Đốt cháy hoàn toàn m gam fes2

     

Đốt cháy trọn vẹn m gam FeS2 bởi một lượng oxi hoàn toản thu được khí X. Hấp thụ hết X vào 1 lít dung dịch cất Ba(OH)2 0,2M cùng KOH 0,2M thu được dung dịch Y với 32,55 gam kết tủa. Cho dung dịch NaOH vào hỗn hợp Y lại thấy lộ diện thêm kết tủa. Quý giá của m là:


Tính được nBa(OH)2= nKOH= 0,2 mol; nBaSO3= 0,15 mol

Dung dịch Y + NaOH → Kết tủa →chứng tỏ Y tất cả Ba(HSO3)2

Vậy sau bội nghịch ứng có các muối BaSO3, Ba(HSO3)2, KHSO3

(Không thể bao gồm K2SO3 hoặc kiềm dư vị chúng đối chọi với Ba(HSO3)2)

Các phương trình hóa học:

2FeS2 + 11/2 O2 → Fe2O3+ 4SO2 (1)

SO2+ Ba(OH)2 → BaSO3 + H2O (2)

2SO2 + Ba(OH)2 →Ba(HSO3)2 (3)

SO2+ KOH → KHSO3 (4)

→Tổng số mol SO2 → Số mol FeS2


Tính được nBa(OH)2= nKOH= 0,2 mol; nBaSO3= 0,15 mol

Dung dịch Y + NaOH → Kết tủa →chứng tỏ Y bao gồm Ba(HSO3)2

Vậy sau bội phản ứng có những muối BaSO3, Ba(HSO3)2, KHSO3

(Không thể bao gồm K2SO3 hoặc kiềm dư vì chưng chúng đối kháng với Ba(HSO3)2)

Các phương trình hóa học:

2FeS2 + 11/2 O2 → Fe2O3+ 4SO2 (1)

SO2+ Ba(OH)2 → BaSO3 + H2O (2)

0,15 0,15 0,15 mol

2SO2 + Ba(OH)2 →Ba(HSO3)2 (3)

0,1 ← (0,2-0,15) mol

SO2+ KOH → KHSO3 (4)

0,2 0,2 mol

Tổng số mol SO2 là 0,15 + 0,1+ 0,2= 0,45mol

Theo PT (1): nFeS2= 0,5. NSO2=0,225 mol → mFeS2= 0,225. 120 = 27 gam


Đáp án nên chọn là: a


...

Bạn đang xem: đốt cháy hoàn toàn m gam fes2


Bài tập tất cả liên quan


Bài tập oxit axit tác dụng với hỗn hợp kiềm Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Cho 1,68 lít CO2(đktc) sục vào trong bình đựng 250 ml hỗn hợp KOH dư. Biết thể tích dung dịch trước cùng sau phản bội ứng không biến đổi Nồng độ mol/lit của muối thu được sau bội nghịch ứng là


Cho 11,2 lít CO2vào 500 ml dung dịch NaOH 25% (D = 1,3 g/ml). độ đậm đặc mol/lit của dung dịch muối chế tạo thành là


Dẫn 448 ml CO2(đktc) sục vào bình chứa 100 ml hỗn hợp KOH 0,25M. Khối lượng hai muối sinh sản thành là


Phải đốt từng nào gam cacbon để khi mang đến khí CO2tạo ra trong phản bội ứng trên tác dụng với 3,4 lít dung dịch NaOH 0,5M ta được 2 muối hạt với muối bột hiđrocacbonat tất cả nồng độ mol bằng 1,4 lần độ đậm đặc mol của muối trung hoà.


Cho 4,48 lít CO2 (đktc) trải qua 190,48ml hỗn hợp NaOH 2% có khối lượng riêng là 1,05g/ml. Khối lượng muối chế tạo thành là


Thổi 2,464 lít khí CO2vào một dung dịch NaOH thì được 9,46 gam tất cả hổn hợp 2 muối Na2CO3và NaHCO3. Nếu như muốn chỉ thu được muối bột NaHCO3thì đề nghị thêm bao nhiêu lít khí cacbonic nữa?


Dẫn 1,12 lít khí SO2 (đktc) đi qua 700 ml dung dịch Ca(OH)2 0,1M. Cân nặng của muối bột thu được sau làm phản ứng là


Cho 5,6 gam CaO vào nước sinh sản thành dung dịch A. Hấp thụ trọn vẹn 2,8 lít khí SO2 (đktc) vào hỗn hợp A nhận được m gam kết tủa. Giá trị của m là


Hoà tung 2,8 gam CaO vào vn được hỗn hợp A. Nếu cho khí CO2sục qua dung dịch A và sau khi hoàn thành thí nghiệm thấy có 1 gam kết tủa thì có bao nhiêu lít CO2đã thâm nhập phản ứng. Những thể tích khí đo ở đktc.


Cho a mol CO2hấp thụ không còn vào dung dịch cất b mol NaOH.

Xem thêm: Cách Làm Hoa Lan Bằng Giấy Nhún, Hướng Dẫn Làm Hoa Lan Hồ Điệp Giấy Mỹ Thuật

- giả dụ b = 2a thì thu được hỗn hợp X.

- giả dụ b = a thì thu được hỗn hợp Y.

- ví như b = 1,4a thì thu được hỗn hợp Z.

Xem thêm: Cách Làm Sinh Tố Mãng Cầu Bich, Cách Làm Sinh Tố Mãng Cầu Xiêm Đá Bịch Ngon

Chỉ dùng 1 chất hóa học duy độc nhất và những thiết bị, đk thí nghiệm cần thiết hãy trình bày phương pháp nhận biết những dung dịch X, Y, Z trên.


Hấp thụ hoàn toàn 1,568 lít khí CO2 (đktc) vào 500 ml hỗn hợp NaOH 0,16M thu được dung dịch X. Thêm 250 ml hỗn hợp Y đựng 2 chất tan là BaCl2 0,16M cùng Ba(OH)2 aM vào hỗn hợp X, chiếm được 3,94 gam kết tủa với dung dịch Z. Biết những phản ứng trả toàn. Quý giá của a là:


Đốt cháy hoàn toàn m gam FeS2 bằng một lượng oxi toàn vẹn thu được khí X. Kêt nạp hết X vào 1 lít dung dịch chứa Ba(OH)2 0,2M cùng KOH 0,2M thu được dung dịch Y với 32,55 gam kết tủa. Mang lại dung dịch NaOH vào hỗn hợp Y lại thấy xuất hiện thêm thêm kết tủa. Cực hiếm của m là:


Sục V lít khí CO2 (đktc) vào 1 lít hỗn hợp Ba(OH)2 0,12M. Khi V đổi thay thiên trường đoản cú 2,24 lít đến 4,48 lít thì trọng lượng kết tủa cũng thay đổi theo, trong các số ấy lượng kết tủa thu được ít nhất là:


Dẫn 3,136 lít CO2 (đktc) vào trong V(l) hỗn hợp kiềm đựng NaOH 0,7M cùng Ba(OH)2 0,5M đến lúc phản ứng trọn vẹn thu được 5,91 gam kết tủa trắng. Quý hiếm của V là:


Cho m gam P2O5 vào dung dịch chứa 0,1 mol NaOH với 0,05 mol KOH, thu được dung dịch X.Cô cạn X, thu được 8,56 gam hỗn hợp chất rắn khan. Giá trị của m là:


Cho m gam P2O5 tác dụng với 253,5 ml hỗn hợp NaOH 2M, sau thời điểm các bội nghịch ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch X.. Cô cạn dung dịch X chiếm được 3m gam hóa học rắn. Cực hiếm của m là:


Oxi hóa trọn vẹn 3,1 gam photpho vào khí oxi dư. Cho toàn bộ sản phẩm vào 200 ml dung dịch NaOH 1M cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp X. Trọng lượng muối vào X là:


Sục V lít khí CO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch X gồm Ba(OH)2 1M với NaOH 1M. Sau phản ứng thu được 19,7 gam kết tủa. Quý hiếm của V là:


Hấp thụ hết V lít khí CO2 vào 400 ml hỗn hợp Ba(OH)2 0,6M thu được a gam kết tủa với dung dịch X. Dẫn 0,7V lít khí CO2 vào dung dịch X thu được thêm 0,3a gam kết tủa nữa. Thể tích những khí đa số đo làm việc đktc. Cực hiếm của V là:


Trộn 50 gam hỗn hợp KOH 11,2% cùng với 150 gam hỗn hợp Ba(OH)2 22,8% được dung dịch A. Dẫn 7,84 lít khí CO2 (đktc) vào hỗn hợp A, sau khoản thời gian phản ứng trọn vẹn thu được hỗn hợp B. Khối lượng của dung dịch B so với hỗn hợp A?


Dẫn một lượng khí CO2 thu được lúc đốt cháy một hợp hóa học hữu cơ vào bình đựng nước vôi trong dư thu được 5 gam kết tủa. Lọc bỏ kết tủa và đun rét nước lọc thu được thì tạo nên thêm 2,5 gam kết tủa nữa. Tính thể tích khí CO2 thuở đầu (đktc)?


Cho 17,15 gam hỗn hợp X gồm ba và na vào nước thu được dung dịch Y cùng 3,92 lít khí H2 (đktc). Mang đến khí CO2 vào dung dịch Y. Mang lại V lít khí CO2 (đktc) vào hỗn hợp Y thấy lượng kết tủa nhận được là mập nhất. Quý hiếm của V là:


Hấp thụ không còn CO2 vào dung dịch NaOH được dung dịch A. Chia A làm 2 phần bằng nhau. Mang đến dung dịch BaCl2 dư vào phần 1 được a gam kết tủa. Mang lại dung dịch Ba(OH)2 dư vào phần 2 được b gam kết tủa. Cho biết a

*

Cơ quan nhà quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát