ĐỘT BIẾN LÀM TĂNG CƯỜNG HÀM LƯỢNG AMYLAZA Ở ĐẠI MẠCH THUỘC DẠNG

     

Một gene ở sinh vật dụng nhân sơ, một đột mất tích 3 cặp nuclêôtit số 13, 14, 15 vào vùng mã hóa của gen cấu trúc hình thành gen đột nhiên biến. Chuỗi pôlipeptit trong prôtêin bậc 1 được mã hóa từ gen đột biến tương xứng bị


Dạng hốt nhiên biến gen nào dưới đây khi xảy ra hoàn toàn có thể làm đổi khác số liên kết hiđrô dẫu vậy không làm thay đổi số lượng nuclêôtit của gen?


Hãy ảnh dưới phía trên mô tả giai đoạn làm sao của quy trình tổng vừa lòng chuỗi pôlipeptit ở sinh vật nhân sơ?


Axit amin Serin có 6 codon (UXU, UXX, UXA, UXG, AGU, AGX) cùng giải mã, điều này chứng tỏ mã di truyền có tính


Điều gì đã xảy ra nếu một prôtêin ức chế của một operon cảm ứng bị hốt nhiên biến tạo nên nó không thể khả năng dính vào trình tự vận hành?


Một NST gồm trình tự các gen như sau ABCDEFG*HI. Do xôn xao trong bớt phân đã tạo ra 1 giao tử tất cả NST bên trên với trình tự các gen là ABCDEH*GFI. Có thể kết luận, trong sút phân đã xẩy ra đột phát triển thành


Đơn vị cấu tạo gồm một đoạn ADN cất 146 cặp nu quấn xung quanh 8 phân tử histon 1 ba phần tư vòng của nhiễm dung nhan thể làm việc sinh đồ gia dụng nhân thực được hotline là


Ở vi khuẩn E Coli, giả sử bao gồm 5 chủng bỗng dưng biến như sau:

Chủng 1. Đột biến ở vùng khởi hễ của ren điều hòa R làm cho gen này sẽ không phiên mã.

Bạn đang xem: đột biến làm tăng cường hàm lượng amylaza ở đại mạch thuộc dạng

Chủng 2. Đột biến ở gen điều hòa R khiến cho prôtêin vị gen này tổng thích hợp mất chức năng.

Chủng 3. Đột biến ở vùng khởi rượu cồn của opreron Lac khiến cho vùng này không thực hiện chức năng.

Chủng 4. Đột biến ở vùng vận hành của opreron Lac tạo cho vùng này sẽ không thực hiện chức năng.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Trồng Rau Mầm Cải Ngọt, Tươi Ngon, Đơn Giản Tại Nhà

Chủng 5. Đột biến ở gene cấu trúc Z tạo nên prôtêin vày gen này quy định mất chức năng.

Các chủng bất chợt biến bao gồm operon Lac luôn luôn hoạt cồn trong môi trường có hoặc không có lactôzơ là


Câu 10:


Khi nói về quá trình dịch mã, gần như phát biểu nào sau đây đúng?

(1) Dịch mã là quá trình tổng hòa hợp prôtêin, quá trình này chỉ diễn ra vào nhân của tế bào nhân thực.

(2) quy trình dịch mã có thể chia thành hai giai đoạn là hoạt hoá axit amin cùng tổng thích hợp chuỗi pôlipeptit.

Xem thêm: Cách Làm Chả Hoa Trà Vinh - Chả Hoa Ngũ Sắc, Chả Hoa Năm Thụy Mua Bán Giá Tốt

(3) Trong quy trình dịch mã, trên mỗi phân tử mARN thường có một vài ribôxôm thuộc hoạt động.

(4) quá trình dịch mã kết thúc lúc ribôxôm tiếp xúc với côđon 5’UUG 3’ bên trên phân tử mARN.


Câu 11:


Khi nói về đột đổi thay gen, phát biểu nào tiếp sau đây đúng?


Câu 12:


Bản chất của mã di truyền là


Câu 13:


Các nhiễm sắc thể trường đoản cú nhân song ở pha nào sau đây của kỳ trung gian?


Câu 14:


Một gen gồm 4800 link hiđrô và gồm tỉ lệ A/G = 1/2, bị chợt biến điểm thành alen mới bao gồm 4801 link hiđrô với có cân nặng 108.104 đvC. Số nuclêôtit mỗi loại của gene sau tự dưng biến là


Câu 15:


Người ta rất có thể sử dụng dạng chợt biến cấu trúc nào dưới đây để vứt bỏ những gene không muốn muốn thoát ra khỏi NST trong lựa chọn giống cây trồng?


Hỏi bài xích
*

trình làng
link
chế độ
kết nối
nội dung bài viết mới độc nhất
tuyển chọn sinh
Lớp 12
Lớp 11
Lớp 10
Lớp 9
Lớp 8
Lớp 7
Lớp 6
Lớp 5
Lớp 4
Lớp 3
Lớp 2
Lớp 1
câu hỏi mới tốt nhất
Thi test THPT quốc gia
Đánh giá năng lực
Lớp 12
Lớp 11
Lớp 10
Lớp 9
Lớp 8
Lớp 7
Lớp 6
Lớp 5
Lớp 4
Lớp 3
Lớp 2
Lớp 1