Đốt cháy hoàn toàn m gam chất béo x

     

 Đốt cháy trọn vẹn m gam chất khủng X (chứa triglixerit của axit stearic, axit panmitic). Sau bội phản ứng chiếm được 20,16 lit khí CO2 (dktc) và 15,66g nước . Xà chống hóa m gam X (H = 90%) thì thu được khối lượng glixerol là :


Biện luận công thức este dựa vào số link pi vào phân tử

=> CnH2n+2-2kO2m (m là số team COO ; k là số link pi trong phân tử)

Bài toán công suất : mThực tế = mLT.H%


Este của axit no đối chọi chức (axit stearic với axit panmitic) với glyxerol

=> este này có 3 link pi bên trong 3 nhóm COO-

=> Công thức bao quát của este là CnH2n - 4O6

- phản nghịch ứng cháy : CnH2n – 4O6 + O2 → nCO2 + (n – 2)H2O

- Theo phương trình, nCO2 – nH2O = 2neste

Có : nCO2 = 20,16 : 22,4 = 0,9 mol ; nH2O = 15,66 : 18 = 0,87 mol

=> neste = ½ (0,9 – 0,87) = 0,015 mol

- bội phản ứng xà chống hóa : Este + 3NaOH → 3Muối + Glycerol

Mol 0,015 → 0,015

Vì công suất phản ứng là 90% => nGlycerol thực = nGlycerol LT. H% = 0,015.90% = 0,0135 mol

=> mGlyxerol = 0,0135.92 = 1,242g


Đáp án đề xuất chọn là: b


...

Bạn đang xem: đốt cháy hoàn toàn m gam chất béo x


Bài tập có liên quan


Bài tập thủy phân chất lớn Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Thủy phân tristearin trong môi trường thiên nhiên axit ta thu được sản phẩm là:


Thủy phân hoàn toàn một lượng tristrearin trong hỗn hợp NaOH (vừa đủ), thu được 1 mol glyxerol và:


Đun glixerol với hỗn hợp những gồm n axit béo không giống nhau (có xúc tác H2SO4) rất có thể thu được bao nhiêu loại trieste (chỉ tính đồng phân cấu tạo) ?


Cho các thành phần hỗn hợp X có 2 axit khủng RCOOH với R’COOH tính năng với glixerol. Con số chất khủng tối đa có thể thu được là bao nhiêu ?


Thủy phân 1 chất khủng X trong môi trường thiên nhiên axit, sau phản ứng nhận được glixerol với 2 axit béo.

Xác định số đồng phân kết cấu của X ?


Thủy phân hoàn toàn chất to X trong môi trường axit, thu được axit oleic cùng axit stearic gồm tỉ lệ mol tương ứng 1 : 2. Trọng lượng phân tử của X là:


Cho 0,1 mol tristearin (C17H35COO)3C3H5 tính năng hoàn toàn với H2O dư, đun nóng, có xúc tác H2SO4 nhận được m gam glixerol. Quý hiếm của m là


Tính lượng triolein cần để điều chế 5,88 kg glixerol ( H = 85%) ?


Khi thuỷ phân chất bự trong môi trường thiên nhiên kiềm thì thu được muối bột của axit bự và:


Khi xà chống hóa tristearin ta thu được thành phầm là


Xà phòng hóa hoàn toàn trieste X bằng dd NaOH chiếm được 9,2g glixerol với 83,4g muối bột của một axit no. Axit kia là


Xà chống hoá trọn vẹn 17,24 gam chất béo đề nghị vừa đầy đủ 0,06 mol NaOH. Cô cạn hỗn hợp sau phản nghịch ứng thu được khối lượng xà phòng là


Đun nóng chất béo cần vừa đủ 40 kg hỗn hợp NaOH 15%, trả sử làm phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Trọng lượng (kg) glixerol chiếm được là


Một loại chất béo có M tb = 792,8. Trường đoản cú 10 kg chất bự trên đang điều chế được m kg xà chống natri gồm 28% chất phụ gia. M có mức giá trị


Đốt cháy hoàn toàn 1 mol hóa học béo, nhận được CO2 cùng H2O hơn kém nhau 7 mol. Phương diện khác, a mol chất to trên tính năng tối đa với 800 ml dung dịch Br2 1M. Cực hiếm của a là


Triolein không tác dụng với chất (hoặc dung dịch) như thế nào sau đây?


Chất mập X tác dụng với H2 (xúc tác: Ni, t0) theo xác suất mol tối đa $n_X:n_H_2 = 1:3$. X là:


Cho những phát biểu sau:

(a) Chất khủng được gọi thông thường là triglixerit hay triaxylglixerol.

(b) hóa học béo khối lượng nhẹ hơn nước, ko tan trong nước tuy nhiên tan nhiều trong dung môi hữu cơ.

(c) phản nghịch ứng thủy phân chất béo trong môi trường xung quanh axit là bội phản ứng thuận nghịch.

(d) Tristearin, triolein gồm công thức lần lượt là: (C17H33COO)3C3H5, (C17H35COO)3C3H5.

Số tuyên bố đúng là


Nhận xét nào dưới đây không đúng ?


Cho dãy những chất: phenyl axetat, anlyl axetat, metyl axetat, etyl fomat, tripanmitin. Số chất trong dãy khi thủy phân trong hỗn hợp NaOH (dư), đun nóng ra đời ancol là


Cho triolein lần lượt công dụng với Na, H2 (Ni, to), dung dịch NaOH (to), Cu(OH)2. Số ngôi trường hợp tất cả phản ứng xảy ra là:


Thủy phân hoàn toàn triglixerit X trong hỗn hợp NaOH nhận được glixerol, natri stearate với natri oleat. Đốt cháy hoàn toàn m gam X nhận được H2O cùng 9,12 mol CO2. Mặt khác m gam X tác dụng hoàn toàn cùng với H2 dư(xúc tác Ni, nung nóng) thu được chất bự Y. Đem toàn cục Y chức năng hoàn toàn cùng với NaOH vừa đủ, thu lấy toàn bộ muối sau làm phản ứng đốt cháy vào oxi dư thì thu được về tối đa a gam H2O. Giá trị của a sát nhất với giá trị nào tiếp sau đây ?


Cho 1 mol triglixerit X công dụng với hỗn hợp NaOH dư, thu được 1 mol glixerol, 1 mol natri panmitin cùng 2 mol natri oleat. Phát biểu nào sau đây sai?


Hỗn hòa hợp X gồm các triglixerit. Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol X, yêu cầu dùng đầy đủ 3,75 mol O2 thì thu được H2O và 2,7 mol CO2. Phương diện khác, xà chống hóa hoàn toàn 50,4 gam X bằng dung dịch NaOH, nhận được glixerol với m gam muối. Quý hiếm của m là


Đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X bắt buộc vừa đầy đủ 3,26 mol O2, thu được 2,28 mol CO2 và 39,6 gam nước. Còn mặt khác thủy phân trọn vẹn a gam X trong hỗn hợp NaOH đun nóng, nhận được dung dịch đựng b gam muối. Quý hiếm của b là


Thủy phân trọn vẹn triglixerit X trong hỗn hợp NaOH, chiếm được glixerol, natri stearat và natri oleat. Đốt cháy hoàn toàn m gam X đề xuất vừa đủ 3,22 mol O2, chiếm được H2O với 2,28 mol CO2. Mặt khác, m gam X công dụng tối đa với a mol Br2 trong dung dịch. Quý giá của a là


Thủy phân trọn vẹn a mol triglixerit X trong hỗn hợp NaOH vừa đủ, nhận được glixerol với m gam các thành phần hỗn hợp muối. Đốt cháy hoàn toàn a mol X nên vừa đầy đủ 7,75 mol O2 với thu được 5,5 mol CO2. Phương diện khác, a mol X tính năng tối nhiều với 0,2 mol Br2 trong dung dịch. Cực hiếm của m là


Câu 40. Triển khai thí nghiệm xà phòng chất hóa học béo:

Bước 1: đến vào chén sứ khoảng chừng 3 gam mỡ bụng lợn với 6 ml hỗn hợp NaOH 40%.

Bước 2: Đun sôi nhẹ hỗn hợp và liên tục khuấy bởi đũa thủy tinh khoảng chừng 30 phút, thỉnh thoảng thêm vài ba giọt nước bỏ vào để giữ mang đến thể tích của hỗn hợp không đổi rồi để nguội.

Bước 3: Rót thêm vào tất cả hổn hợp 9 – 12 ml dung dịch NaCl bão hòa nóng, khuấy nhẹ rồi để yên lếu láo hợp.

Xem thêm: Tôm Hùm Alaska To Nhất Thế Giới, Tôm Hùm Khổng Lồ 70 Tuổi

Phát biểu nào dưới đây sai?


Đốt cháy trọn vẹn một lượng chất to X nên dùng trọn vẹn 3,24 mol O2. Khía cạnh khác, thủy phân hoàn toàn lượng chất phệ trên bởi NaOH thu được m gam các thành phần hỗn hợp hai muối của axit oleic và axit stearic. Biết lượng X trên hoàn toàn có thể làm mất màu hỗn hợp chứa buổi tối đa 0,04 mol Br2. Quý hiếm của m là


Xà chống hóa trọn vẹn m gam các thành phần hỗn hợp E gồm những triglixerit bằng dung dịch NaOH, thu được glixerol và tất cả hổn hợp X gồm bố muối C17HxCOONa, C15H31COONa, C17HyCOONa có tỉ lệ mol khớp ứng là 3 : 4 : 5. Hiđro hóa trọn vẹn m gam E, nhận được 68,96 gam tất cả hổn hợp Y. Nếu như đốt cháy hoàn toàn m gam E thì cần vừa đủ 6,14 mol O2. Cực hiếm của m là


Thủy phân chất to triglixerit X trong dung dịch NaOH bạn ta chiếm được xà phòng là tất cả hổn hợp 2 muối natri oleat, natri panmitat theo tỉ trọng mol theo thứ tự là 2 : 1. Lúc đốt cháy a mol X thu được b mol CO2 cùng c mol H2O. Liên hệ giữa a, b, c là


Khi đun cho nóng 2,225 kg chất béo Tristearin (có đựng 20% tạp chất trơ) với hỗn hợp NaOH dư. đưa sử hiệu suất của làm phản ứng 100%. Khối lượng glixerol chiếm được là


Đốt cháy trọn vẹn m gam triglixerit X bắt buộc vừa đầy đủ 3,08 mol O2, thu được CO2 cùng 2 mol H2O. đến m gam X tính năng với dung dịch NaOH vừa đủ, chiếm được glixerol cùng 35,36 gam muối. Khía cạnh khác, m gam X công dụng tối nhiều với a mol Br2 vào dung dịch. Cực hiếm của a là


Xà chống hóa hoàn toàn triglixerit X trong dung dịch NaOH dư, thu được glyxerol, natri oleat, natri stearat cùng natri panmitat. Phân tử khối của X là


Thủy phân hoàn toàn m gam triglixerit X cần dùng trọn vẹn 300 ml dung dịch NaOH 1M, nhận được glixerol cùng 91,8 gam muối của một axit béo. Quý giá của m là


Khi thuỷ phân chất to X trong hỗn hợp NaOH, thu được tất cả hổn hợp hai muối bột C17H35COONa, C15H31COONa có cân nặng hơn nhát nhau 1,817 lần và glixerol. Vào phân tử X có


Đốt cháy trọn vẹn 25,74 gam triglixerit X, nhận được CO2 cùng 1,53 mol H2O. Mang đến 25,74 gam X công dụng với hỗn hợp NaOH vừa đủ, thu được glixerol với m gam muối. Mặt khác, 25,74 gam X chức năng được về tối đa với 0,06 mol Br2 trong dung dịch. Cực hiếm của m là


Đốt cháy trọn vẹn a gam triglixerit X bắt buộc vừa đầy đủ 7,8 mol O2 thu được 5,5 mol CO2 với 5,2 mol H2O. Mặt khác mang lại a gam X bội phản ứng với toàn vẹn dung dịch Br2. Số mol Br2 tham gia phản ứng là:


Cho 28,96 gam các thành phần hỗn hợp X tất cả chất phệ Y với axit Z (trong kia Y được chế tạo ra từ glixerol với axit Z) chức năng vừa đầy đủ với 0,1 mol NaOH thu được 1,84 gam glixerol. Phân tử khối của axit Z là:


Cho những sơ trang bị phản ứng theo như đúng tỉ lệ mol:

(a) X + 3H2O (undersett^ooversetH_2SO_4longleftrightarrow) X1 + X2 + X3 + X4

(b) X1 + 2H2 (xrightarrowNi,t^o) X2

Cho biết: X là triglixerit gồm số link π nhỏ tuổi hơn 6 và tất cả 55 nguyên tử cacbon vào phân tử; X1, X2, X3, X4 là mọi hợp chất hữu cơ khác nhau, X2 nhiều hơn thế nữa X3 hai team CH2. Nhận định nào dưới đây không đúng?


Đốt cháy trọn vẹn a gam triglixerit X đề nghị vừa đủ 0,32 mol O2 chiếm được 0,228 mol CO2 với 0,208 mol H2O. Khía cạnh khác, mang lại a gam X vào 45 ml hỗn hợp hỗn hợp có NaOH 0,1M và KOH 0,1M sau phản nghịch ứng trọn vẹn cô cạn dung dịch thu được chất rắn chứa m gam muối hạt khan. Quý giá của m là


Hỗn hợp E gồm axit panmitic, axit stearic với triglixerit X. Mang đến m gam E tác dụng hoàn toàn với hỗn hợp NaOH dư, chiếm được 86,76 gam hỗn hợp hai muối. Trường hợp đốt cháy hết m gam E thì nên cần vừa đủ 7,47 mol O2, nhận được H2O với 5,22 mol CO2. Trọng lượng của X trong m gam E là


Thực hiện nay xà chống hóa m gam chất to X bằng KOH nhận được 96,2 gam hóa học rắn cùng 9,2 gam glixerol. Giá trị m là:


Hỗn đúng theo X gồm các triglixerit trong phân tử mọi chứa axit stearic, axit oleic, axit linoleic.Đốt cháy hoàn toàn m gam X nên a mol O2 chiếm được 0,285 mol CO2. Xà phòng hóa hoàn toàn m gam X bởi dung dịch NaOH toàn vẹn được m1 gam muối. Giá trị a với m1 theo lần lượt là


Đốt cháy trọn vẹn m gam một triglixerit X đề xuất vừa đủ x mol O2, sau phản ứng nhận được CO2 cùng y mol H2O. Biết m = 78x - 103y. Nếu mang đến a mol X tính năng với hỗn hợp Br2 dư thì lượng Br2 bội phản ứng về tối đa là 0,45 mol. Cực hiếm của a là


 Tiến hành phân tách xà phòng hóa chất béo:

Bước 1: mang lại vào bát sứ bé dại khoảng 2 ml dầu dừa cùng 6 ml hỗn hợp NaOH 40%.

Bước 2: Đun sôi nhẹ hỗn hợp, tiếp tục khuấy đều bằng đũa thủy tinh khoảng 30 phút với thỉnh phảng phất thêm nước đựng để giữ cho thể tích hỗn hợp không đổi rồi để nguội lếu hợp.

Bước 3: Rót thêm vào các thành phần hỗn hợp 7-10 ml dung dịch NaCl bão hòa nóng, khuấy nhẹ rồi để yên láo hợp.

Cho các phát biểu sau:

(a) Sau bước 3, thấy tất cả lớp hóa học rắn màu trắng nổi lên là glixerol.

(b) Thêm hỗn hợp NaCl bão hòa nóng để làm tăng công suất phản ứng.

(c) Ở bước 2 còn nếu không thêm nước cất, hỗn hợp bị cạn thô thì bội phản ứng thủy phân không xảy ra.

(d) Trong nghiên cứu này, có thể thay dầu dừa bởi dầu nhờn chất trơn tru máy.

Xem thêm: Fe + Hno3 Loãng Dư - Fe + 4Hno3 &Rarrfe(No3)3 + No + 2H2O

Số vạc biểu đúng là


*

Cơ quan nhà quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa đơn vị Intracom - trằn Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ social trực đường số 240/GP – BTTTT vì Bộ thông tin và Truyền thông.