Điện phân 150ml dung dịch agno3 1m

     

Điện phân 150ml dung dịch AgNO3 1M cùng với điện rất trơ vào t phút, cường độ cái điện không thay đổi 2,68A (hiệu suất quy trình điện phân là 100%), thu được hóa học rắn X, dung dịch Y với khí Z. Cho 12,6 gam fe vào hỗn hợp Y, sau khi các phản bội ứng xong thu được 14,5 gam hỗn kim loại tổng hợp loại cùng khí NO (là thành phầm khử tuyệt nhất của N+5). Cực hiếm của t là


- Phương trình năng lượng điện phân: 2AgNO3+ H2O → 2Ag + 2HNO3 + ½ O2

- Khi mang đến Fe vào Y nhận được hỗn kim loại tổng hợp loại chứng tỏ trong Y tất cả chứa AgNO3 dư. Xét quá trình phản ứng => t


Ta có: nAgNO3 = 0,15 mol

2AgNO3 + H2O → 2Ag + 2HNO3 + ½ O2

Khi cho Fe vào Y thu được hỗn kim loại tổng hợp loại chứng tỏ trong Y bao gồm chứa AgNO3 dư

2AgNO3 + H2O → 2Ag + 2HNO3 + ½ O2

x mol x mol

3Fe + 2NO3-  + 8H+ → 3Fe2+ + 2NO + 4H2O (do fe còn dư).

Bạn đang xem: điện phân 150ml dung dịch agno3 1m

0,375x x mol

sắt + 2Ag+ → 3Fe2+ + 2Ag

0,5y mol y mol y mol

 Giải hệ: x + y = 0,15 

108.y - (0,375x + 0,5y).56 = 14,5 - 12,6 = 1,9

→ x = 0,1 mol

→ t = (96500.0,1)/2,68 = 3600 giây = 60 phút.


*
*
*
*
*
*
*
*

Cho dòng điện một chiều bao gồm cường độ 16A đi qua nhôm oxit lạnh chảy trong 3 giờ. Khối lượng Al bay ra sinh sống catot là


Điện phân muối bột clorua rét chảy của sắt kẽm kim loại M thu được 12 gam kim loại và 0,3 mol khí. Kim loại M là


Điện phân NaCl nóng chảy với độ mạnh I = 1,93A trong thời hạn 6 phút 40 giây thì chiếm được 0,1472 gam Na. Hiệu suất quá trình điện phân là


Cho 1 lít dung dịch CuCl2 0,1M. Điện phân với cường độ 10A trong vòng 2895s. Trọng lượng Cu bay ra là


Điện phân 200 ml dung dịch CuSO4 cùng với I = 1,93 A tới lúc catot bước đầu có bong bóng khí bay ra thì giới hạn lại, cần thời gian là 250 giây. Thể tích khí thu được sinh sống anot (đktc) là


Điện phân l00 ml hỗn hợp CuSO4 0,2M cùng với cường độ dòng điện I = 9,65A. Cân nặng Cu còn trên catot khi thời hạn điện phân t1 = 200s cùng t2 = 500s (hiệu suất điện phân là 100%) lần lượt là


Điện phân một lượng dư dung dịch KCl cùng với điện rất trơ, màng phòng xốp thời gian 16,1 phút mẫu điện I = 5A nhận được 500 ml dung dịch X. PH của hỗn hợp X có mức giá trị là


Điện phân (điện cực trơ) hỗn hợp muối sunfat của một sắt kẽm kim loại hoá trị II cùng với cường độ loại điện 3A, sau 1930 giây thấy khối lượng catot tăng 1,68 gam. Tên sắt kẽm kim loại là


Điện phân dung dịch X chứa 0,4 mol M(NO3)2 (với điện cực trơ) trong thời hạn 48 phút 15 giây, chiếm được 11,52 gam kim loại M trên catot với 2,016 lít khí (đktc) tại anot. Sắt kẽm kim loại M và cường độ chiếc điện là


Có nhì bình năng lượng điện phân mắc thông suốt nhau. Bình 1 chứa dung dịch CuCl2, bình 2 cất dung dịch AgNO3. Tiến hành điện phân với điện cực trơ, kết thúc điện phân thấy catot của bình 1 tăng lên 1,6 gam. Khối lượng catot của bình 2 tăng lên là


Điện phân 500 ml hỗn hợp AgNO3 với điện cực trơ cho tới khi catot bước đầu có khí thoát ra thì kết thúc điện phân. Để trung hòa dung dịch sau năng lượng điện phân yêu cầu 800 ml dung dịch NaOH 1M. Biết I = 20 A, độ đậm đặc mol AgNƠ3 và thời gian điện phân thứu tự là


Điện phân dung dịch CuSO4 cùng với điện cực trơ, cường độ loại điện 10A. Lúc ở anot có 4 gam khí oxi cất cánh ra thì ngưng. Phát biểu như thế nào sau đó là đúng ?


Tiến hành điện phân (với điện cực Pt) 200 gam dung dịch NaOH 10% cho đến khi dung dịch NaOH trong bình có nồng độ 25% thi chấm dứt điện phân. Nạm tích khí (ở đktc) bay ra sinh hoạt anot cùng catot theo lần lượt là:


Điện phân 250 gam hỗn hợp CuSO4 8% cho đến khi nồng độ CuSO4 trong hỗn hợp thu được giảm xuống và bởi một nửa so với trước bội nghịch ứng thì giới hạn lại. Trọng lượng kim loại dính ở catot là


Sau một thời hạn điện phân 200 ml hỗn hợp CuCl2 fan ta nhận được 1,12 lít khí (đktc) ngơi nghỉ anot. Ngâm đinh sắt không bẩn trong hỗn hợp còn lại sau thời điểm điện phân. Phản bội ứng xong, dìm thấy trọng lượng đinh sắt tăng lên 1,2 gam. độ đậm đặc mol thuở đầu của hỗn hợp CuCl2 là


Điện phân lạnh chảy Al2O3 cùng với anot than chì (hiệu suất năng lượng điện phân 100 %) chiếm được m kilogam Al sinh sống catot và 67,2 m3 (ở đktc) các thành phần hỗn hợp khí X bao gồm tỉ khối so với hiđro bởi 16. Rước 2,24 lít (ở đktc) các thành phần hỗn hợp khí X sục vào dung dịch nước vôi trong (dư) thu được 2 gam kết tủa. Quý hiếm của m là:


Hòa tan 4,5 gam tinh thể MSO4.5H2O vào nước được hỗn hợp X. Điện phân hỗn hợp X với điện rất trơ, I = 1,93A.

Xem thêm: Đoạn Văn Tiếng Anh Về Thành Phố Hà Nội Bằng Tiếng Anh (7 Mẫu)

- Nếu thời gian điện phân là t giây thì thu được sắt kẽm kim loại tại catot và 0,007 mol khí tại anot.

- Nếu thời hạn điện phân là 2t giây thì chiếm được 0,024 mol khí.

Xem thêm: Giáo Án Tiếng Việt Lớp 1 - Giáo Án Lớp 1 Tuần 4 Chân Trời Sáng Tạo

Kim các loại M và thời hạn t là


Điện phân dung dịch CuSO4 nồng độ 0,5M cùng với điện rất trơ vào thì thu được một gam Cu. Nếu dùng loại điện một chiều có cường độ 1A, thì thời hạn điện phân tối thiểu có mức giá trị gần tốt nhất


Điện phân hỗn hợp CuSO4 một thời gian thu được toàn diện tích khí là 11,2 lít. Trong các số đó một nửa lượng khí được hiện ra từ rất dương cùng một nửa được có mặt từ cực âm. Trọng lượng CuSO4 có trong hỗn hợp là


Điện phân 400 ml hỗn hợp CuSO4 0,2M với cường độ dòng điện 10A vào một thời hạn thu được 0,224 lít khí (đktc) sinh hoạt anot. Biết điện rất đã dùng là điện cực trơ và năng suất điện phân là 100%. Trọng lượng catot tăng là


Điện phân 150ml hỗn hợp AgNO3 1M với điện cực trơ trong t phút, cường độ dòng điện không thay đổi 2,68A (hiệu suất quy trình điện phân là 100%), thu được hóa học rắn X, hỗn hợp Y cùng khí Z. Cho 12,6 gam fe vào dung dịch Y, sau khi các bội phản ứng chấm dứt thu được 14,5 gam hỗn kim loại tổng hợp loại với khí NO (là thành phầm khử độc nhất của N+5). Cực hiếm của t là


Điện phân 200 ml dung dịch KOH 2M (D = 1,1 g/cm3) với điện cực trơ. Khi ở catot thoát ra 2,24 lít khí (đktc) thì ngừng điện phân. Hiểu được nước bay hơi không xứng đáng kể. Hỗn hợp sau năng lượng điện phân tất cả nồng độ xác suất là


Điện phân bởi điện cực trơ hỗn hợp muối sunfat của sắt kẽm kim loại hoá trị II với mẫu điện tất cả cường độ 6A. Sau 29 phút điện phân thấy khối lượng catot tăng 3,45 g. Kim loại đó là


*

Cơ quan chủ quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa nhà Intracom - trằn Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung ứng dịch vụ mạng xã hội trực tuyến đường số 240/GP – BTTTT vì chưng Bộ thông tin và Truyền thông.