Dòng điện xoay chiều trong đoạn mạch chỉ có điện trở thuần

     

Bạn sẽ xem phiên bản rút gọn của tài liệu. Coi và download ngay bản đầy đủ của tư liệu tại phía trên (202.37 KB, 6 trang )
Bạn đang xem: Dòng điện xoay chiều trong đoạn mạch chỉ có điện trở thuần

TIẾT 19: DÒNG ĐIỆN luân chuyển CHIỀU vào ĐOẠN MẠCH CHỈ CÓ ĐIỆN TRỞ THUẦN – CUỘN CẢM – HOẶC TỤ ĐIỆN (Tiết 2: loại điện luân chuyển chiều trong khúc mạch chỉ tất cả cuộn cảm) I. Mục tiêu yêu cầu: - Viết được biểu thức i, u trong mạch chỉ tất cả cuộn cảm. Phát âm được cảm kháng là gì, biểu thức cảm kháng. Vẽ giản trang bị vectơ. Công dụng làm lệch sóng dòng điện của L với hiệu điện thế. - Ý nghĩa của định luật pháp Ohm so với mạch chỉ bao gồm L. * Trọng tâm: cái điện chuyển phiên chiều trong khúc mạch chỉ gồm cuộn cảm * Phương pháp: Pháp vấn, diễn giảng, thực nghiệm II. Chuẩn bị: GV: cỗ nguồn 6V, 1 biến áp 6V, bóng đèn 6V, 1 cuộn cảm bao gồm lõi sắt HS coi Sgk. III. Tiến hành lên lớp: A. Ổn định: B. Kiểm tra: Cho chiếc điện i = I0 sint. Viết biểu thức u; vẽ giản thiết bị vectơ; dìm xét về xê dịch của u với i, biểu thức định điều khoản Ohm trong đoạn mạch chỉ gồm R và C? C. Bài xích mới. PHƯƠNG PHÁP NỘI DUNG III. GV mắc mạch điện như hình vẽ: GV hỏi HS: khi đóng góp K vào chốt M, loại
điện đi trong mạch vẫn đi như thế nào? cùng đèn D gồm sáng không? Khi đóng góp K vào chốt N, cái đi trong mạch đã đi như thế nào? Đèn D bao gồm sáng lên không? Và khả năng chiếu sáng có tương đương như ban sơ không? => Hs thừa nhận xét gì về công dụng của cuộn cảm so với dòng năng lượng điện xoay chiều? (cuộn cảm gồm điện trở làm cho cản trở cái điện xoay chiều) III. Cái điện luân phiên chiều trong đoạn mạch chỉ bao gồm cuộn cảm: 1. Tác dụng của cuộn cảm đối với dòng năng lượng điện xoay chiều: Mắc một mạch năng lượng điện như hình vẽ. Đặt vào A, B một hiệu điện cầm cố xoay chiều (điện trở thuần trên cuộn cảm là không xứng đáng kể) - Đóng ngắt K vào chốt M: đèn D sáng lên với một khả năng chiếu sáng nào đó. - Đóng ngắt K vào chốt N: đèn D sáng sủa kém hơn trước đây Kết luận: cuộn cảm có chức năng cản trở cái điện chuyển phiên chiều xuất xắc ta nói cuộn cảm gồm điện trở và gọi là cảm kháng. 2. GV: kể lại: lớp 11, ta sẽ biết, khi tất cả một dòng 1 chiều qua cuộn cảmbiến thiên, thì bên trên cuộn cảm lộ diện một suất điện rượu cồn tự cảm:t
ILEtc Trong phân tách trên,ta thấy L tiêu thụ 1 phần điện năng phải đóng vai trò của máy thu, nói lại định chế độ Ohm mang đến đoạn mạch đựng máy thu: 'rR'EUIAB Thay bằng dòng AC, xét trong khoảng thời hạn t nhỏ, thì dòng điện xoay chiều xem như ko đổi, chính vì như thế ta thay: I bởi dòng ngay tức khắc i , UAB bởi hđt ngay tức khắc u , E’ bởi sđđ tức thời e => eu)'rR(i)'rR(eui 
 bởi mạch trên không tồn tại R, năng lượng điện trở thuần của cuộn cảm không đáng kể: r’ 0 => (R + r’) = ? => u – e = ? => u =? tự biểu thức u và i: hs nhấn xét gì về côn trùng 2. Quan hệ giữa dòng điện cùng hiệu điện thế: Xét một mạch năng lượng điện chỉ bao gồm cuộn cảm L, mang sử dòng điện qua cuộn cảm là dòng điện luân phiên chiều là: i = I0 sint (1) giả sử tại thời khắc t, dòng điện qua L sẽ tăng. Lúc ấy L đóng vai trò của máy thu và có suất phản điện là:tiLe L: độ tự cảm (hệ số từ cảm) ; solo vị: H (henry) ví như xét với t vô cùng nhỏ tuổi (t  0) thì: e = L.i’ = LI0 cost.
Áp dụng định hiện tượng Ohm đến đoạn mạch chứa máy thu: 'rReUi tuyệt i(R+ r’) = u – e; bởi mạch trên không có R, và (r’ = 0) năng lượng điện trở thuần bên trên cuộn cảm là không đáng chú ý  (R + r’) = 0 ta có : u – e = 0 hay: u = e = LI0 cost. Quan hệ tình dục giữa u cùng i? * hotline hs lên bảng, biểu diễn dao động hiệu điện cầm u, xấp xỉ cường độ mẫu điện i trên cùng một giản đồ dùng vectơ? Đặt: U0 = LI0
Vậy: u = U0 sin wt = 2tsinU0 (2) Kết luận: từ bỏ (1) và (2) ta thấy: I qua cuộn cảmbiến thiên điều hòa cùng tần số nhưng mà lại trễ pha hơn u là 2 Giản trang bị vectơ: 3. Tự bt: U0 = LI0, chia 2 vế cho 2


