DIỆN TÍCH HÌNH VÀNH KHĂN

     
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Hình vành khănlà phần hình tròn trụ giữa hai tuyến đường tròn đồng trung tâm (h.65).Bạn đã xem: Tính diện tích s hình vành khăn

Tính diện tích hình vành khăn khi R1= 10,5 cm, R2= 7,8cm.

Bạn đang xem: Diện tích hình vành khăn

Hình vành khănlà phần hình tròn trụ giữa hai tuyến đường tròn đồng chổ chính giữa (h.65).

a) Tính diện tích S của hình vành khăn theo R1và R2(giả sử R1> R2).

b) Tính diện tích s hình vành khăn lúc R1= 10,5 cm, R2= 7,8cm.


*

Hình vành khănlà phần hình tròn trụ giữa hai tuyến đường tròn đồng tâm (h.65)


*

Hình vành khăn là phần hình trụ nằm giữa hai tuyến đường tròn đồng tâm.

Xem thêm: Giáo Án Hịch Tướng Sĩ Violet, Giáo Án Ngữ Văn 8 Theo Công Văn 5512 Violet

a) Tính diện tích S của hình vành khăn theo R1và R2(giả sử R1và R2).

b) Tính diện tích s hình vành khăn khi R1= 10,5 cm, R2= 7,8 cm.


*

Hướng dẫn giải:

a) Diện tích hình trụ (O;R1) là S1 = πR12.

Xem thêm: Tổng Hợp Hai Dao Đông Điều Hòa Cùng Phương Cùng Tần Số Và Phương Pháp Fre

Diện tích hình vành khăn là:

S = S1 – S2 = πR12- πR22 = π( R12 – R22)

b) cầm cố số: S = 3,14. (10,52 – 7,82) = 155,1(cm2)

Cho tam giác AHB có góc H = 90 ° ,góc A = 30° và bảo hành =4cm.Tia phân giác góc B giảm AH trên O.Vẽ đường tròn (O;OH) và con đường tròn (O;OA).Tính diện tích hình vành khăn ở giữa hai tuyến đường tròn trên

cho hình tròn trụ đồng trọng điểm , hình tròn nhỏ nhắn có chu vi bởi 18.84 cm, hình tròn lớn bao gồm chu vi 31.4 cm. Hãy tính diện tích s vành khuyên bởi hai hinh tròn đó tạo ra ra.

vành khuyên răn là gì vậy

nếu diện tích s là (18,84/3,14/1)*(18,84/3,14/1)*3,14=113,04 cm2

113,04+(31,4/3,14/2)*(31,4/3,14/2)*3,14=191,54 cm2

Cho hai hình trụ đồng trọng điểm ,hình tròn thứ nhất cóp chu vi18.84cm hình trụ thứ hai bao gồm chu vi là 31.2cm tính diện tích s hình vành khuyên do hai hình trụ tạo thành

Cho hai hình trụ đồng tâm, hình tròn đầu tiên có chu vi 18,84cm, hình tròn trụ thứ hai tất cả chu vi 31,4cm. Hãy tính diện tích hình vành khuyên bởi vì hai hình trụ đó chế tạo thành

Bán kính hình tròn trụ lớn là:

31,4 : 3,14 : 2 = 5 (cm)

Diện tích hình tròn trụ lớn là:

5x5x3,14 = 78,5 (cm2)

Bán kính hình tròn bé dại là:

18,84 : 3,14 : 2 = 3(cm)

Diện tích hình tròn bé dại là:

3x3x3,14 = 28,26 (cm2)

Diệnt ích hình vành khuyên nhủ là:

78,5 – 26,26 = 50,24 (cm2)

Đáp số:50,24 cm2

Bán kính hình tròn trụ lớn là:

31,4 : 3,14 : 2 = 5 (cm)

Diện tích hình tròn lớn là:

5x5x3,14 = 78,5 (cm2)

Bán kính hình tròn bé dại là:

18,84 : 3,14 : 2 = 3(cm)

Diện tích hình tròn nhỏ tuổi là:

3x3x3,14 = 28,26 (cm2)

Diệnt ích hình vành khuyên răn là:

78,5 – 26,26 = 50,24 (cm2)

Đáp số:50,24 cm2

cho hai hình trụ đòng tâm,hình tròn đầu tiên có chu vi 18,84 cm;hình tròn thứ hai gồm chu vi 31,2 cm.hãy tính diện tích s hình vành khuyên bởi hai hình tròn trụ tạo thành