Đề Kiểm Tra Học Kì Ii Môn Toán Lớp 2

     

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo có đáp án chi tiết giúp học sinh ôn luyện nhằm đạt điểm cao trong bài thi Toán 2 học tập kì 1. Mời chúng ta cùng đón xem:


Đề thi học kì 1 Toán lớp 2 tất cả đáp án

Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 2 tất cả đáp án đề số 1

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra .....

Bạn đang xem: đề kiểm tra học kì ii môn toán lớp 2

Đề khảo sát unique Học kì 1

Năm học tập 2022 - 2023

Môn: Toán 2 - Chân trời sáng tạo

Thời gian làm cho bài: 45 phút

A. Phần trắc nghiệm: (6 điểm)

Khoanh vào vào chữ cái đặt trước phương án vấn đáp đúng nhất mang đến mỗi thắc mắc dưới đây:

Câu 1. công dụng của phép tính 45 + 55 là:

A. 99

B. 100

C. 91

D. 95

Câu 2. kết quả của phép tính 99 - 43 là:

A. 54

B. 55

C. 56

D. 57

Câu 3. Tuần này, thiết bị hai là ngày 3 tháng 12. Tuần sau, thứ tía là ngày nào?

A. Ngày 7 mon 12

B. Ngày 8 tháng 12

C. Ngày 9 mon 12

D. Ngày 10 mon 12

Câu 4. Hình sau có:

*
*
*

A. 2 tam giác

B. 3 tam giác

C. 4 tam giác

D. 5 tam giác

Câu 5. trong phép cộng có tổng bởi 19, số hạng trước tiên bằng 9. Hỏi số hạng lắp thêm hai bằng bao nhiêu?

A. 7

B. 8

C. 9

D. 10

Câu 6. Số ngay tắp lự trước của 76 là số nào?

A. 74

B. 75

C. 76

D. 77

B. Phần từ luận : Làm các bài tập sau:

Câu 7. (1 điểm) Đặt tính rồi tính:

a, 25 + 9 b, 100 – 16

Câu 8. (1 điểm) tìm kiếm x

a, x + 5 = 22 b, x – 15 = 25

Câu 9. (1 điểm) Bao gạo nặng trĩu 54 kg, bao ngô nhẹ nhàng hơn bao gạo 17 kg. Hỏi bao ngô trọng lượng bao nhiêu ki-lô-gam?

Câu 10. (1 điểm) Em hãy tính hiệu của số nhỏ nhất tất cả hai chữ số cùng số lớn số 1 có một chữ số.

Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 2 tất cả đáp án đề số 2

Phòng giáo dục đào tạo và Đào chế tạo .....

Đề khảo sát unique Học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Môn: Toán 2 - Chân trời sáng tạo

Thời gian làm cho bài: 45 phút

A. Phần trắc nghiệm: (4 điểm) Khoanh tròn vào vần âm đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Số lớn nhất có nhì chữ số là:

A. 10

B. 90

C. 99

D. 100

Câu 2: Số ngay tắp lự trước của 69 là:

A. 60

B. 68

C. 70

D. 80

Câu 3: Hiệu là 8, số trừ là 24, số bị trừ là:

A. 16

B. 33

C. 32

D. 18

Câu 4: 28 + 72 – 20 = … kết quả của phép tính là:

A. 60

B. 100

C. 70

D. 80

Câu 5: Chuông reo vào học lúc 7 giờ. Chúng ta An mang đến trường thời gian 8 giờ. Vậy An đến lớp muộn từng nào phút?

A. 10

B. 30

C. 40

D. 60

Câu 6: 1 ngày có.... Giờ. Số bắt buộc điền vào khu vực chấm là:

A. 12

B. 24

C. 14

D. 15

Câu 7: Hình dưới đây có mấy hình tứ giác?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 8:Trong vườn tất cả 45 cây ổi, số cây ổi thấp hơn số cây mãng cầu là 18 cây. Hỏi trong vườn có toàn bộ bao nhiêu cây na?

A. 63 cây.

B. 27 cây

C. 62 cây

D. 28 cây

B. Phần từ luận: (6 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

a. 29 + 27 59 + 31 b. 70 - 35 81 - 37

Câu 2: (1 điểm) search x

a. X - 28 = 44 b. 100 – x = 36

Câu 3: (2 điểm)Một cửa hàng buổi sáng bán được 57 ki-lô-gam gạo. Buổi chiều bán được nhiều hơn buổi sáng 18 ki-lô-gam gạo. Hỏi buổi chiều bán được từng nào ki-lô-gam gạo?

Câu 4: (1 điểm)Tìm một trong những biết rằng đem số đó cộng với 35 thì được số có hai chữ số kiểu như nhau mà tổng hai chữ số đó bằng 18.

Đề thi học kì 1 Toán lớp 2 có đáp án đề số 3

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo ra .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 1

Năm học tập 2022 - 2023

Môn: Toán 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Thời gian làm bài: 45 phút

Phần trắc nghiệm. (4 điểm)Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu vấn đáp đúng

Câu 1:Số ngay thức thì trước của 99 là:

A.100

B.99

C.98

D.97

Câu 2:Khoảng thời hạn nào dài nhất ?

A.1 tuần lễ

B.1 ngày

C.1 giờ

D.1 tháng

Câu 3:Số đề xuất điền vào ô trống là:

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 2 tất cả đáp án (5 đề) | Chân trời sáng sủa tạo" />

A.84

B.48

C.

Xem thêm: Top 15 Bài Văn Tả Ngôi Trường Hay Nhất, Tả Ngôi Trường Của Em Lớp 5 Hay Nhất

21

D.98

Câu 4:Biết 75 - ☐ = 70 + 5. Số điền vào ô trống là:

A.5

B.0

C.7

D.10

Câu 5:Tính tác dụng 72 – 36 + 24 = ?

A.16

B.26

C.50

D.60

Câu 6:Mảnh vải xanh lâu năm 75 dm. Miếng vải đỏ dài thêm hơn mảnh vải vóc xanh 17 dm. Hỏi mảnh vải đỏ dài từng nào đề - xi – mét?

A.82 dm

B.92 dm

C.93 dm

D.58 dm

Câu 7:Hình vẽ mặt có

A.3 hình tam giác B.4 hình tam giác C.5 hình tam giác D.6 hình tam giác
*
Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 2 gồm đáp án (5 đề) | Chân trời sáng tạo" />

II. Phần tự luận (6 điểm)

Câu 1:(2 điểm) Đặt tính rồi tính:

82 – 8 65 – 16 58 + 37 65 + 28

Câu 2:(1 điểm) tìm kiếm x:

x + 25 = 37 58 – x = 29

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Câu 3:(2 điểm) Một cửa hàng có 98 chiếc xe đạp điện và xe cộ máy, trong số đó có 29 dòng xe đạp. Hỏi cửa hàng có từng nào chiếc xe cộ máy?

Bài giải:

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Câu 4:(1 điểm) kiếm tìm X là số tròn chục, biết: 53 – 18

Các giá trị của X là:

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Xem thêm: Tìm Hiểu Cách Làm Búp Bê Vải Toàn Tập, How To Make Craft Doll Part 1

…………………………………………………………………………………………………..