ĐIỆN NĂNG ĐƯỢC TRUYỀN TỪ NƠI PHÁT ĐẾN MỘT KHU DÂN CƯ BẰNG ĐƯỜNG DÂY MỘT PHA

     

Điện năng được truyền từ nơi phát đến một khu người dân bằng con đường dây một trộn với hiệu suất truyền sở hữu là (75\% ). Coi hao chi phí điện năng chỉ bởi tỏa nhiệt trên đường dây với không vượt thừa (40\% ). Nếu công suất sử dụng năng lượng điện của khu cư dân này tăng (25\% ) và không thay đổi điện áp ở khu vực phát thì công suất truyền tải điện năng trên bao gồm đường dây đó là:
Bạn đang xem: điện năng được truyền từ nơi phát đến một khu dân cư bằng đường dây một pha

Sử dụng biểu thức tính hiệu suất hao phí trên tuyến đường dây: (Delta phường = dfracP^2RU^2 mco ms^2varphi )


(Delta phường = dfracP^2RU^2 mco ms^2varphi = P^2x) ( (x = dfracRU^2 mco ms^2varphi )không đổi)

Ban đầu: (dfracDelta PP = P mx = 1 - H = 1 - 0,75 = 0,25)

Sau khi năng suất sử dụng tăng thêm $25\% $:

$eginarraylP' - Delta P' = 1,25(P - Delta P) = 0,9375P\ o P' - P^2x = 0,937P\ o dfracP'P - P^2.Pdfrac0,25P = 0,9375endarray$

Đặt $dfracP'P = k$ , ta có: $k - 0,25k^2 = 0,9375 o left< eginarraylk = 2,5\k = 1,5endarray ight.$

Với $k = 2,5$, ta suy ra:

(H = 1 - dfracDelta P'P' = 1 - P'x = 1 - 2,5P mx = 0,375 = 37,5\% ) (loại vì chưng hao phí không thực sự 40%)

Với $k m = m 1,5$, ta suy ra:

(H = 1 - dfracDelta P'P' = 1 - P'x = 1 - 1,5P mx = 0,625 = 62,5\% )


Đáp án yêu cầu chọn là: c


...

Bài tập gồm liên quan


Bài tập điện xoay chiều tuyệt và cạnh tranh (phần 2) Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Đặt năng lượng điện áp (u = 180sqrt 2 mcosomega mt (V)) (với (omega ) không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB tất cả đoạn mạch AM tiếp liền đoạn mạch MB.Đoạn mạch AM tất cả điện trở thuần R, đoạn mạch MB bao gồm cuộn cảm thuần tất cả độ trường đoản cú cảm L thay đổi được và tụ điện bao gồm điện dung C mắc nối tiếp. Điện áp hiệu dụng ở nhì đầu đoạn mạch AM cùng độ béo góc lệch pha của cường độ cái điện so với năng lượng điện áp u lúc (L = L_1) là (U) với (varphi _1), còn khi (L = L_2) thì tương ứng là (sqrt 8 U) với (varphi _2) . Biết (varphi _1 + varphi _2 = 90^0). Hệ số năng suất của mạch lúc (L = L_1) là:


Điện năng được truyền từ địa điểm phát mang đến một khu cư dân bằng mặt đường dây một pha với công suất truyền tải là (75\% ). Coi hao tầm giá điện năng chỉ bởi tỏa nhiệt trê tuyến phố dây với không vượt vượt (40\% ). Nếu công suất sử dụng năng lượng điện của khu dân cư này tăng (25\% ) và không thay đổi điện áp ở chỗ phát thì năng suất truyền cài đặt điện năng trên chính đường dây đó là:


Cho loại điện chuyển phiên chiều chạy qua đoạn mạch AB gồm sơ trang bị như hình bên, trong các số đó L là cuộn cảm thuầnvà X là đoạn mạch chuyển phiên chiều. Lúc đó, điện áp giữa hai đầu những đoạn mạch AN và MB gồm biểu thức lần lượt(u_AN = 30sqrt 2 cosomega t(V);u_MB = 40sqrt 2 cosleft( omega t - fracpi m2 ight)(V))

Điện áp hiệu dụng thân hai đầu đoạn mạch AB có mức giá trị nhỏ nhất là:

*


Đặt điện áp chuyển phiên chiều (u = U_0cosleft( omega t + varphi ight)) vào nhì đầu đoạn mạch AB gồm điện trở , tụ điện cùng cuộn cảm thuần mắc tiếp nối (hình(H_1) ). Ban sơ khóa K đóng, tiếp đến khóa K mở. Hình (H_2) là trang bị thị màn trình diễn sự phụ thuộc của cường độ chiếc điện i trong đoạn mạch vào thời hạn t. Quý giá của (U_0) ngay sát nhất với cái giá trị như thế nào sau đây?

