Đốt Nóng Một Hỗn Hợp Gồm Al Và 16G Fe2O3

     

Câu 415765: Đốt nóng một lếu láo hợp bao gồm 8,1 gam Al cùng 16 gam Fe2O3 (trong điều kiện không có không khí) cho đến lúc phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được các thành phần hỗn hợp rắn X. đến X tính năng vừa đủ với NaOH chiếm được V lít H2 (đktc). Cực hiếm của V là

A.

Bạn đang xem: đốt nóng một hỗn hợp gồm al và 16g fe2o3

3,36.

B. 2,24.

C.

Xem thêm: Bài Tập Toán Ôn Hè Cho Học Sinh Lớp 1 Lên Lớp 2 Môn Toán, Bài Tập Ôn Hè Toán + Tiếng Việt Lớp 1 Lên Lớp 2

4,48.

D.

Xem thêm: Thạch Sanh Lý Thông - Truyện Thạch Sanh (Có File Nghe Mp3)

1,12.


Giải đưa ra tiết:

nAl = 0,3 mol với nFe2O3 = 0,1 mol

PTHH: 2Al + Fe2O3 (xrightarrowt^o)Al2O3 + 2Fe

Trước 0,3 0,1

Pư 0,2 ← 0,1 → 0,1 → 0,2

Sau 0,1 0 0,1 0,2

Rắn X chứa: Al dư (0,1 mol); Al2O3 (0,1 mol); fe (0,2 mol)

Khi mang đến X tính năng với NaOH vừa đủ thì chỉ gồm Al chế tạo khí:

2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2

0,1 → 0,15 mol

⟹ V = 0,15.22,4 = 3,36 lít


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan chủ quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát