Điều chế stiren từ benzen

     
Polistiren là lọai nhựa dùng sản xuất hình thức văn phòng, pha chế từ benzen với etilen. Theo sơ đồ gia dụng benzen $ ightarrow $ etylbenzen $ ightarrow $ stiren $ ightarrow $ polistiren. Viết những phản ứng.


Bạn đang xem: điều chế stiren từ benzen

*

*

*

*

*Xem thêm: “Tài Chính 2022” Thư Viện Bài Giảng Ngữ Văn 8, “Tài Chính 2022” Thư Viện Bài Giảng Điện Tử Lớp

dung dịch axit fomic $0,007M$ gồm $pH =3,0$.1. Tính độ năng lượng điện li của axit fomic trong dung dịch đó.2. Trường hợp hòa chảy thêm $0,001$ mol $HCl$ vào $1$ lít dung dịch kia thì độ điện li của axit fomic tăng tuyệt giảm? Giải thích.
Đun sôi $a$ gam một triglixerit $X$ với hỗn hợp kali hidroxit (dư) cho đến khi phản ứng hoàn toàn thu được $0,92 g$ glixerol cùng $m $ (g) các thành phần hỗn hợp $Y$ gồm muối của axit oleic $(C_17H_33COOH)$ cùng $3,18 g$ muối của axit linoleic $(C_17H_31COOH)$a) search công thức cấu tạo có thể bao gồm của triglixerit trênb) Tính $a$
mang đến ancol $A$ công dụng với axit $B$ nhận được este $X$. Làm bay hơi $8,6g$ este $X$ nhận được thể tích hơi bởi thể tích của $3,2 g$ khí oxi ( đo ngơi nghỉ cùng đk nhiệt độ với áp suất)Tìm công thức cấu trúc và thương hiệu của $A, B, X$, biết $A$ tất cả phân tử khối lớn hơn $B$
tự axit axetic với ancol tương xứng cần thiết, viết phương trình bội nghịch ứng điều chế isopropyl axetat, isobutyl axetat, isopentyl axetat


Xem thêm: Sgk Toán Lớp 5 Đại Số, Hình Học Bằng Camera Tốt Nhất 2022, Sgk Toán Lớp 5

HÓA HỌC LỚP 10HÓA HỌC LỚP 11HÓA HỌC LỚP 12Các bài Tập Tiêu BiểuBài tập luyện Thi Đại học Khóa 01 năm 2012 - 2013Đề và câu trả lời môn Hóa kỳ thi Đại học tập 2013
*
*
*
*
*
*
*
*
hdgt:
*
*
*
*
*
*
koten123: 1. Hỗn hợp X gồm 3 este đơn chức, tạo thành từ thuộc một ancol Y với 3 axit cacboxylic (phân tử chỉ có nhóm -COOH); vào đó, bao gồm hai axit no là đồng đẳng kế tiếp nhau cùng một axit ko no (có đồng phân hình học,chứa một liên kết song C=C vào phân tử
*