Điền từ thích hợp vào chỗ trống

     
*

Điền từ phù hợp vào khu vực trống: rộng lớn lượng, máy tha cho người có lỗi được điện thoại tư vấn là ............... Dung.

Bạn đang xem: điền từ thích hợp vào chỗ trống


*

*

Câu 1:Điền từ tương thích vào nơi trống:

Ham hoạt động, hăng hái và dữ thế chủ động trong các công việc chung thì được hotline là ...

Câu 2:Điền từ thích hợp vào địa điểm trống:

Thong thả với được yên ổn, không hẳn khó nhọc, vất vả thì điện thoại tư vấn là ...

Câu 3:Điền từ phù hợp vào khu vực trống:

Rộng lượng, máy tha cho người có lỗi được call là ...


Điền tự hô ứng tương thích vào nơi trống: Gió ... to, con thuyền càng lướt nhanh trên khía cạnh biển.

Điền từ thích hợp vào nơi trống: Lối sống và nếp nghĩ đã tạo nên từ lâu lăm và được truyền từ nạm hệ này sang gắng hệ không giống thì được điện thoại tư vấn là 

Điền từ thích hợp vào chỗ trống: rộng lượng, sản phẩm tha cho tất cả những người có lỗi được điện thoại tư vấn là 

 


Câu hỏi 1:Điền từ tương thích vào chỗ trống: thừa hẳn lên trên các cái tầm thường, nhỏ tuổi nhen về phẩm chất, lòng tin thì được hotline là thượng.Câu hỏi 2:Điền từ tương thích vào khu vực trống: bị tiêu diệt đứng còn hơn sống................. .Câu hỏi 3:Trong câu "Của một đồng, công một nén", từ bỏ ...........có tức thị sức lao động.Câu hỏi 4:Điền từ phù hợp vào chỗ trống: Chết............. Còn hơn sống nhục.Câu hỏi 5:Điền từ tương xứng vào chỗ trống : "Sơn thủy hữu............. ."Câu hỏi 6:Câu : "Buổi sáng, bà bầu đi l...

Câu hỏi 1:Điền từ thích hợp vào chỗ trống: quá hẳn lên trên các cái tầm thường, nhỏ tuổi nhen về phẩm chất, lòng tin thì được điện thoại tư vấn là thượng.

Câu hỏi 2:Điền từ tương thích vào nơi trống: bị tiêu diệt đứng còn hơn sống................. .

Xem thêm: Thuyết Minh Về Cầu Hiền Lương Sông Bến Hải, Di Tích Lịch Sử Đôi Bờ Hiền Lương

Câu hỏi 3:Trong câu "Của một đồng, công một nén", tự ...........có tức thị sức lao động.

Câu hỏi 4:Điền từ tương thích vào chỗ trống: Chết............. Còn hơn sống nhục.

Câu hỏi 5:Điền từ tương xứng vào địa điểm trống : "Sơn thủy hữu............. ."

Câu hỏi 6:Câu : "Buổi sáng, mẹ đi làm, em đến lớp và bà ngoại ở nhà trông nhỏ bé Na." vấn đáp cho câu hỏi "Ai .......... Gì ?".

Câu hỏi 7:Điền từ tương thích vào khu vực trống: si hoạt động, nhiệt huyết và chủ động trong các công việc chung thì được call là ............nổ.

Câu hỏi 8:Điền tự hô ứng tương thích vào nơi trống: Gió .............to, chiến thuyền càng lướt cấp tốc trên phương diện biển.

Câu hỏi 9:Điền từ tương thích vào chỗ trống: rộng lớn lượng, thứ tha cho người có lỗi được điện thoại tư vấn là............. Dung.

Xem thêm: My Grandfather'S Clock/ Chiếc Đồng Hồ Của Ông Tôi, Học Tiếng Nhật Qua Bài Hát Chiếc Đồng Hồ Của Ông

Câu hỏi 10:Điền từ phù hợp vào chỗ trống: thanh nhàn và được yên ổn, không phải khó nhọc, vất vả thì điện thoại tư vấn là an................. .