ĐỐT CHÁY HOÀN TOÀN 50ML HỖN HỢP KHÍ X

     

Đốt cháy 50 ml tất cả hổn hợp khí X bao gồm trimetylamin cùng 2 hiđrocacbon là đồng đẳng liên tục bằng oxi vừa đủ, nhận được 375 ml hỗn hợp khí và hơi Y. Cho Y trải qua H2SO4 quánh dư thì còn lại 175 ml, các thể tích khí đo ở cùng điều kiện. CTPT của 2 hiđrocacbon là
Bạn đang xem: đốt cháy hoàn toàn 50ml hỗn hợp khí x

- đốt cháy amin no, mạch hở, đối chọi chức thì : $n_H_2O - n_CO_2 - n_N_2 = n_amin $

- đốt cháy ankan thu được $n_H_2O - n_CO_2 = n_ankan$→ đốt cháy hỗn hợp ankan + amin : $n_H_2O - n_CO_2 - n_N_2$= nhỗn hợp

- đốt cháy anken nhận được $n_H_2O = n_CO_2$→ đốt cháy hỗn hợp anken + amin : $n_H_2O - n_CO_2 - n_N_2$= namin

- Đặt phương pháp chung của 2 anken là $C_ar nH_2ar n$

- Bảo toàn nguyên tố : nC = nCO2; nN = 2nN2


Phương pháp giải bài xích tập đốt cháy amin --- Xem đưa ra tiết

Xem lời giải


Lời giải của GV nangngucnoisoi.vn


Ta tất cả :(V_H_2O)= 375 – 175 = 200 ml; (V_CO_2 + V_N_2 = 175,,ml)

(V_H_2O - V_CO_2 - V_N_2 = 25,,ml, = ,,dfrac12)nhỗn hợp

→ 2 hiđrocacbon chỉ có thể là anken với Vamin = Vanken = 25 ml

Đặt công thức chung của 2 anken là (C_ar nH_2ar n + 2)

(eginarraylV_CO_2 = 25ar n + 3.25 = 25ar n + 75;,,,,,,,V_N_2 = 0,5.25 = 12,5\ o ,,,25ar n + 75 + 12,5 = 175,, o ,,ar n = 3,5endarray)

Vậy 2 hiđrocacbon là C3H6 và C4H8


Đáp án đề xuất chọn là: c


...

Bài tập tất cả liên quan


Bài tập đốt cháy amin Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Đốt cháy 1 amin A chiếm được $n_H_2O-n_CO_2=1,5n_amin $thì amin đó là


Khi đốt cháy a mol amin X no, mạch hở ta thu được x mol CO2; y mol H2O; z mol N2. Biểu thức đúng là


Đốt cháy trọn vẹn 1 amin no, mạch hở, đối kháng chức X bằng một lượng khí oxi vừa đủ, nhận được 8,96 lít khí CO2 cùng 9,9 gam H2O. CTPT của X là


Khi đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức X, thu được 16,8 lít khí CO2; 2,8 lít khí N2 (các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn) với 20,25 gam H2O. CTPT của X là


Đốt cháy một hỗn hợp amin A buộc phải V lít O2 (đktc) chiếm được N2 với 31,68 gam CO2 với 7,56 gam H2O. Quý giá V là


Đốt cháy hoàn toàn m gam một amin X bởi lượng ko khí vừa đủ thu được 17,6 gam CO2, 12,6 gam H2O cùng 69,44 lít N2 (đktc). đưa thiết không khí chỉ bao gồm N2 cùng O2 trong các số đó oxi chiếm 20% thể tích ko khí. X có công thức là :


Đốt cháy trọn vẹn amin X bởi oxi vừa đủ, dẫn toàn bộ sản phẩm qua bình chứa dungdịch Ca(OH)2 dư thấy có 4 gam kết tủa và cân nặng bình tăng 3,2 gam và tất cả 0,448 lít khí (đktc) thoát ra khỏi bình. X tất cả CTPT là


Đốt cháy hoàn toàn 6,2 gam một amin no, mạch hở 1-1 chức yêu cầu dùng 10,08 lít khí O2 (đktc). CTPT của amin là


Đốt cháy hoàn toàn hỗn vừa lòng hai amin no, đơn chức, là đồng đẳng liên tiếp, thu được 2,24 lít khí CO2 (đktc) cùng 3,6 gam H2O. Công thức phân tử của 2 amin là :


Có nhì amin bậc một có A (đồng đẳng của anilin) cùng B (đồng đẳng của metylamin). Đốt cháy trọn vẹn 3,21 gam amin A ra đời khí CO2, khá H2O cùng 336 cm3 khí N2 (đktc). Lúc đốt cháy amin B thấy $V_CO_2:V_H_2O=2:3$. Biết rằng tên của A tất cả tiếp đầu ngữ “para”. Công thức cấu trúc của A, B theo lần lượt là :


Hỗn phù hợp X gồm ba amin 1-1 chức là đồng đẳng tiếp đến nhau. Đốt cháy hoàn toàn 11,8 gam X thu được 16,2 gam H2O, 13,44 lít CO2 (đktc) và V lít khí N2 (đktc). Cha amin trên gồm công thức phân tử thứu tự là :


Hỗn hòa hợp X có O2 cùng O3 có tỉ khối đối với H2 là 22. Hỗn hợp khí Y gồm metylamin cùng etylamin tất cả tỉ khối so với H2 là 17,833. Để đốt cháy trọn vẹn V1 lít Y cần vừa đầy đủ V2 lít X (biết sản phẩm cháy bao gồm CO2, H2O và N2, những chất khí khi đo ngơi nghỉ cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Tỉ lệ thành phần V1 : V2 là :
Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Dùng Cấu Trúc No Matter How Và Cấu Trúc Tương Tự Của No Matter

Đốt cháy hoàn toàn hỗn vừa lòng 2 amin no, đối chọi chức, bậc 1, là đồng đẳng tiếp nối nhau, nhận được CO2 và H2O với tỉ trọng số mol là: $n_CO_2:n_H_2O$= 7 : 10. Nhì amin trên là:


Đốt cháy hết 6,72 lít các thành phần hỗn hợp khí (đktc) X tất cả 2 amin solo chức, bậc một A và B là đồng đẳng kế tiếp. Cho tất cả hổn hợp khí cùng hơi sau khoản thời gian đốt cháy theo thứ tự qua bình 1 đựng H2SO4 đặc, bình 2 đựng KOH dư, thấy trọng lượng bình 2 tăng 21,12 gam. Tên gọi của 2 amin là :


Đốt cháy trọn vẹn 7,6 gam hỗn hợp X bao gồm 2 amin no, đối chọi chức , mạch hở bởi không khí, tiếp nối cho các thành phần hỗn hợp qua NaOH dư thấy khối lượng dung dịch tăng 24 gam cùng thấy bay ra V lít khí các thành phần hỗn hợp Y(đktc) có 2 khí gồm tỉ lệ mol là 1:9. Quý giá của V là


Khi đốt cháy một trong những chất là đồng đẳng của metylamin thì tỉ trọng thể tích $V_CO_2:V_H_2O$ = a biến đổi như ráng nào ?


Hỗn vừa lòng M tất cả một anken và hai amin no, solo chức, mạch hở X và Y là đồng đẳng kế tiếp (MXY). Đốt cháy trọn vẹn một lượng M cần dùng 4,536 lít O2 (đktc) nhận được H2O, N2 và 2,24 lít CO2 (đktc). Chất Y là


Đốt cháy trọn vẹn 12,95 gam hỗn hợp A (gồm amin no, mạch hở X và ankan Y) bằng oxi vừa đủ. Sau phản bội ứng thu được m gam H2O; 19,04 lít CO2 cùng 0,56 lít khí N2 (đktc). Giá trị của m là


Đốt cháy 50 ml hỗn hợp khí X gồm trimetylamin cùng 2 hiđrocacbon là đồng đẳng tiếp tục bằng oxi vừa đủ, thu được 375 ml các thành phần hỗn hợp khí và hơi Y. Mang đến Y đi qua H2SO4 sệt dư thì sót lại 175 ml, những thể tích khí đo ở cùng điều kiện. CTPT của 2 hiđrocacbon là


Đốt cháy hoàn toàn hỗn đúng theo X gồm một amin no, mạch hở, solo chức với 1 ancol no, mạch hở, 1-1 chức bởi 151,2 lít không khí (vừa đủ) chiếm được 17,92 lít khí CO2; 21,6 gam H2O; 123,2 lít khí N2 (các thể tích khí đo ngơi nghỉ đktc). CTPT của ancol và amin là


Hỗn hòa hợp X đựng 1 amin no mạch hở 1-1 chức, 1 ankan, 1 anken. Đốt cháy trọn vẹn 0,4 mol X cần dùng vừa đủ 1,03 mol O2. Sản phẩm cháy thu được bao gồm chứa 0,56 mol CO2 cùng 0,06 mol N2. Phần trăm khối lượng của anken bao gồm trong X sớm nhất với :


Đốt cháy hòa toàn hỗn hợp hai amin no, đối kháng chức, tiếp đến nhau trong dãy đồng đẳng, nhận được 1,568 lít khí CO2 (đktc) với 1,8 gam H2O. Số đồng phân kết cấu thuộc loại amin bậc nhì của nhì amin đó là:


Đốt cháy trọn vẹn m gam C2H5NH2 thu được thành phầm gồm H2O, CO2 và 1,12 lít khí N2 (đktc). Giá trị của m là


13,35 gam tất cả hổn hợp X gồm 2 amin no 1-1 chức mạch hở đồng đẳng kế tiếp tác dụng với hỗn hợp HCl toàn diện thu được dung dịch cất 22,475 gam muối . Nếu như đốt 13,35 gam tất cả hổn hợp X thì trong thành phầm cháy có VCO2/VH2O bằng


Đốt cháy trọn vẹn 6,2 gam metylamin rồi cho sản phẩm cháy qua hỗn hợp Ca(OH)2 dư. Khối lượng bình đựng dung dịch Ca(OH)2 tăng là


Đốt cháy trọn vẹn m gam 1 amin no đối kháng chức mạch hở tín đồ ta chiếm được 6,72 lít khí CO2(đktc); 9,45 gam H2O với 1,68 lít khí N2(đktc). Cực hiếm của m là:


Đốt cháy trọn vẹn hỗn hợp M tất cả hai amin no, đối kháng chức, mạch hở X và Y (có số mol bằng nhau, MX Y) cần lượng đủ 13,44 lít O2, chiếm được H2O, N2 cùng 6,72 lít CO2. Chất Y là:


Đốt cháy hoàn toàn 1 amin no đối kháng chức bậc 2 mạch hở chiếm được tỉ lệ mol CO2 cùng H2O là 4 : 7. Tên của amin là:


Hỗn vừa lòng khí E bao gồm một amin bậc III no, đối kháng chức, mạch hở cùng hai ankin X, Y (MXY). Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol các thành phần hỗn hợp E đề xuất dùng 11,2 lít O2 (đktc), thu được tất cả hổn hợp F bao gồm CO2, H2O và N2. Dẫn toàn cục F qua bình đựng dung dịch KOH đặc, dư mang lại phản ứng trọn vẹn thấy cân nặng bình bazơ nặng thêm 20,8 gam. Số cặp công thức cấu tạo ankin X, Y vừa lòng là


Hỗn thích hợp X đựng etylamin và trimetylamin. Tất cả hổn hợp Y đựng 2 hiđrocacbon mạch hở bao gồm số link pi nhở hơn 3. Trộn X cùng Y theo tỉ lệ thành phần mol nX : nY = 1:5 thu được các thành phần hỗn hợp Z. Đốt cháy trọn vẹn 3,17 gam tất cả hổn hợp Z nên dùng trọn vẹn 7,0 lít khí oxi (đktc), thành phầm cháy có CO2, H2O với N2 được dẫn qua hỗn hợp NaOH đặc, dư thấy cân nặng dung dịch tăng 12,89 gam. Phần trăm trọng lượng của etylamin trong X ngay sát nhất với giá trị làm sao sau đây?


Cho 1,22 gam hỗn hợp X tất cả hai amin bậc một (tỉ lệ mol là 1:2) chức năng vừa đủ với 400 ml hỗn hợp HCl 0,1M thu được hỗn hợp Y. Phương diện khác, khi đốt cháy trọn vẹn 0,09 mol hỗn hợp X thu được hỗn hợp khí với hơi. Dẫn tổng thể hỗn hòa hợp khí và hơi kia vào dung dịch Ba(OH)2 dư, rét thì thu được m gam kết tủa với thoát ra 1,344 lít (đktc) một khí duy nhất. Cực hiếm của m là


Hỗn đúng theo E đựng axetilen, propin cùng một amin no, solo chức, mạch hở. Đốt cháy trọn vẹn 5,46 gam các thành phần hỗn hợp E buộc phải dùng 11,088 lít O2 (đktc) thu được các thành phần hỗn hợp F bao gồm CO2, H2O và khí N2, trong các số đó tỉ lệ mol CO2: H2O là 1:1. Phân tử khối của amin là


X là một trong những amin no, 1-1 chức, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn X, chiếm được CO2 với H2O có tỉ lệ mol CO2 : H2O bởi 8 : 11. Hiểu được khi đến X chức năng với dung dịch HCl chế tạo ra muối tất cả công thức dạng RNH3Cl. Số đồng phân kết cấu của X vừa lòng điều khiếu nại trên là:


*

Cơ quan công ty quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát
Xem thêm: Bài Văn Khấn Thần Tài Thổ Địa Hàng Ngày Giúp Mang Về May Mắn Tài Lộc

Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa bên Intracom - nai lưng Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung ứng dịch vụ mạng xã hội trực tuyến đường số 240/GP – BTTTT bởi Bộ tin tức và Truyền thông.