ĐỐT CHÁY ESTE ĐƠN CHỨC

     

Dạng bài tập bội nghịch ứng đốt cháy Este được VnDoc tổng hợp soạn gửi tới bạn đọc là các dạng bài tập đốt cháy este.

Bạn đang xem: đốt cháy este đơn chức

chắc chắn rằng nội dung tài liệu vẫn giúp các bạn giải bài xích tập hóa học lớp 12 hiệu quả hơn.


Hóa học tập 12: Dạng bài xích tập bội phản ứng đốt cháy Este

I. Phương pháp giải bài tập phản bội ứng đốt cháy Este1. Phản bội ứng đốt cháy 1 este2. Câu hỏi đốt cháy láo lếu hợp các esteII. Lấy một ví dụ minh họa bài tập bội nghịch ứng đốt cháy EsteIII. Bài tập bài bác tập bội nghịch ứng đốt cháy EsteIV. Bài tập luyện tập

I. Phương pháp giải bài tập phản ứng đốt cháy Este

1. Phản bội ứng đốt cháy 1 este

a. Este no, 1-1 chức, mạch hở:

CTTQ: CnH2nO2, n ≥ 2Phản ứng cháy:


*

*

*

*

*

+ neste = –

c. Este ko no, solo chức, tất cả k links C=C trong phân tử:

CTTQ: CnH2n-2kO2:

d. Este ko no, gồm từ 2 links C=C trở lên trong phân tử

CnH2n+2-2kOm + O2 → + (n+1-k)H2O


e. Este bất kì:

CTTQ: CxHyOz. X, y, z nguyên dương, x ≥ 2, z ≥ 2Phản ứng cháy: CxHyOz + O2 → xCO2 + y/2H2OÁp dụng các định biện pháp bảo toàn khối lượng, định cách thức bảo toàn nguyên tố… nhằm giải bài toán.

2. Bài toán đốt cháy lếu hợp những este

a. Việc đốt cháy 2 este đồng phân:

Các este đồng phân ⇒ bao gồm cùng CTPT, cùng KLPT.

b. Câu hỏi đốt cháy 2 este tạo thành thành từ cùng 1 axit, 2 ancol đồng đẳng hoặc cùng 1 ancol, 2 axit đồng đẳng:

Các este này sẽ sở hữu được cùng dạng CTTQ ⇒ Đặt CTPT trung bình để viết phương trình phản ứng, đem lại bài toán 1 este.Số liên kết pi trong phân tử:

c. Việc đốt cháy hỗn hợp nhiều este tất cả cùng CTTQ:

Đặt CTPT trung bìnhÁp dụng các định luật pháp bảo toàn nhằm giải bài xích toán.

II. Lấy ví dụ như minh họa bài tập bội nghịch ứng đốt cháy Este

Ví dụ 1: Đốt cháy 6 gam este Y ta nhận được 4,48 lít CO2 (đktc) với 3,6 gam H2O. Tìm kiếm công thức cấu trúc của Y.

Đáp án chỉ dẫn giải

= 0,2 mol

= 0,2 mol

⇒ = ⇒ este Y no, 1-1 chức, mạch hở

Đặt CTTQ của Y là CnH2nO2

Ta gồm phương trình tổng quát

CnH2nO2 + O2 → nCO2 + nH2O

14n + 32 n mol

6 0,2 mol

⇒ (14n +32).0,2 = 6n

⇒ n = 2

⇒ CTPT của Y: C2H4O2

⇒ CTCT của Y: HCOOCH3

Ví dụ 2: Đốt cháy trọn vẹn 7,4 gam este X đối chọi chức chiếm được 6,72 lít khí CO2 (đktc) cùng 5,4 gam nước. Xác định công thức phân tử của X.

Đáp án lí giải giải

Ta có:

nCO2 = 6,72/22,4 = 0,3 mol

nH2O = 5,4/18 = 0,3 mol

Vì lúc đốt cháy X chiếm được = cần X là este no solo chức

Gọi cách làm của este no, solo chức là: CnH2nO2 (n ≥ 2)


Theo đề bài, ta có:
⇒ n = 3

Vậy công thức phân tử của X là: C3H6O2

Ví dụ 3: Đốt cháy trọn vẹn 10 ml một este đề nghị dùng hết 45 ml O2, thu được VCO2: VH2O = 4 : 3. Dừng tụ thành phầm cháy thấy thể tích bớt 30 ml. Các thể tích đo ở cùng điều kiện. Bí quyết của este đó là:

A. C8H6O4

B. C4H6O2.

C. C4H8O2

D. C4H6O4.

Đáp án giải đáp giải

Ngưng tụ sản phẩm cháy thì thể tích giảm sút 30 ml. Đây đó là thể tích của nước.


Ta bao gồm VH2O = 30 ml suy ra VCO2 = 40 ml

Đặt cách làm của este X là CxHyOz

Phương trình đốt cháy:

CxHyOz + (x + y/4 – z/2) O2 → x CO2 + y/2 H2O

10 ml →10(x+ y/4-z/2) 10x 10.y/2 ml

Vậy VCO2 = 10x = 40 ml

=> x = 4.

VH2O = 10.y/2= 30

=> y = 6

VO2 = 10.(x + y/4 - z/2) = 45 ml

=> z = 2

Vậy công thức phân tử của este X là C4H6O2

III. Bài tập bài bác tập phản bội ứng đốt cháy Este

Câu 1. Đốt cháy hoàn toàn 1,1 gam hợp hóa học hữu cơ solo chức X, chiếm được 2,2 gam CO2 với 0,9 gam H2O. X có khả năng tham gia phản nghịch ứng với NaOH. Số đồng phân của X là:

A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

Đáp án giải đáp giải

Đáp án D

Ta có: = = 0,05 mol

mX = mO + mC + mH

⇒ nO =
= 0,025 mol

⇒ C: H: O = 0,05: 0,1: 0,025 = 2 : 4 : 1

X là hòa hợp chất đơn chức thâm nhập phản ứng cùng với NaOH

⇒ X có CTPT C4H8O2 là este hoặc axit

Các đồng phân:

HCOOC3H7; HCOOCH(CH3)CH3; CH3COOC2H5; C2H5COOCH3; C3H7COOH; CH3(CH3)CH2COOH.

Câu 2. Đốt cháy hoàn toàn 0,11 gam một este X (tạo nên xuất phát điểm từ 1 axit cacboxylic đơn chức cùng một ancol đối chọi chức) chiếm được 0,22 gam CO2 với 0,09 gam H2O. Số este đồng phân của X là:

A. 2 B. 5 C. 6 D. 4.

Đáp án lý giải giải chi tiết

X tạo cho từ một axit cacboxylic đơn chức với một ancol 1-1 chức phải este X là este đối kháng chức mạch hở.

Mặt không giống nCO2 = nH2O= 0,005 mol

Đặt công thức este X là CnH2nO2 (n≥2), gồm số mol là a mol

CnH2nO2 + (3n-2)/2 O2 → nCO2 + nH2O

a → an mol

Ta có: mX= a.(14n + 32)= 0,11 gam ; nCO2 = an= 0,005 mol

Suy ra a= 0,00125 và n= 4.

Vậy công thức phân tử của este X là C4H8O2.

Các đồng phân của X là

HCOOCH2CH2CH3 ; HCOOCH(CH3)CH3 ; CH3COOCH2CH3 ; CH3CH2COOCH3.

Câu 3.

Xem thêm: Cho 13.44 Lít Khí Clo (Ở Đktc) Đi Qua 2,5 Lít Dung Dịch Koh Ở (100^Oc)

các thành phần hỗn hợp X bao gồm vinyl axetat, metyl axetat với etyl fomat. Đốt cháy hoàn toàn 3,08 gam X, chiếm được 2,16 gam H2O. Xác suất số mol của vinyl axetat trong X là:

A. 25% B. 27,92% C. 72,08% D. 75%.

Đáp án gợi ý giải

Vinyl axetat (C4H6O2): CH3COOCH=CH2

Metyl axetat (C3H6O2): CH3COOCH3

Etyl fomat (C3H6O2): HCOOC2H5

Quy đổi hỗn hợp thành: C4H6O2 và C3H6O2

Ta có số mol của H2O: nH2O = 2,16/18 = 0,12 mol

Gọi x, y lần lượt là số mol của C4H6O2 với C3H6O2

Theo đề bài bác ta có hệ phương trình sau


A. Tăng 2,70 gam. B. Bớt 7,74 gam.

C. Tăng 7,92 gam. D. Giảm 7,38 gam.

Đáp án chỉ dẫn giải

Công thức chung của những chất bên trên là CnH2n-2O2

CnH2n – 2O2 + 1,5(n-1)O2 → nCO2 + (n-1)H2O

nCO2 = nkết tủa = 0,18 mol

Gọi x là số mol của H2O => nO2 làm phản ứng = 3x/2

Bảo toàn cân nặng ta có: mhh + mO2 = mCO2 + mH2O

=> 3,42 + 3x/2.32 = 44.0,18 + 18x => x = 0,15 mol

mCO2 + mH2O = 10,62 gam mdd giảm = 18 – 10,62 = 7,38 gam

Câu 5. Đốt cháy 6 gam este E thu được 4,48 lít CO2 (đktc) và 3,6 gam H2O. Biết E có phản ứng tráng gương với hỗn hợp AgNO3/NH3. Công thức cấu tạo của E là:

