ĐỐT CHÁY HOÀN TOÀN 0 1 MOL MỘT AMIN

     
*Bạn đang xem: đốt cháy hoàn toàn 0 1 mol một amin

*

Ngữ văn 12
*
Sinh học tập 12 Toán học 12 tiếng Anh 12
đồ dùng lí 12
*
chất hóa học 12
*
lịch sử 12
*
Địa lí 12
*
GDCD 12
*
technology 12
*
Tin học tập 12


Xem thêm: Những Câu Chúc Ngọt Ngào Làm Rung Động Trái Tim Nàng Nhân Ngày Lễ Tình Yêu

Ngữ văn 11 Toán học tập 11 giờ đồng hồ Anh 11 đồ lí 11

Câu hỏi Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một amin no, mạch hở X bởi oxi hoàn toản thu được 0,5 mol hỗn hợp Y có khí với hơi. đến 4,6g X chức năng với dung dịch HCl dư, số mol HCl phản ứng là?

A 0,1.B 0,4.C 0,3.D 0,2.

Phương pháp giải:

Gọi cách làm của amin no, mạch hở là: CnH2n+3Na (n ≥ 1; n ≥ a)

2CnH2n+2+aNa + (3n+1+0,5a)O2 (uildrel t^0 overlongrightarrow ) 2nCO2 + (2n+2+a)H2O + aN2

0,1 → 0,1n 0,05(2n+2+a) 0,05a (mol)

Theo đề ta có:

∑ nCO2+H2O+N2 = 0,05

0,1n + 0,05(2n+2+a) + 0,05a = 0,5

=> 0,2n + 0,1a = 0,4

=> 2n + a = 4

=> Biện luận a, n thỏa mãn
Xem thêm: Sách Bài Tập Toán 8 Tập 2, 13, 14 Trang 40 Sgk Toán 8 Tập 2

Lời giải đưa ra tiết:

Gọi cách làm của amin no, mạch hở là: CnH2n+3Na (n ≥ 1; n ≥ a)

2CnH2n+2+aNa + (3n+1+0,5a)O2 (uildrel t^0 overlongrightarrow ) 2nCO2 + (2n+2+a)H2O + aN2

0,1 → 0,1n 0,05(2n+2+a) 0,05a (mol)

Theo đề ta có:

∑ nCO2+H2O+N2 = 0,05

0,1n + 0,05(2n+2+a) + 0,05a = 0,5

=> 0,2n + 0,1a = 0,4

=> 2n + a = 4

Nhận thấy a = 1 thì n lẻ (Loại)

a = 2 => n = 1 (nhận)

Vậy phương pháp của amin là: CH6N2

X là amin 2 chức => nHCl = 2nX = 0,2 (mol)

Đáp án D


Đăng cam kết để nhận lời giải hay với tài liệu miễn phí

Cho phép nangngucnoisoi.vn gửi các thông tin đến chúng ta để nhận được các giải thuật hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.