Định Luật Bảo Toàn Proton

     

Nguyễn Bá Thọ, lớp A4, trường trung học phổ thông chuyên Lý từ bỏ Trọng , TP buộc phải Thơ.PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KIỆN PROTON các dạng vấn đề tính

Views 338 Downloads 25 File size 97KB

download FILE

Recommend Stories


Bạn đang xem: định luật bảo toàn proton

*

Proton

APPLICATIONS MANUAL PROTON IMMOBILIZER SYSTEMSCONTENTSAPM123PAGEAPPLICATIONS1.1CONNECTOR LOCATIONS2.1GEN

36 4 745KBRead more


*

Proton

Perusahaan Otomobil Nasional Berhad (PROTON), the main automobile company in Malaysia, was incorporated in 1983 khổng lồ manuf

17 3 46KBRead more


*

*

*

IU Case

CASE STUDY: INDIANA UNIVERSITY COMPUTER NETWORK On Wednesday, March 12, 1997, over 2,000 Indiana University (IU) faculti

12 1 25KBRead more


Iu 22

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engineTABLE OF CONTENTSTHEORY OF OPERATION1OPERATIONAL TESTIN

6 0 5MBRead more
Xem thêm: Có Ý Kiến Cho Rằng Sông Hương Mang Vẻ Đẹp Đầy Nữ Tính Và Rất Mực Đa Tình

Reaksi Fusi: Daur Proton-proton

Reaksi Fusi Pada reaksi fusi dua inti ringan bergabung membentuk sebuah inti yang lebih berat dengan melepaskan sebuah e

56 7 605KBRead more


KIN NUR

1BAB 1 PENDAHULUAN1.1 Latar Belakang Air susu ibu (ASI) merupakan makanan terbaik bagi bayi. World Health Organizati

49 3 192KBRead more


Citation preview

Nguyễn Bá Thọ, lớp A4, trường trung học phổ thông chuyên Lý tự Trọng , TP đề nghị Thơ. PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KIỆN PROTON các dạng việc tính pH của dung dịch năng lượng điện li lưỡng tính là giữa những dạng toán khá khó yên cầu phải có cách thức giải riêng. Sau đây, tôi xin ra mắt một phương pháp giải mang đến dạng toán này. I. Hóa học điện li lưỡng tính là gì? a). Khái niệm: hóa học điện li lưỡng tính là chất khi tung trong nước vừa rất có thể phân li như axit vừa rất có thể phân li như bazơ. B). Hóa học điện li lưỡng tính thường chạm chán trong những trường phù hợp sau: - Hidroxit của một số trong những kim nhiều loại như Al, Zn, Pb, Sn. - Aminoaxit - muối axit (KHCO3, NaHS, NH4HCO3, Na2HPO4,…) - muối bột của axit yếu và bazơ yếu ớt (Na2CO3, Na2C2O4, NH4NO2,…) II. Điều khiếu nại proton: Theo phương pháp này, ta cần tính cả hai loại cân đối cho và nhận proton. Chính vì như vậy ta đề xuất sử dụng điều kiện proton hay còn được gọi là định biện pháp bảo toàn proton vào dung dịch. A. Điều kiện proton: tổng cộng proton (H+) trong dung dịch sẽ bằng tổng số proton cho trừ đi số proton nhận. HA  H+ + A(1) cho H+ B- + H+  bảo hành (2) dấn H+ + H2O  H + OH (3) mang đến H+ dd = 1 + 3 – 2 b. Áp dụng: Tính pH của hỗn hợp NaHA. (1) NaHA Na+ + HA(2) HA-  H+ + A2Ka2 − 1 + (3) HA + H  H2A K a1 = 1/Ka1 (4) H2O  H+ +OHKw = 10-14 (Với Ka1, Ka2 là hằng số phân li của axit tương ứng). Theo đk proton, ta có: dd = 2 + 4 – 3 + nhưng 2 = ; 4 = ; 3 = bắt buộc dd = + = < HA − >K a 2 + + Kw < H + >K a−11 2.(1 + K a−11 ) = Ka2 + Kw + = K a 2 . + K w K a−11 mà lại ≈ CNaHA (do muối hạt phân li trả toàn, HA- 1+ nhường với nhận ít H+ vì chưng hằng số điện li khá nhỏ dại nên hao hụt khá ít): ⇒ = K a 2 .C NaHA + K w 1 + K a−11 .C NaHA Nguyễn Bá Thọ, lớp A4, trường thpt chuyên Lý tự Trọng , TP nên Thơ. trường hợp Kw


×Report "Điều kiện proton"
Your name
Email
*

Contact information

Ronald F. Clayton Address: 46748 Colby MotorwayHettingermouth, QC T3J 3P0


Subscribe our weeklyNewsletter


Subscribe


Xem thêm: Nước Ép Dứa Tăng Vòng 1 - Tăng Size Vòng 1 Chóng Mặt Chỉ Nhờ 1 Quả Dứa

Our partners will collect data & use cookies for ad personalization and measurement. Learn how we and our ad partner Google, collect và use data. Agree & close