*


Đặt năng lượng điện áp (u = U_0 mcos100pi mtleft( V ight)) (t tính bởi s) vào đoạn mạch bao gồm cuộn dây cùng tụ năng lượng điện mắc nối tiếp. Cuộn dây gồm độ từ cảm (L = frac1,5pi H), năng lượng điện trở (r = 50sqrt 3 Omega ), tụ điện có điện dung (C = frac10^ - 4pi F) . Tại thời điểm (t_1), điện áp tức thời giữa hai đầu cuộn dây có giá trị (150V), đến thời khắc (t_1 + frac175s) thì điện áp giữa hai đầu tụ điện cũng bằng (150V). Quý hiếm của (U_0)bằng:
Xem thêm: Hiệu Suất Phản Ứng Nhiệt Nhôm, Cách Giải Nhanh Bài Toán Nhiệt Nhôm

Cho mạch điện xoay chiều bao gồm điện trở thuần R, tụ điện bao gồm điện dung C với cuộn dây gồm độ từ bỏ cảm L mắc nối tiếp theo vật dụng tự đó. Biết tụ điện có điện dung C tất cả thể thay đổi được, khi (C = C_1 = dfrac62,5pi mu F) năng lượng điện áp nhì đầu mạch (U = 150V)thì mạch tiêu hao công suất cực lớn (P_max = 93,75 m W). Khi (C = C_1 = dfrac19pi mu F) thì năng lượng điện áp hiệu dụng trên nhị đầu đoạn mạch đựng điện trở thuần với tụ năng lượng điện (left( u_RC ight)) với cuộn dây (left( u_d ight)) vuông trộn với nhau, năng lượng điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây lúc đó là:


Điện năng được truyền từ vị trí phát đến một xưởng sản xuất bằng đường dây một trộn với hiệu suất truyền tải là (90\% ). Ban đầu xưởng sản xuất này có (90) máy hoạt động, vì muốn mở rộng bài bản sản xuất đề xuất xưởng đã nhập thêm về một số máy. Hiệu suất truyền tải lúc sau (khi có thêm các máy mới cùng hoạt động) đã giảm đi (10\% ) so với ban đầu. Coi hao phí điện năng chỉ bởi vì toả nhiệt bên trên đường dây, công suất tiêu thụ điện của các máy hoạt động (kể cả các máy mới nhập về) đều giống hệt và hệ số công suất vào các trường hợp đều bằng (1). Nếu giữ nguyên điện áp chỗ phát thì số máy hoạt động đã được nhập về thêm là:


Đặt điện áp (u = 200cosomega tleft( V ight)) ((omega ) chuyển đổi được) vào nhị đầu đoạn mạch mắc nối liền gồm cuộn cảm thuần bao gồm độ từ bỏ cảm $L$, năng lượng điện trở $R$ với tụ điện có điện dung $C$, cùng với (CR^2

Đặt vào nhì đầu đoạn mạch AB một điện áp chuyển phiên chiều có đồ thị điện áp tức thời phụ thuộc vào vào thời gian như hình vẽ. Trong số ấy điện áp cực lớn (U_0)và chu kì mẫu điện không gắng đổi. Khi đóng và unlock K thì cường độ cái điện tức thời trong mạch dựa vào vào thời hạn như hình vẽ. Cực hiếm của (I_0) là:

*Đặt một điện áp luân phiên chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không thay đổi vào nhị đầu một đoạn mạch như hình vẽ. Lúc K đóng, điều chỉnh giá trị biến hóa trở mang đến giá trị (R_1) hoặc (R_2)thì hiệu suất tỏa nhiệt độ trên mạch đều bằng (P). Độ lệch pha giữa điện áp tức thời nhì đầu mạch và dòng điện trong mạch lúc (R = R_1)là(varphi _1), lúc (R = R_2)là(varphi _2) , trong những số đó (left| varphi _1 - varphi _2 ight| = fracpi 6) . Khi K mở, điều chỉnh giá trị (R) từ bỏ (0) đến rất to lớn thì hiệu suất tỏa sức nóng trên phát triển thành trở (R) cực lớn bằng (frac2P3), năng suất trên cả mạch cực to bằng (frac2Psqrt 3 ). Hệ số hiệu suất của cuộn dây là:

*
Cho mạch năng lượng điện (RLC) không phân nhánh, cuộn dây tất cả điện trở (r). Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp luân chuyển chiều có tần số (f m = m 50Hz). Cho điện dung (C) biến hóa người ta thu được đồ vật thị tương tác giữa năng lượng điện áp nhì đầu phần mạch đựng cuộn dây cùng tụ điện như hình vẽ bên. Điện trở (r) có giá trị là:

*Cho mạch điện như hình A1, cuộn dây thuần cảm. Điện áp nhì đầu đoạn mạch bao gồm biểu thức với (U) ko đổi cơ mà (f) có thể đổi khác được. Ta có đồ thị màn trình diễn sự phụ thuộc vào của hiệu suất tiêu thụ bên trên mạch theo (R) là con đường liền nét lúc (f = f_1) và là mặt đường đứt nét khi (f = f_2) . Quý giá của (P_max) sát nhất với mức giá trị làm sao sau đây?

*

Xem thêm: Glucozơ Và Fructozơ - Cho Các Thí Nghiệm Sau: Saccarozơ + Cu(Oh)2

*

Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ. Điện dung (C) có giá trị biến đổi được và cuộn dây thuần cảm. Điều chỉnh giá trị của (C) thì thấy: ở thuộc thời điểm, số chỉ của (V_1) cực lớn ((U_AM_ mmax)) thì số chỉ của (V_1) gấp rất nhiều lần số chỉ của (V_2) . Hỏi lúc số chỉ của (V_2) cực to ( (U_NB_ mmax) ) thì số chỉ của (V_2) gấp bao nhiêu lần số chỉ (V_1)? ((V_1) chỉ năng lượng điện áp trên (R), còn (V_2) chỉ năng lượng điện áp bên trên (C))