ĐỐT CHÁY HOÀN TOÀN MỘT HỢP CHẤT HỮU CƠ X

     

Khi đốt 1 lít khí X đề xuất 5 lít O2, sau phản ứng nhận được 3 lít CO2 cùng 4 lít hơi nước. Biết các khí đo nghỉ ngơi cùng điều kiện nhiệt độ với áp suất. Công thức phân tử của X là
Bạn đang xem: đốt cháy hoàn toàn một hợp chất hữu cơ x

Đốt chay hoàn toàn 0,1 mol hóa học X cần 6,16 lít khí O2 (đktc), nhận được 13,44 lít (đktc) tất cả hổn hợp CO2, N2 cùng hơi nước. Sau thời điểm ngưng tụ không còn hơi nước, còn sót lại 5,6 lít khí (đktc) bao gồm tỷ khối đối với hiđro là 20,4. Bí quyết phân tử của X là


Đốt cháy hoàn toàn a mol một hóa học hữu cơ X nhận được 3,36 lít CO2 làm việc đktc cùng 4,5 gam H2O. Quý hiếm của a là


Một hợp chất hữu cơ A tất cả tỉ khối đối với H2 bởi bằng 29. Đốt cháy hoàn toàn A bởi khí O2 thu được CO2 cùng H2O. Có bao nhiêu phương pháp phân tử phù hợp với A?


Đốt cháy trọn vẹn x mol một chất hữu cơ A thu được 4,48 lít khí CO2 (đktc) cùng 5,4 gam H2O. Quý giá của x là


Đốt cháy trọn vẹn m gam một amin X bằng lượng ko khí vừa đủ thu được 17,6 gam CO2, 12,6 gam H2O với 69,44 lít N2 (đktc). đưa thiết không khí chỉ tất cả N2 và O2 trong những số đó oxi chiếm phần 20% thể tích không khí. X gồm công thức là
Xem thêm: Đề Cương Ôn Thi Hki Tiếng Anh Lớp 8 ( Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 8 Học Kì 1

Đốt một lượng hidrocacbon X thu được lếu láo hợp thành phầm trong đó CO2 có khối lượng chiếm 66,165%. Hóa học X bao gồm công thức là


Chất cơ học X đựng 6,67% H ; 18,67% N về khối lượng. Đốt cháy trọn vẹn 1,875 gam X chiếm được CO2, hơi nước với khí nitơ, trong đó thể tích khí CO2 là 1,12 lít (đktc). CTPT của X là (biết MX

Đốt cháy trọn vẹn 20 ml hợp hóa học hữu cơ M bởi vừa đủ 105 ml khí oxi, thành phầm cháy thu được tất cả 80 ml khí CO2, 90 ml hơi H2O, 10 ml N2. Biết các thể tích đo ở cùng đk nhiệt độ, áp suất, sức nóng độ. Công thức phân tử của M là (cho nguyên tử khối của những nguyên tố C = 12; H=1; O = 16; N = 14)


Đốt cháy hoàn toàn 0,1 lít hóa học hữu cơ A bằng 0,6 lít khí O2 mang dư, thu được các thành phần hỗn hợp khí và hợp có thể tích 0,85 lít. Cho các thành phần hỗn hợp khí cùng hơi chiếm được qua bình chứa dung dịch H2SO4 đậm đặc, dư, sót lại 0,45 lít tất cả hổn hợp khí Z. Cho tất cả hổn hợp Z qua bình cất KOH dư, còn lại 0,05 lít. Tìm bí quyết phân tử của hợp hóa học hữu cơ A, biết những thể tích khí đo ở và một điều kiện


Chất hữu cơ mạch hở X bao gồm công thức phân tử trùng cùng với công thức dễ dàng nhất. Đốt cháy trọn vẹn m gam X cần vừa đầy đủ 6,72 lít O2 (đktc), nhận được 12,32 lít (đktc) láo hợp bao gồm CO2 cùng hơi nước. Dung nạp hết sản phẩm cháy vào 200 ml dung dịch Ba(OH)2 1M, sau làm phản ứng khối lượng phần dung dịch giảm sút 2 gam. Mang đến m gam X tính năng vừa đủ với 0,1 mol NaOH, chiếm được 0,05 mol H2O với một hóa học hữu cơ Y. Phát biểu nào sau đấy là sai?
Xem thêm: Tải Bài Hát Gửi Người Em Gái Quê Hương, Gửi Người Em Gái Quê Hương

*

Tầng 2, số bên 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam