Đốt Cháy Hoàn Toàn 16.4 Gam Hỗn Hợp M

     

Đốt cháy hoàn toàn 16,4 gam tất cả hổn hợp M gồm hai axit cacboxylic đối kháng chức X, Y và một este 1-1 chức Z, nhận được 0,75 mol CO2 cùng 0,5 mol H2O. Phương diện khác, cho 24,6 gam tất cả hổn hợp M trên công dụng hết cùng với 160 gam dung dịch NaOH 10%. Sau khi các phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp N. Cô cạn toàn thể dung dịch N, chiếm được m gam chất rắn khan; CH3OH cùng 146,7 gam H2O. Coi H2O cất cánh hơi không đáng chú ý trong bội phản ứng của M với dung dịch NaOH. Quý hiếm của m là

A. 36,3

B. 28,1

C. 31,5.Bạn sẽ xem: đốt cháy hoàn toàn 16.4 gam tất cả hổn hợp m
Bạn đang xem: đốt cháy hoàn toàn 16.4 gam hỗn hợp m

*Xem thêm: Tế Bào Nhân Thực Là Gì? Đặc Điểm Và Cấu Trúc Tế Bào Nhân Thực Hay, Chi Tiết
Xem thêm: Cách Tìm Số Tự Nhiên Bé Nhất Là Số Nào? Số Tự Nhiên Bé Nhất Là Số Nào

*

Đốt cháy trọn vẹn 16,4 gam tất cả hổn hợp M tất cả hai axit cacboxylic đối chọi chức X, Y và một este solo chức Z, nhận được 0,75 mol C O 2 với 0,5 mol H 2 O . Khía cạnh khác, cho 24,6 gam tất cả hổn hợp M trên công dụng hết với 160 gam dung dịch NaOH 10%. Sau thời điểm các làm phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp N. Cô cạn toàn cục dung dịch N, thu được m gam hóa học rắn khan; C H 3 O H và 146,7 gam H 2 O . Coi H 2 O bay hơi không đáng chú ý trong phản ứng của M với dung dịch NaOH. Giá trị của m là

A. 31,5

B. 33,1

C. 36,3

D. 28,1

Đốt cháy trọn vẹn 22,9 gam tất cả hổn hợp X bao gồm hai este solo chức, mạch hở tạo bởi vì cùng một ancol với nhì axit cacboxylic kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng, nhận được 1,1 mol CO2 với 15,3 gam H2O. Phương diện khác, toàn cục lượng X trên phản bội ứng hết với 300 ml dung dịch NaOH 1M thu được hỗn hợp Y. Cô cạn dung dịch Y thu được m gam chất rắn khan. Quý giá của m rất có thể là

A. 23,9

B. 18,4

C. 20,4.

D. 19,0

Đốt cháy trọn vẹn 22,9 gam hỗn hợp X tất cả hai este đơn chức, mạch hở tạo vì cùng một ancol với hai axit cacboxylic kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng, nhận được 1,1 mol C O 2 với 15,3 gam H 2 O . Phương diện khác, tổng thể lượng X trên bội phản ứng hết với 300 ml dung dịch NaOH 1M thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y chiếm được m gam hóa học rắn khan. Giá trị của m rất có thể là:

A. 20,4

B. 23,9

C. 18,4

D. 19,0

Đốt cháy hoàn toàn 22,9 gam hỗn hợp X tất cả hai este 1-1 chức, mạch hở tạo vị cùng một ancol với nhị axit cacboxylic sau đó nhau trong dãy đồng đẳng, thu được 1,1 mol CO2 cùng 15,3 gam H2O. Khía cạnh khác, toàn thể lượng X trên bội phản ứng không còn với 300ml dung dịch NaOH 1M thu được dung dịch Y. Cô cạn hỗn hợp Y chiếm được m gam chất rắn khan. Khi mang đến X công dụng với hỗn hợp AgNO3/NH3 dư thấy gồm kết tủa trắng xuất hiện. Quý giá của m là

A. 19,0

B. 18,4

C. 26,9

D. 20,4

X, Y, Z là cha axit cacboxylic đơn chức thuộc dãy đồng đẳng (MX Y Z), T là este tạo do X, Y, Z với cùng một ancol no, ba chức, mạch hở E. Đốt cháy trọn vẹn 26,6 gam tất cả hổn hợp M tất cả X, Y, Z, T (trong kia Y với Z tất cả cùng số mol) bằng lượng vừa đủ khí O2, nhận được 22,4 lít CO2 (đktc) và 16,2 gam H2O. Mặt khác, làm cho nóng 26,6 gam M với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3, sau thời điểm các bội phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 21,6 gam Ag. Khía cạnh khác, cho 13,3 gam M bội phản ứng không còn với 400 ml dung dịch NaOH 1M và đun nóng, thu được dung dịch N. Cô cạn hỗn hợp N chiếm được m gam chất rắn khan. Quý hiếm của m sớm nhất với

A. Trăng tròn

B. 25

C. 30

D. 27

Lớp 12 hóa học 1 0

X, Y, Z là cha axit cacboxylic 1-1 chức cùng dãy đồng đẳng (MX Y Z), T là este tạo bởi vì X, Y, Z với cùng 1 ancol no, ba chức, mạch hở E. Đốt cháy trọn vẹn 26,6 gam tất cả hổn hợp M tất cả X, Y, Z, T (trong đó Y cùng Z gồm cùng số mol) bằng lượng đủ khí O2, nhận được 22,4 lít CO2 (đktc) và 16,2 gam H2O. Khía cạnh khác, đun nóng 26,6 gam M với lượng dư hỗn hợp AgNO3/NH3. Sau khoản thời gian các bội nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được 21,6 gam Ag. Phương diện khác, mang lại 13,3 gam M bội phản ứng hết với 400 ml hỗn hợp NaOH 1M và đun nóng, thu được dịch N. Cô cạn hỗn hợp N nhận được m gam hóa học rắn khan. Quý giá của m ngay gần nhất với