ, Tình Yêu Đôi Giày

Thể tích H2 (0oC với 2 atm) hoàn toản để tính năng với 11,2 gam anđehit acrylic là


Cho 14,6 gam hỗn hợp 2 anđehit 1-1 chức, no liên tiếp công dụng hết với H2 chế tạo ra 15,2 gam tất cả hổn hợp 2 ancol.Tổng số mol 2 ancol và cân nặng anđehit có khối lượng phân tử to hơn là


Cho 7 gam hóa học A có CTPT C4H6O công dụng với H2 dư có xúc tác tạo thành 5,92 gam ancol isobutylic. Tên của A và năng suất của bội nghịch ứng là


Anđehit A mạch hở phản nghịch ứng buổi tối đa cùng với H2 (Ni, toC) theo tỉ trọng 1 : 2, sản phẩm sinh ra cho tác dụng hết với na thu được số mol H2 đúng ngay số mol A ban đầu. A là


Đốt cháy trọn vẹn 1 mol hợp hóa học hữu cơ X, thu được 4 mol CO2. Chất X tác dụng được với Na, thâm nhập phản ứng tráng bội bạc và phản ứng cùng với Br2theo tỉ trọng mol 1 : 1. Công thức kết cấu của X là


Đun nóng V lít hơi anđehit X với 3V lít khí H2 (xúc tác Ni) đến lúc phản ứng xảy ra hoàn toàn chỉ chiếm được một tất cả hổn hợp khí Y hoàn toàn có thể tích 2V lít (các thể tích khí đo sinh hoạt cùng đk nhiệt độ, áp suất). Dừng tụ Y thu được hóa học Z ; đến Z tác dụng với Na hình thành H2 tất cả số mol bằng số mol Z sẽ phản ứng. Hóa học X là anđehit


Hiđro hóa trọn vẹn anđehit X nhận được ancol Y. Đốt cháy hoàn toàn Y thu được CO2 cùng H2O theo tỉ lệ thành phần mol 2 : 3. Phương diện khác, cho a mol X chức năng với AgNO3 dư trong NH3 đun nóng thu được 4a mol Ag. Tổng thể nguyên tử vào phân tử X là:


Cho các thành phần hỗn hợp HCHO với H2 trải qua ống đựng bột Ni nung nóng. Dẫn toàn thể hỗn hòa hợp thu được sau phản bội ứng qua bình đựng nước, thấy khối lượng bình tăng 23,6g. Rước dung dịch trong bình cho chức năng hết với hỗn hợp AgNO3 trong NH3 dư nhận được 43,2g Ag kim loại. Cân nặng CH3OH tạo thành trong phản nghịch ứng cộng hợp hiđro của HCHO là


Cho 0,1 mol anđehit 1-1 chức, mạch hở X bội phản ứng đầy đủ với 0,3 mol AgNO3 trong dung dịch NH3, thu được 43,6 gam kết tủa. Khía cạnh khác, hiđro hóa hoàn toàn 4 gam X yêu cầu a mol H­2. Cực hiếm của a là:


Hợp hóa học hữu cơ X thuần chức (chỉ chứa C,H,O). 5,8 gam X công dụng với lượng dư AgNO3 trong NH3 được 43,2 gam Ag. Hiđro hóa trọn vẹn 0,1 mol X được chất Y. Toàn bộ Y phản bội ứng vừa hết 4,6 gam Natri. Đốt cháy trọn vẹn X thu được


Đun rét m gam các thành phần hỗn hợp X gồm các chất bao gồm cùng một nhiều loại nhóm chức với 600 ml dung dịchNaOH 1,15M thu được hỗn hợp Y đựng muối của một axit cacboxylic đối kháng chức cùng 15,4 gam khá Z gồm những ancol. Cho toàn cục Z chức năng với na dư chiếm được 5,04 lít khí H2 (đktc). Cô cạn dung dịch Y, nung nóng hóa học rắn thu được với CaO cho đến khi phản bội ứng xảy ra hoàn toàn thu được 7,2 gam một hóa học khí. Giá trị của m là


Hỗn hòa hợp X tất cả 2 anđehit đối kháng chức A cùng B (MA B với số nguyên tử C vào B không quá 4). Mang lại 13,48 gam X chức năng hoàn toàn với AgNO3 dư trong dung dịch NH3 thì thu được 133,04 gam kết tủa. Phương diện khác cho 13,48 gam X tác dụng hết cùng với H2 (Ni, t0) thu được tất cả hổn hợp Y. Cho Y chức năng với na dư chiếm được 3,472 lít H2 (đktc). Phần trăm trọng lượng của A trong tất cả hổn hợp X có thể là ?


Chia 10,4 gam lếu láo hợp bao gồm hai anđehit đối kháng chức là đồng đẳng tiếp nối thành nhị phần bằng nhau:

- Phần một tác dụng hoàn toàn cùng với lượng dư dung dịch AgNO3 vào NH3 đun nóng, thu được 54 gam Ag.

- Phần hai tính năng hoàn toàn với H2 dư (xúc tác Ni, t0), thu được hỗn hợp X tất cả hai ancol Y và Z (MY Z). Đun rét X với H2SO4 quánh ở 1400C, thu được 2,26 gam hỗn hợp ba ete. Biết công suất phản ứng tạo ra ete của Z bằng 60%. Năng suất phản ứng chế tạo ete của Y bằng


Hỗn thích hợp X gồm H2 với 2 anđehit (no, 1-1 chức, mạch hở, M 3/NH3 dư, thu được m gam kết tủa. Giá trị lớn số 1 của m là


*

Cơ quan nhà quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát
Xem thêm: Kể Tên Các Nước Đông Nam Á Và Thủ Đô 11 Nước Đông Nam Á C Nước Đông Nam Á

Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa nhà Intracom - trằn Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung ứng dịch vụ social trực đường số 240/GP – BTTTT vì chưng Bộ thông tin và Truyền thông.