A. CH3COOCH2CH2CH3 B. HCOOCH2CH2CH3.

C. HCOOC2H5. D. HCOOCH3.

Đáp án trả lời giải

nCO2 = 0,2 mol; nH2O = 0,2 mol

=> nCO2 = nH2O => Y là este no, đối kháng chức, mạch hở

Đặt CTTQ của Y là CnH2nO2

PT: CnH2nO2 + O2 → nCO2 + nH2O

14n+32 (g) n (mol)

6 (g) 0,2 (mol)

=> (14n +32).0,2 = 6n => n = 2

=> CTPT của Y: C2H4O2

=> CTCT của Y: HCOOCH3

Câu 6. Đốt cháy trọn vẹn 0,1 mol X chỉ cất nhóm chức este ta chiếm được 4.48 lít CO2 (đktc) với 3,6 gam H2O. CTPT của este X hoàn toàn có thể là:

A. C6H8O2 B. C4H8O4 C. C2H4O2 D. C3H6O2

Đáp án giải đáp giải

Gọi CTPT Este:CnH2nO2 (n≥2)

nCO2 = 4,48/22,4 = 0,2 mol

Bảo toàn nhân tố C: 0,2 = 0,1.n =>n = 2

=>Este: C2H4O2

IV. Bài xích tập luyện tập

Bài 1: Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp hai este X, Y, đối chọi chức, no, mạch hở đề xuất 3,976 lít oxi (đktc) nhận được 6,38 gam CO2. đến lượng este này tác dụng vừa đầy đủ với KOH thu được các thành phần hỗn hợp hai ancol sau đó và 3,92 gam muối hạt của một axit hữu cơ. Công thức kết cấu của X, Y lần lượt.

Đáp án trả lời giải

Đặt cách làm chung của X, Y là CnH2nO2

CnH2nO2+ (3n/2-1) O2 → nCO2+ nH2O

Đặt nX = a mol ; nO2= a(1,5n-1) = 0,1775 mol; nCO2 = an = 0,145 mol

→ a = 0,04 mol với n = 3,625

Do mang đến lượng este này công dụng vừa đầy đủ với KOH thu được hỗn hợp hai ancol tiếp đến và 3,92 gam muối bột của một axit cơ học → hai este đồng đẳng tiếp nối nhau → X và Y là C3H6O2 cùng C4H8O2

Đặt công thức chung của 2 etse là RCOOR’

RCOOR’ + KOH → RCOOK + R’OH

0,04 0,04 mol

→ MRCOOK = 3,92/ 0,04 = 98 → MR = 15→ R là CH3

→ X với Y là CH3COOCH3 với CH3COOC2H5

Đáp án C

Câu 2: khi đốt cháy trọn vẹn este no, 1-1 chức thì nCO2 = nH2O sẽ phản ứng. Tên thường gọi của este.

Đáp án trả lời giải

Gọi CTPT của este no, đơn chức là CnH2nO2

CnH2nO2 + (3n - 2)/2O2 →nCO2 + nH2O

Theo đề bài xích ta có: (3n - 2)/2 = n => n = 2

=> CTPT của este no đơn chức là C2H4O2

=> CTCT là : HCOOCH3: metyl fomiat

=> Đáp án A


Câu 3: Đốt cháy trọn vẹn 7,4 gam hỗn hợp hai este đồng phân, nhận được 6,72 lít CO2(đktc) với 5,4 gam H2O. Xác minh CTPT của nhì este.

Đáp án gợi ý giải chi tiết

nH2O = nCO2 = 0,3 mol


Meste = 74

⇒ C3H6O2

Câu 4: tất cả hổn hợp X có 2 este của một ancol no, đối chọi chức và 2 axit no, đơn chức đồng đẳng kế tiếp. Đốt cháy hòan toàn 0,1 mol X bắt buộc 6,16 lít O2 (đktc). Đun nóng 0,1 mol X với 50 gam dd NaOH 20% cho Phản ứng hòan toàn, rồi cô cạn dd sau phản bội ứng được m gam chất rắn. Cực hiếm của m là bao nhiêu.

Đáp án trả lời giải

Do X là các thành phần hỗn hợp 2 este mạch hở của cùng một ancol no, solo chức và hai axit no, đối kháng chức đồng đẳng sau đó nên các este vào X số đông là este no, 1-1 chức, mạch hở.

Gọi bí quyết chung của 2 este là CnH2nO2

*Xét phản bội ứng đốt cháy X: nO2 = 6,16 : 22,4 = 0,275 mol

CnH2nO2 + (3n-2)/2 O2 → nCO2 + nH2O

0,1 0,275

→0,1.(3n−2)/2 = 0,275 → n =2,5 => 2 este là HCOOCH3 (a mol) với CH3COOCH3 (b mol)

+ nX = a + b = 0,1

+ Số C trung bình: n = (2a + 3b)/0,1 = 2,5

Giải hệ thu được: a = b = 0,05

*Xét phản ứng của X với NaOH:

mNaOH = 50.20% = 10 gam => nNaOH = 0,25 mol

Do nNaOH > n este => NaOH dư

Vậy hóa học rắn thu được gồm:

HCOONa: 0,05 mol

CH3COONa: 0,05 mol

NaOH dư: 0,25 - 0,1 = 0,15 mol

=> m hóa học rắn = 0,05.68 + 0,05.82 + 0,15.40 = 13,5 gam

Câu 5.Đốt cháy hoàn toàn m gam este solo chức X đề xuất 11,2 lít khí oxi (đktc) thu được 24,8 gam các thành phần hỗn hợp CO2 và nước gồm tỉ khối so với H2 là 15,5. Phương pháp phân tử của X là:

Đáp án khuyên bảo giải bỏ ra tiết

Đặt nCO2 = x mol; nH2O= y mol

Ta có: mhỗn hợp= 44x + 18y = 24,8 gam;

Mhh = 15,5.2 = 31

nhỗn hợp= x + y= 24,8/31= 0,8 mol

Giải hệ bên trên ta bao gồm x = 0,4 cùng y= 0,4

Do nCO2= nH2O đề xuất este X là este no, đối chọi chức, mạch hở có công thức là CnH2nO2

CnH2nO2 + (3n - 2)/2O2 → nCO2 + nH2O

a→ a.(3n-2)/2 an mol

Ta bao gồm nCO2 = an = 0,4 mol;

nO2 = a(3n-2)/2 = 0,5 mol

Suy ra a = 0,1, n = 4.

Vậy công thức phân tử của X là C4H8O2.

Câu 6. Đốt cháy trọn vẹn 9,12 gam este X (công thức CnH10O2), chiếm được H2O cùng 10,752 lít CO2 (đktc). Phương diện khác, mang đến 9,12 gam X chức năng với hỗn hợp KOH vừa đủ, sau làm phản ứng chiếm được ancol etylic cùng m gam muối. Giá trị của m là

Đáp án trả lời giải

Ta có nCO2 = 10,752/22,4 = 0,48 mol

Bảo toàn C tất cả nC(X) = nCO2

=> 9,12/(12n + 42).n = 0,48 => n = 6 ⟹ X là C6H10O2

Thủy phân X vào KOH chiếm được ancol C2H5OH

=> Công thức cấu trúc của X là C3H5COOC2H5

C3H5COOC2H5 + KOH → C3H5COOK + C2H5OH

0,08 mol → 0,08 mol

=> mmuối = 0,08.124 = 9,92 gam

.......................................

Mời những bạn xem thêm các bài viết dưới trên đây của bọn chúng tôi:

Xác định chỉ số xà phòng hóa, chỉ số axit, chỉ số iot của hóa học béoBài toán về chất béoHiệu suất phản nghịch ứng Este hóa30 bài xích tập Este vào đề thi Đại học30 câu hỏi trắc nghiệm triết lý Este tất cả đáp ánDạng bài xích tập biện pháp gọi thương hiệu EsteDạng bài tập những phản ứng hóa học của EsteDạng bài xích tập cách nhận ra Este

Trên đây VnDoc đã trình làng tới các bạn dạng bài tập phản ứng đốt cháy Este. Để có hiệu quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới chúng ta học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài bác tập chất hóa học lớp 12, Giải bài xích tập đồ vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12 mà VnDoc tổng hợp cùng đăng tải.

Xem thêm: Bà Bầu Mang Thai 13 Tuần Uống Nước Dừa Được Không ? Thai 13 Tuần Uống Nước Dừa Được Không

Các chúng ta có thể các em cùng tham khảo thêm một số đề thi thử những môn tại: Thi thpt non sông môn Toán, Thi THPT quốc gia môn đồ vật Lý, Thi thpt non sông môn Sinh, Thi thpt nước nhà môn giờ Anh....

kimsa88
cf68