ĐỂ ĐƠN GIẢN TA XEM XĂNG LÀ HỖN HỢP

     

Câu 187969: Để đơn giản và dễ dàng ta coi một loại xăng là các thành phần hỗn hợp của pentan - hexan có tỷ khối khá so cùng với H2 là 38,8. Phải trộn khá xăng và không khí (20% thể tích là O2) theo xác suất thể tích như thế nào để đốt cháy đầy đủ và hoàn toàn xăng

A.

Bạn đang xem: để đơn giản ta xem xăng là hỗn hợp

1:43

B. 1:40

C.

Xem thêm: Bài Tập Trắc Nghiệm Cực Trị Của Hàm Số Violet, 300 Câu Tnkq Đạo Hàm

câu trả lời khác

D.

Xem thêm: Bộ 15 Đề Thi Học Kì 2 Môn Toán Lớp 7 (Năm 2014 (Có Đáp Án), Đề Thi Học Kì 2 Môn Toán Lớp 7 Năm Học 2014

1:35


Đặt phương pháp của lếu hợp bao gồm dạng làCnH2n+2

Dựa vào tỉ khối tính được giá trị của n.

Giả sử số mol của hỗn hợp là 1 trong mol => nCO2 với nH2O

BTNT O: 2nO2 = 2nCO2 + nH2O => 2.nO2

=> nkk = nO2.100/20

=> Vhh : Vkk


Giải đưa ra tiết:

Đặt bí quyết của hỗn hợp có dạng làCnH2n+2

M hh = 2.38,8 => 14n + 2 = 77,6 => n = 5,4

Giả sử nhh = 1 mol => nCO2 = 5,4 mol cùng nH2O = 6,4 mol

BTNT O: 2nO2 = 2nCO2 + nH2O => 2.nO2 = 2.5,4 + 6,4 => nO2 = 8,6 mol

=> nkk = nO2.100/20 = 43 mol

=> Vhh : Vkk = 1 : 43

Đáp án A


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan chủ quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát