Để làm mềm nước cứng vĩnh cửu ta dùng dung dịch

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

Chất như thế nào sau đây hoàn toàn có thể dùng làm mềm nước cứng gồm tính cứng vĩnh cửu?

A. NaCl. B. H2SO4.

Bạn đang xem: để làm mềm nước cứng vĩnh cửu ta dùng dung dịch

C. Na2CO3. D. HCl.


*

Nước cứng vĩnh cửa ngõ chứa những ion như : $Ca^2+,Mg^2+,Cl^-,SO_4^2-$

Để làm mất đi tính cứng thì nên làm giảm nồng độ của $Ca^2+,Mg^2+$

Vậy, chọn đáp án C

$Ca^2+ + CO_3^2- o CaCO_3$$Mg^2+ + CO_3^2- o MgCO_3$


Cho các chất sau: NaCl, N a 2 C O 3 , B a C l 2 , C a O H 2 , HCl, N a 3 p. O 4 . Số chất hoàn toàn có thể làm mượt nước cứng tất cả tính cứng vĩnh cửu là

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5


Cho các phát biểu sau

(1) Nước mềm là nước đựng ít hoặc không chứa ion Cl- cùng S O 4 2 -

(2) cần sử dụng dung dịch HCl có thể làm mượt tính cứng của nước cứng tạm thời

(3) phương thức làm mềm tính cứng của nước nhất thời thời đơn giản dễ dàng nhất bằng phương pháp đun nóng

(4) sử dụng dung dịch Na2CO3 rất có thể làm mềm tính cứng của nước cứng vĩnh cửu

(5) Nước tất cả tính cứng toàn phần là nước bao gồm cả tính cứng trong thời điểm tạm thời và vĩnh cửu

Số phát biểu đúng là

A. 3

B. 2  

C. 5  

D. 4


Cho những phát biểu sau

(1) Nước mượt là nước đựng ít hoặc không chứa ion Cl- với S O 4 2 -

(2) sử dụng dung dịch HCl hoàn toàn có thể làm mềm tính cứng của nước cứng lâm thời thời

(3) phương thức làm mềm tính cứng của nước tạm thời dễ dàng và đơn giản nhất bằng cách đun nóng

(4) sử dụng dung dịch Na2CO3 hoàn toàn có thể làm mềm tính cứng của nước cứng vĩnh cửu

(5) Nước tất cả tính cứng toàn phần là nước tất cả cả tính cứng trong thời điểm tạm thời và vĩnh cửu

Số phát biểu đúng là

A. 3

B. 2

C. 5

D. 4


Cho các phát biểu sau:

(1) Nước mềm là nước chứa ít hoặc ko chứa các ion Cl- cùng SO42-.

(2) sử dụng dung dịch HCl hoàn toàn có thể làm mượt tính cứng của nước cứng trợ thời thời.

(3) phương thức làm mềm tính cứng của nước trợ thời thời dễ dàng nhất bằng phương pháp đun nóng.

(4) sử dụng dung dịch Na2CO3 có thế làm cho mềm tính cứng của nước cứng vĩnh cửu.

(5) Nước bao gồm tính cứng toàn phần là nước bao gồm cả tính cứng tạm thời và vĩnh cửu.

Số phát biểu đúng là

A. 3.

B. 2.

C. 5.

D. 4.


Trong các phát biểu sau đây về độ cứng của nước:

1. Đun sôi việt nam chỉ làm cho mềm được nước tất cả tính cứng trợ thì thời.

2. Có thể dùng Na2CO3 làm cho mềm được nước bao gồm tính trong thời điểm tạm thời và vĩnh cửu.

3. Hoàn toàn có thể dùng HCl để loại bỏ tính cứng của nước.

4. Rất có thể dùng Ca(OH)2 với số lượng vừa đủ để các loại tính cứng của nước.

Số tuyên bố đúng là

A. 2

B. 4

C. 3

D. 1


Đáp án A

Định hướng tứ duy giải: Ta xét chi tiết các tuyên bố như sau:

1. Đun sôi nước ta chỉ nhiều loại được độ cứng tạm thời → Đúng.

2. Hoàn toàn có thể dùng Na2CO3 nhằm loại cả 2 độ cứng trong thời điểm tạm thời và độ cứng vĩnh cửu

→ Đúng.

3. Hoàn toàn có thể dùng HCl để các loại độ cứng của nước→ Sai, HCl quan trọng làm giảm nồng độ ion Ca2+ và Mg2+ vào nước.

4. Rất có thể dùng Ca(OH)2 với số lượng vừa đủ để một số loại độ cứng của nước→ Sai, nó chỉ làm bớt độ cứng của nước cứng trợ thời thời, nước cứng nói tầm thường thì ko được.


Cho các phát biểu sau:

(a) Nước cứng là nước có đựng nhiều cation Ca2+, Mg2+.

(b) Để làm mất đi tính cứng mãi mãi của nước có thể dùng dung dịch Ca(OH)2.

(c) ko thể sử dụng nước vôi để triển khai mềm nước tất cả tính cứng lâm thời thời.

(d) tự quặng đolomit có thể điều chế được sắt kẽm kim loại Mg và Ca riêng biệt biệt.

(e) hoàn toàn có thể điều chế sắt kẽm kim loại Na bằng phương pháp điện phân dung dịch NaCl.

Số tuyên bố đúng là

A.

Xem thêm: Trưa Nay Ăn Gì: Lẩu Bao Tử Hầm Tiêu Ở Đâu Ngon, Bao Tử Hầm Tiêu Xanh Ngon Liêu Xiêu Cả Xóm

3

B. 5

C. 4

D. 2


Đúng.

(a) Sai. Nước cứng vĩnh cửu đựng nhiếu cation Ca2+, Mg2+ với anion . Dung dịch Ca(OH)2 không làm cho kết tủa được các cation trong nước cứng vĩnh cửu.

(b) Sai. Nước cứng tạm thời thời chứa được nhiều cation Ca2+, Mg2+ với anion . Nước vôi hoàn toàn có thể làm kết tủa những cation kim loại.

*

(c) Đúng. Quặng dolomit có thành phần đó là MgCO3.CaCO3.

(d) Sai. Sắt kẽm kim loại Na chỉ có thể được điều chế bằng phương thức điện phân lạnh chảy NaCl.

=> Chọn giải đáp D.


Cho những phát biểu sau:

(a) Nước cứng là nước có đựng nhiều cation Ca2+, Mg2+.

(b) Để làm mất đi tính cứng vĩnh cửu của nước rất có thể dùng hỗn hợp Ca(OH)2.

(c) không thể cần sử dụng nước vôi để làm mềm nước có tính cứng nhất thời thời.

(d) từ bỏ quặng đolomit có thể điều chế được sắt kẽm kim loại Mg và Ca riêng biệt.

(e) hoàn toàn có thể điều chế sắt kẽm kim loại Na bằng phương pháp điện phân dung dịch NaCl.

Số phát biểu đúng là

A. 3.

B. 5.

C. 4.

D. 2.


Đúng.

(a) Sai. Nước cứng vĩnh cửu chứa nhiếu cation Ca2+, Mg2+ với anion Cl - , SO4 4 2 - . Hỗn hợp Ca(OH)2 không làm kết tủa được các cation nội địa cứng vĩnh cửu.

(b) Sai. Nước cứng nhất thời thời đựng nhiều cation Ca2+, Mg2+ cùng anion. Nước vôi có thể làm kết tủa các cation kim loại

*

(c) Đúng. Quặng dolomit có thành phần chính là MgCO3.CaCO3.

Xem thêm: Văn Mẫu Lớp 9: Đóng Vai Người Lính Trong Bài Thơ Ánh Trăng Kể Lại Câu Chuyện

(d) Sai. Sắt kẽm kim loại Na chỉ có thể được pha trộn bằng phương pháp điện phân rét chảy NaCl.