Đun nóng este ch3cooch=ch2 với một lượng vừa đủ dung dịch naoh sản phẩm thu được là

     
Đun rét este CH3COOCH=CH2 cùng với một số lượng vừa đủ dung dịch NaOH, thành phầm thu được là :A.CH3COONa với CH3CHO.B.C2H5COONa cùng CH3OH.C.CH3COONa và CH2=CHOH.D.CH2=CHCOONa với CH3OH.

Bạn đang xem: đun nóng este ch3cooch=ch2 với một lượng vừa đủ dung dịch naoh sản phẩm thu được là


B.CH3COONa, CH2=CHOH

C.CH3COONa, CH3CHO

D.CH2=CHCOONa, CH3OH

Đáp án với lời giải

Đáp án:C

Lời giải:CH2=CHOH chuyển hóa thành CH3CHO

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 1: Este - Lipit - chất hóa học 12 - 40 phút - Đề số 1

Làm bài


phân tách sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.Hình vẽ nào sau đây mô tả bộ hình thức điều chế este CH3COOC2H5 trong chống thí nghiệm?


*

*

*

*

(3) (4)

Thuỷ phân hoàn toàn 22,2 (gam) hỗn hợp bao gồm hai este HCOOC2H5 cùng CH3COOCH3 bởi dung dịch NaOH 1M (đun nóng). Thể tích dung dịch NaOH tối thiểu đề xuất dùng là:

Trộn 13,6 gam phenyl axetat với 250 ml hỗn hợp NaOH 1M. Sau thời điểm phản ứng xảy ra trọn vẹn cô cạn dung dịch sau làm phản ứng thu được m gam chất rắn khan. Quý giá của m là:

Xà chống hóa hoàn toàn 22,2 gam lếu hợp tất cả hai este HCOOC2H5 cùng CH3COOCH3 bằng dung dịch NaOH 1M (đun nóng). Thể tích hỗn hợp NaOH buổi tối thiểu cần dùng là:

Xà phòng hóa 13,2 gam các thành phần hỗn hợp 2 este HCOOCH2CH2CH3 với CH3COOC2H5 yêu cầu dùng 150 ml dung dịch NaOH nồng độ x mol/l. Cực hiếm của x là:

Những đánh giá và nhận định nào sau đó là đúng?

Công thức phân tử của hợp chất hữu cơ X là C4H8O2. Số đồng phân kết cấu chứa chức este của X là:


Đun rét axit axetic với ancol isoamylic (3-metylbutan-1-ol) bao gồm H2SO4 đặc xúc tác chiếm được dầu chuối (este isoamyl axetat). Biết hiệu suất phản ứng đạt 68%. Lượng dầu chuối thu được khi đun nóng 132,35 gam axit axetic cùng với 200,0 gam ancol isoamylic là:

Một este bao gồm CTPT là C4H8O2. Lúc thủy phân trong môi trường thiên nhiên axit chiếm được ancol etylic. Công thức cấu tạo của C4H8O2

Phát biểu nào sau đây không đúng về xà chống và chất tẩy cọ tổng hợp?

Một este phương pháp phân tử là C4H6O2, lúc thủy phân trong môi trường thiên nhiên axit chiếm được anđehit axetic. Công thức cấu trúc thu gọn của este kia là:

Xà phòng hoá 80,6 gam chất béo phải dùng toàn vẹn 12 gam NaOH. Sau phản ứng chiếm được glixerol với muối natri của một axit bự duy nhất. Bí quyết phân tử của muối là:

Thuỷ phân hoàn toàn 8,58 (kg) một loại chất to trung tính đề nghị vừa đầy đủ 1,2 (kg) NaOH, sau làm phản ứng nhận được 0,368 (kg) glixerol và các thành phần hỗn hợp muối của axit béo. Khối lượng xà phòng thu được là (biết muối hạt của axit to chiếm 60% khối lượng xà phòng):

Đun nóng tất cả hổn hợp X gồm một (mol) ancol etylic và 1 mol axit axetic (có 0,1 mol H2SO4 đặc làm cho xúc tác), lúc phản ứng đạt cho trạng thái thăng bằng được hỗn hợp Y trong các số đó có 0,667 (mol) etyl axetat. Hằng số thăng bằng KC của phản nghịch ứng là:

Để xà chống hoá hoàn toàn 4,85 (gam) các thành phần hỗn hợp 2 este đối kháng chức X, Y cần 100 (ml) hỗn hợp NaOH 0,75M. Sau khoản thời gian phản ứng xẩy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được các thành phần hỗn hợp hơi gồm chứa hai ancol là đồng đẳng tiếp đến nhau với m (gam) một muối khan độc nhất vô nhị Z. Công thức của 2 este và giá trị của m là:

Hai chất hữu cơ (chứa C, H, O) gồm số mol đều bằng nhau và bởi a (mol). Chúng chức năng vừa đầy đủ với nhau chế tác ra thành phầm X ko tan nội địa và gồm khối lượng nhỏ dại hơn tổng khối lượng hai chất ban đầu là 18a (gam). X thuộc các loại hợp chất nào sau đây?

Trong những chất sau, chất nào khi thuỷ phân trong môi trường xung quanh axit tạo nên thành sản phẩm có chức năng tham gia phản nghịch ứng tráng gương?

Cho các thành phần hỗn hợp X gồm hai hợp hóa học hữu cơ no, 1-1 chức chức năng vừa đầy đủ với 100 (ml) hỗn hợp KOH 0,4M, thu được một muối và 336 (ml) khá một ancol (ở đktc). Trường hợp đốt cháy hoàn toàn lượng các thành phần hỗn hợp X trên, tiếp đến hấp thụ hết thành phầm cháy vào bình đựng hỗn hợp Ca(OH)2 (dư) thì cân nặng bình tăng 6,82 gam. Bí quyết của hai hợp chất hữu cơ vào X là:

Đun nóng este CH3COOCH=CH2 với một số lượng vừa dùng dung dịch NaOH sản phẩm thu được


Cho 87,8 (gam) triglixerit X chức năng vừa đủ với 12 (gam) NaOH thu được m (gam) muối hạt khan. Cực hiếm của m là:

Một số câu hỏi khác rất có thể bạn quan lại tâm. The children seem to lớn be totally .............................. Of working quietly by themselves.

Xem thêm: Nêu Các Giới Hạn Đặc Biệt Toán Cao Cấp, Các Giới Hạn Đặc Biệt Toán Cao Cấp

Cho hình vuông vắn ABCD cạnh 8cm . Hotline M,N theo lần lượt là trung điểm của AB và CD . Quay hình vuông ABCD bao phủ MN . Diện tích xung quanh của hình trụ chế tạo thành là:

đến tam giác ABC vuông tại A. Lúc quay cạnh BC của tam giác ABC xung quanh cạnh AB thì hình trụ xoay được chế tác thành là hình gì?

Thể tích khối nón có bán kính bằng $2a$ và độ cao bằng $3a$ là:

cho một mặt mong có diện tích s là $S$, thể tích khối ước đó là $V$. Tính nửa đường kính $R$ của mặt cầu.

Xem thêm: Nêu Vai Trò Của Nước Và Muối Khoáng Đối Với Cây ? Nêu Vai Trò Của Nước Và Muối Khoáng Đối Với Cây

Một khối trụ có nửa đường kính đáy bởi 5, chiều cao bằng 12 hoàn toàn có thể tích bằng

diện tích của mặt cầu nửa đường kính $R$ bằng.

cho hình trụ có bán kính bằng 5 và khoáng cách giữa nhị đáy bằng 10. Tính thể tích khối trụ bằng

Một hình tròn trụ tròn luân chuyển được hình thành khi cho

Ở người, tế bào bao gồm 2n = 46. Một tế bào tín đồ ở kì sau của sút phân II có con số NST là:

kimsa88
cf68