Xem thêm: Tình Yêu Quý Tộc (Nobles" Love Company) Tập 10, Tình Yêu Quý Tộc Tập 10

=> bt: U0 = ? nếu để ZL = L => bt định chế độ Ohm: I = ? 3. Định nguyên lý Ohm mang đến đoạn mạch luân phiên chiều chỉ tất cả cuộn cảm: từ bt: U0 = LI0 Đặt: ZL = L: là cảm kháng của cuộn cảm () => L00ZUI  ; phân tách hai vế cho 2 => LZUI 
* GV hỏi: - bởi I~1, nếu loại điện có tần số phệ  ZL như thế nào? Ảnh hưởng như thế nào so với dòng điện qua nó? * Chú ý: - Ta thấy LUI xuất xắc I ~1 nghĩa là dòng điện tất cả tần số càng lớn thì sẽ càng bị cản ngăn nhiều. - trường hợp  = 0  f = 0  ZL = 0: cuộn cảm - Đối với chiếc không đổi (f = 0) => ZL = ?  cùng nó có tác động gì so với dòng năng lượng điện qua nó không? - Thực tế, cuộn cảm nào cũng có thể có điện trở
thuần, đề xuất tổng trở của cuộn cảm được coi như gồm một điện trở thuần R0 cùng một cuộn cảm L mắc nối tiếp và 2L202RZRL,Z0 không có tác dụng cản trở dòng điện ko đổi. - Thực tế, cuộn cảm nào cũng đều có điện trở thuần (dù rất nhỏ) vày đó, ta xem bên trên cuộn cảm tất cả một cuộn cảm L mắc thông liền với một điện trở thuần R0 với tổng trở trên cuộn cảm: 2L20RZRL,Z0 D. Củng cố:
* nhắc lại: Nếu ở trong phần mạch chỉ bao gồm cuộn cảm, mẫu điện qua nó được coi là dòng điện luân phiên chiều bao gồm dạng i = I0 sint, thì biểu thức hiệu điện vậy là: u = U0 sin (t + 2) với U0 = I0 . ZL cùng ZL = L: cảm kháng () * bài xích tập áp dụng: đến mạch điện có R, L, C mắc nốt tiếp. Mẫu điện qua mạch có dạng: i = 3sin100pt (A). Cùng với R = 40, L = 8,0 H , C = F110.2
4 a. Tính cảm kháng? Dung kháng? b. Viết biểu thức hiệu điện gắng tức thời thân 2 đầu R, L, C? c. Vẽ giản thiết bị vectơ đến đoạn mạch trên. E. Dặn dò: - BTVN: sgk trang - chuẩn bị tiết sau: “Bài tập”


*
DÒNG ĐIỆN chuyển phiên CHIỀU trong MACH R-L-C 17 1 9


Xem thêm: Thông Tin Nhà Hàng Cá Voi Xanh Đà Nẵng, Nhà Hàng Hải Sản Cá Voi Xanh

*
DÒNG ĐIỆN xoay CHIỀU vào ĐOẠN MẠCH CHỈ CÓ ĐIỆN TRỞ THUẦN, TỤ ĐIỆN HOẶC CUỘN DÂY THUẦN CẢM A. 11 16 93