Diện Tích Hình Chữ Nhật Cơ Sở Của Elip

     

Từ phương trình (E) tìm độ nhiều năm trục lớn (2a) với độ lâu năm trục bé xíu (2b). Chu vi hình chữ nhật cơ sở bằng (2left( 2a + 2b ight)).

Bạn đã xem: Chu vi hình chữ nhật đại lý của elip

Lời giải của GV nangngucnoisoi.vn

Ta có: ((E):x^2 + 4y^2 - 40 = 0 Leftrightarrow dfracx^240 + dfracy^210 = 1). Suy ra (left{ eginarrayla = 2sqrt 10 \b = sqrt 10 endarray ight.)

Chu vi hình chữ nhật đại lý là: (2left( 2a + 2b ight) = 2left( 4sqrt 10 + 2sqrt 10 ight) = 12sqrt 10 )

Đáp án phải chọn là: d
Bạn đang xem: Diện tích hình chữ nhật cơ sở của elip

*

*Xem thêm: Các Bài Toán Nâng Cao Về Lũy Thừa Lớp 7 Chủ Đề: Lũy Thừa Của Một Số Hữu Tỉ

*

*Xem thêm: Phim Sinh Ra Để Tự Vệ 1986, Sinh Ra Để Tự Vệ Hd Thuyết Minh

*

Cho elip $(E)$ có phương trình thiết yếu tắc là (dfracx^2a^2 + dfracy^2b^2 = 1). điện thoại tư vấn (2c) là tiêu cự của $(E).$ trong những mệnh đề sau, mệnh đề như thế nào đúng?

Cho elip (E) tất cả tiêu cự là (2c), độ dài trục lớn và trục nhỏ lần lượt là (2a) cùng (2b). Trong các mệnh đề sau, mệnh đề như thế nào đúng?

Cho elip (E) tất cả hai tiêu điểm là (F_1,F_2) và bao gồm độ nhiều năm trục to là (2a). Trong những mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

Cho elip ((E):dfracx^225 + dfracy^29 = 1) và cho những mệnh đề:

1. ((E)) có các tiêu điểm (F_1(0; - 4)) với (F_2(0;4))

2. ((E)) bao gồm tỉ số (dfracca = dfrac45)

3. ((E)) bao gồm đỉnh (A_1( - 5;0))

4. ((E)) gồm độ lâu năm trục bé dại bằng $3.$

Tìm mệnh đề sai trong những mệnh đề trên:

Cho elip chủ yếu tắc $(E)$ bao gồm tiêu điểm (F_1(4;0)) và một đỉnh là (A(5;0).) Phương trình thiết yếu tắc của elip $(E)$ là:

Phương trình thiết yếu tắc của elip gồm hai tiêu điểm là (F_1( - 1;0),F_2(1;0)) và chổ chính giữa sai (e = dfrac15) là:

Phương trình bao gồm tắc của elip bao gồm đỉnh là (A(2;0)) và đi qua (M( - 1;dfracsqrt 3 2)) là:

Phương trình thiết yếu tắc của elip có trải qua hai điểm (M(2sqrt 2 ;dfrac13)) với (N(2;dfracsqrt 5 3)) là:

Phương trình thiết yếu tắc của elip có diện tích s hình chữ nhật các đại lý là $8$ với (e = dfracsqrt 12 4) là: