Đốt Cháy Hoàn Toàn 0 2 Mol Một Ancol X

     

Cho 24,0 gam Cu vào 400 ml dung dịch NaNO3 0,5M, kế tiếp thêm 500 ml hỗn hợp HCl 2M thu được dung dịch X và tất cả khí NO thoát ra. Thể tích khí NO bay ra (đktc) cùng thể tích hỗn hợp NaOH 0,5M về tối thiểu cần dùng làm kết tủa không còn Cu2+ trong X lần lượt là
Bạn đang xem: đốt cháy hoàn toàn 0 2 mol một ancol x

Cho các chất : C6H5OH (X) ; C6H5CH2OH (Y) ; HOC6H4­OH (Z) ; C6H5CH2CH2OH (T). Các chất đồng đẳng của nhau là


Hiđro hoá trọn vẹn m gam trioleoylglixerol (triolein) thì chiếm được 89 gam tristearoylglixerol (tristearin). Quý giá m là


Cho sơ đồ phản ứng sau:Công thức của X, Y, Z, T khớp ứng là

*


Hợp hóa học hữu cơ X chức năng được với dung dịch KOH và dung dịch brom dẫu vậy không tác dụng với hỗn hợp KHCO3. Tên gọi của X là


Xà chống hóa trọn vẹn 3,98 gam tất cả hổn hợp hai este bằng dung dịch NaOH vừa đủ, chiếm được 4,1 gam muối hạt của một axit cacboxylic cùng 1,88 gam các thành phần hỗn hợp hai ancol là đồng đẳng kế tiếp nhau. Bí quyết của nhị este đó là


Cho đôi mươi gam hỗn hợp gồm hai amin no, đối kháng chức, mạch hở chức năng vừa đầy đủ với V ml dung dịch HCl 1M, chiếm được dung dịch chứa 31,68 gam các thành phần hỗn hợp muối. Cực hiếm của V là
Xem thêm: Giảm Cân Hiệu Quả Với Cách Làm Salad Cà Chua Bi, Cách Làm Salad Cà Chua Bi Trộn Cay Ngon Khó Cưỡng

Xà chống hoá trọn vẹn 8,8 gam CH3COOC2H5 vào 150 ml dung dịch NaOH 1,0 M. Cô cạn hỗn hợp sau phản nghịch ứng chiếm được m gam hóa học rắn khan. Quý hiếm của m là


Cho X, Y là hai hóa học thuộc hàng đồng đẳng của axit acrylic cùng MX Y; Z là ancol tất cả cùng số nguyên tử cacbon cùng với X; T là este hai chức tạo vị X, Y và Z. Đốt cháy hoàn toàn 11,16 gam các thành phần hỗn hợp E có X, Y, Z, T cần vừa đầy đủ 13,216 lít khí O2 (đktc), nhận được khí CO2 và 9,36 gam nước. Ngoài ra 11,16 gam E tính năng tối đa với dung dịch chứa 0,04 mol Br2. Cân nặng muối thu được khi mang lại cùng lượng E trên tác dụng hết với dung dịch KOH dư là


Hỗn hòa hợp X tất cả but-1-en và butan có tỉ lệ số mol tương ứng là 1 trong : 3. Dẫn X qua ống đựng xúc tác ham mê hợp, nung rét thu được tất cả hổn hợp Y gồm những chất mạch hở CH4, C2H6 C2H4, C3H6, C4H6, C4H8, C4H10, H2. Tỷ khối của Y so với X là 0,5. Nếu như dẫn 1 mol Y qua dung dịch brom dư thì cân nặng brom phản ứng là:


Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp có FeS2 và Fe3O4 bằng 100 gam hỗn hợp HNO3 a% đầy đủ thu được 15,344 lít tất cả hổn hợp khí có NO với NO2 có trọng lượng 31,35 gam cùng dung dịch chỉ đựng 30,15 gam hỗn hợp muối. Quý hiếm của a là


Cho 26,88 gam bột fe vào 600 ml dung dịch tất cả hổn hợp A có Cu(NO3)2 0,4M cùng NaHSO4 1,2M. Sau khi các làm phản ứng xẩy ra hoàn toàn, chiếm được m gam hóa học rắn B cùng khí NO (sản phẩm khử duy nhất, sinh sống đktc). Cực hiếm của m là:


Hấp thụ trọn vẹn a mol khí CO2 vào dung dịch cất b mol Ca(OH)2 thì thu được hỗn hợp 2 muối hạt CaCO3 với Ca(HCO3)2. Quan hệ nam nữ giữa a với b là
Xem thêm: Phim Khi Đàn Ông Là Số 0 Tập 15, Khi Đàn Ông Là Số 0

*

Tầng 2, số bên 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam