Điện phân có màng ngăn 500ml dung dịch chứa hỗn hợp gồm cucl2 0 1m và nacl 0 5m

     
*

chọn lớp toàn bộ Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
chọn môn toàn bộ Toán vật dụng lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử và Địa lý thể thao Khoa học tự nhiên và thoải mái và buôn bản hội Đạo đức bằng tay Quốc phòng an toàn Tiếng việt Khoa học tự nhiên
toàn bộ Toán thiết bị lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể dục thể thao Khoa học tự nhiên và làng hội Đạo đức bằng tay thủ công Quốc phòng bình an Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
*

Điện phân gồm màng chống 500 ml dung dịch cất hỗn hợp tất cả CuCl2 0,1M và NaCl 0,5M (điện cực trơ, năng suất điện phân 100%) với cường độ loại điện 5A trong 3860 giây. Hỗn hợp thu được sau năng lượng điện phân có tác dụng hòa rã m gam Al. Giá bán trị lớn số 1 của m là:

A.

Bạn đang xem: điện phân có màng ngăn 500ml dung dịch chứa hỗn hợp gồm cucl2 0 1m và nacl 0 5m

4,05

B. 2,70

C. 1,35

D. 5,40


*

*

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể tương quan tới câu hỏi mà các bạn gửi lên. Hoàn toàn có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!
Điện phân gồm màng ngăn 500 ml dung dịch cất hỗn hợp tất cả CuCl2 0,1M với NaCl 0,5M (điện rất trơ, năng suất 100%) cùng với cường độ mẫu điện 5A trong 3860 giây. Dung dịch thu được sau điện phân có công dụng hòa rã m gam Al. Giá bán trị lớn số 1 của m là A. 6,75. B. 4,05. C. 2,70 D....

Điện phân có màng phòng 500 ml dung dịch đựng hỗn hợp có CuCl2 0,1M và NaCl 0,5M (điện rất trơ, công suất 100%) với cường độ cái điện 5A vào 3860 giây. Dung dịch thu được sau điện phân có khả năng hòa tan m gam Al. Giá chỉ trị lớn số 1 của m là

A. 6,75.

B. 4,05.

C. 2,70

D. 5,40.


Đáp án C

nCu2+= 0,05 mol; nCl–= 0,35 mol; ne= 0,2 mol.

– tại anot: 2Cl–→ Cl2+ 2e ||⇒ Cl–chưa bị điện phân hết.

– tại catot: Cu2++ 2e → Cu ||⇒ Cu2+hết, còn 0,1 mol e.

2H2O + 2e → 2OH–+ H2↑ ⇒ nOH–= 0,1 mol.

2Al + 2OH–+ 2H2O → 2AlO2–+ 3H2↑.

⇒ nAl= 0,1 mol ||⇒ m = 0,1 × 27 = 2,7(g)


Điện phân bao gồm màng phòng 500 ml dung dịch đựng hỗn hợp bao gồm CuCl2 0,1M với NaCl 0,5M (điện rất trơ, hiệu suất điện phân 100%) cùng với cường độ cái điện 5A trong 3860 giây. Hỗn hợp thu được sau điện phân có công dụng hoà tan m gam Al. Giá trị lớn số 1 của m là A. 4,05. B.2,70. C.1,35....

Điện phân tất cả màng ngăn 500 ml dung dịch đựng hỗn hợp bao gồm CuCl2 0,1M cùng NaCl 0,5M (điện cực trơ, công suất điện phân 100%) cùng với cường độ mẫu điện 5A trong 3860 giây. Hỗn hợp thu được sau điện phân có chức năng hoà rã m gam Al. Giá bán trị lớn số 1 của m là

A. 4,05.

B.2,70.

C.1,35.

D.5,40.


Điện phân 100 ml hỗn hợp hỗn hợp bao gồm CuSO4 0,5M cùng NaCl 0,6M (điện rất trơ, màng ngăn xốp, công suất điện phân đạt 100%, bỏ qua mất sự phối hợp của khí trong nước với sự bay hơi của nước) với cường độ chiếc điện không đổi 0,5A trong thời hạn t giây. Dung dịch sau điện phân có trọng lượng giảm 4,85 gam so với dung dịch ban đầu. Quý hiếm của t là: A. 17370 B. 14475 C. 13510 D....

Điện phân 100 ml hỗn hợp hỗn hợp có CuSO4 0,5M và NaCl 0,6M (điện cực trơ, màng phòng xốp, công suất điện phân đạt 100%, bỏ qua sự hòa tan của khí vào nước với sự bay hơi của nước) với cường độ cái điện không đổi 0,5A trong thời hạn t giây. Dung dịch sau năng lượng điện phân có khối lượng giảm 4,85 gam so với hỗn hợp ban đầu. Quý hiếm của t là:

A. 17370

B. 14475

C. 13510

D. 15440


Điện phân hỗn hợp hỗn hợp bao gồm NaCl với 0,05 mol CuSO4 bởi dòng năng lượng điện một chiều với độ mạnh 2A (điện rất trơ, có màng ngăn). Sau thời hạn t giây thì xong xuôi điện phân, nhận được khí ở hai điện rất có toàn diện và tổng thể tích là 2,352 lít (đktc) và dung dịch X. Hỗn hợp X hòa tan tối đa 2,04 gam Al2O3. Giả sử hiệu suất điện phân đạt 100%, các khí có mặt không rã trong dung dịch. Giá trị của t là: A....

Điện phân dung dịch hỗn hợp tất cả NaCl với 0,05 mol CuSO4 bằng dòng điện một chiều với độ mạnh 2A (điện rất trơ, bao gồm màng ngăn). Sau thời gian t giây thì chấm dứt điện phân, chiếm được khí ở nhị điện rất có toàn diện và tổng thể tích là 2,352 lít (đktc) cùng dung dịch X. Hỗn hợp X hòa tan về tối đa 2,04 gam Al2O3. Mang sử công suất điện phân đạt 100%, các khí hiện ra không tan trong dung dịch. Giá trị của t là:

A. 9408

B. 7720

C. 9650

D. 8685


Điện phân 100 ml dung dịch hỗn hợp tất cả CuSO4 a mol/lít và NaCl 2M (điện cực trơ, màng ngăn xốp, năng suất điện phân đạt 100%, bỏ qua sự kết hợp của khí trong nước cùng sự bay hơi của nước) với cường độ cái điện không đổi 1,25A vào 193 phút. Hỗn hợp sau năng lượng điện phân có trọng lượng giảm 9,195 gam so với hỗn hợp ban đầu. Quý hiếm của a là: A. 0,40 B. 0,50 C. 0,45 D....

Điện phân 100 ml dung dịch hỗn hợp có CuSO4 a mol/lít cùng NaCl 2M (điện rất trơ, màng ngăn xốp, hiệu suất điện phân đạt 100%, bỏ qua mất sự phối hợp của khí trong nước với sự bay hơi của nước) với cường độ chiếc điện không thay đổi 1,25A vào 193 phút. Hỗn hợp sau năng lượng điện phân có trọng lượng giảm 9,195 gam so với dung dịch ban đầu. Quý giá của a là:

A. 0,40

B. 0,50

C.

Xem thêm: Your Store Needs A Bold Sign That Will Catch The _______Of Anyone Walking Down The Street

0,45

D. 0,60.


Điện phân dung dịch hỗn hợp NaCl cùng 0,05 mol CuSO4 bằng dòng năng lượng điện một chiều tất cả cường độ 2A (điện rất trơ, gồm màng ngăn). Sau thời gian t giây thì xong điện phân, thu được khí ở nhì điện cực có tổng thể tích là 2,352 lít (đkc) và dung dịch X. Hỗn hợp X hòa tan buổi tối đa 2,04 gam Al2O3. đưa sử hiệu suất điện phân là 100% những khí sinh ra không rã trong dung dịch. Quý giá của t là A. 9408 B. 7720...

Điện phân dung dịch các thành phần hỗn hợp NaCl cùng 0,05 mol CuSO4 bằng dòng năng lượng điện một chiều gồm cường độ 2A (điện rất trơ, bao gồm màng ngăn). Sau thời gian t giây thì dứt điện phân, chiếm được khí ở hai điện cực có tổng thể và toàn diện tích là 2,352 lít (đkc) cùng dung dịch X. Dung dịch X hòa tan về tối đa 2,04 gam Al2O3. Giả sử hiệu suất điện phân là 100% các khí xuất hiện không tung trong dung dịch. Cực hiếm của t là

A. 9408

B. 7720

C. 9650

D. 8685


Điện phân dung dịch X đựng hỗn hợp gồm CuSO4 cùng NaCl ( tỉ lệ mol tương ứng 1: 3) với điện cực trơ, màng ngăn xốp, cường độ loại điện không thay đổi 2A.Sau thời gian điện phân t ( giờ) thu được hỗn hợp Y ( cất hai chất tan) có cân nặng giảm 12,45 gam so với hỗn hợp X. Dung dịch Y làm phản ứng vừa hết với 3,06 gam Al2O3. Bỏ qua sự hài hòa của khí vào nước và sự cất cánh hơi của nước, hiệu...

Điện phân dung dịch X cất hỗn hợp bao gồm CuSO4 với NaCl ( tỉ lệ thành phần mol khớp ứng 1: 3) cùng với điện rất trơ, màng chống xốp, cường độ dòng điện không thay đổi 2A.Sau thời hạn điện phân t ( giờ) thu được hỗn hợp Y ( chứa hai chất tan) có trọng lượng giảm 12,45 gam so với dung dịch X. Dung dịch Y phản bội ứng vừa hết với 3,06 gam Al2O3. Bỏ lỡ sự tổ hợp của khí trong nước cùng sự cất cánh hơi của nước, hiệu suất điện phân 100%. Quý hiếm của t gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 3,5.

B. 4,7.

C. 4,2.

D. 5,6.


Đáp án D

Gọi số mol của CuSO4 với NaCl lần lượt là x với 3x (mol)

Thứ tự năng lượng điện phân những chất tại catot với anot

Tại catot: tại anot:

Cu2+ +2e → Cu↓ 2Cl- → Cl2 + 2e

2H2O + 2e → 2OH- + H2 2H2O → 4H+ + O2↑ + 4e

Vì nCl- = 3nCu2+ và chất tan thu được tổng hợp được Al2O3 => Cl- điện phân hết.

2 chất tan nhận được là Na2SO4 : x ( mol) ; NaOH: (3x – 2x) = x (mol)

2NaOH + Al2O3 → 2NaAlO2 + H2O

0,06 ← 0,03 (mol)

=> x = nNaOH = 0,06 (mol)

Tại catot: Cu: 0,06 mol; nH2 = a (mol)

Tại anot: Cl2: 0,09 mol; nO2 = b (mol)

*

=> ∑ ne = 0,06.2 + 2.0,15 = 0,42 (mol)

Áp dung CT ta có: ne = It/F => t = 0,42.96500/2 = 20265 (s) = 5,63 (giờ)

sớm nhất với 5,6 giờ


Đúng(0)
Điện phân dung dịch X đựng 2a mol CuSO4và a mol NaCl (điện cực trơ, màng chống xốp, cường độ loại điện ko đổi) trong thời gian t giây, nhận được V lit khí làm việc anot (đktc). Nếu thời gian điện phân là 2t giây thì tổng thể và toàn diện tích khí thu được ở nhì điện rất là 8,96 lit (đktc) và dung dịch sau điện phân hòa hợp vừa không còn 12 gam MgO. Biết năng suất điện phân là 100%, các khí sinh ra không tan trong dung...
Đọc tiếp

Điện phân hỗn hợp X chứa 2a mol CuSO4và a mol NaCl (điện rất trơ, màng ngăn xốp, cường độ loại điện không đổi) trong thời gian t giây, thu được V lit khí ngơi nghỉ anot (đktc). Nếu thời hạn điện phân là 2t giây thì toàn diện tích khí nhận được ở nhì điện cực là 8,96 lit (đktc) và dung dịch sau điện phân tổ hợp vừa hết 12 gam MgO. Biết hiệu suất điện phân là 100%, những khí hiện ra không tan trong dung dịch. Quý hiếm của Vgần nhất với mức giá trị nào dưới đây ?

A. 3,3.

B. 2,2.

C. 4,5.

D. 4,0.


#Hóa học tập lớp 11
1
Ngô quang đãng Sinh

Đáp án D

Ta có nMgO= 0,3 mol ⇒ nO2↑ khi không sinh ra H2= 0,15 mol.

Đặt nCu= a || nH2= b ⇒ ∑nO2↑= 0,15 + 0,5b || nCl2= c ta có:

+ PT theo khí thoát ra ở 2 cực: 1,5b + c = 0,25 (1).

+ PT bảo toàn e: 2a – 2c = 0,6 (2).

+ PT theo tỉ trọng n C u n C l = 2: a – 4c = 0 (3).

+ Giải hệ (1) (2) và (3) ⇒ a = 0,4, b = c = 0,1 nCl2= 0,1.

⇒ Ở 2t giây tổng thể mol e nhường = 2nCl2+ 4nO2= 1 mol.

⇒ toàn bô mol e dường ở t giây = 1 ÷ 2 = 0,5.

⇒ V lít khí tất cả 0,1 mol Cl2và 0,075 mol O2.

⇒ V = (0,1 + 0,075) × 22,4 = 3,92 lít


Đúng(0)
Hòa tan hết 8,56 gam các thành phần hỗn hợp X bao gồm Fe3O4 cùng CuO (tỉ lệ mol tương xứng là 3:2) trong lượng đủ dung dịch HCl, thu được hỗn hợp Y. Năng lượng điện phân hỗn hợp Y (điện cực trơ màng chống xốp, công suất đạt 100%) với cường độ dòng điện không đổi 5A, mang lại khi khối lượng dung dịch bớt 11,18 gam thì dừng năng lượng điện phân với thu được hỗn hợp Z. Dung dịch Z tính năng vừa đủ với V ml dung dịch KMnO4...
Đọc tiếp

Hòa tan hết 8,56 gam tất cả hổn hợp X tất cả Fe3O4 cùng CuO (tỉ lệ mol khớp ứng là 3:2) trong lượng đủ dung dịch HCl, thu được dung dịch Y. Năng lượng điện phân dung dịch Y (điện rất trơ màng ngăn xốp, hiệu suất đạt 100%) cùng với cường độ loại điện không thay đổi 5A, cho khi trọng lượng dung dịch giảm 11,18 gam thì dừng năng lượng điện phân cùng thu được dung dịch Z. Dung dịch Z tác dụng vừa đầy đủ với V ml dung dịch KMnO4 0,1M trong dung dịch H2SO4 loãng. Quý hiếm của V là :

A. 240

B. 80

C.

Xem thêm: Bỏ Túi Ngay Cách Luộc Dạ Dày Heo Ngon, Cách Luộc Dạ Dày Lợn (Heo)Trắng, Giòn Bạn Nên Thử

160

D. 400


#Hóa học tập lớp 11
1
Ngô quang đãng Sinh

Chọn lời giải A

*


Đúng(0)
xếp hạng
tất cả Toán thứ lý Hóa học sinh học Ngữ văn tiếng anh lịch sử vẻ vang Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử dân tộc và Địa lý thể thao Khoa học tự nhiên và buôn bản hội Đạo đức bằng tay thủ công Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
Tuần mon Năm

nangngucnoisoi.vn


học tập liệu Hỏi đáp
các khóa học hoàn toàn có thể bạn thân yêu ×
Mua khóa đào tạo và huấn luyện
Tổng thanh toán: 0đ (Tiết kiệm: 0đ)
tới giỏ hàng Đóng