Dẫn Từ Từ 3.36 Lít Hỗn Hợp Etilen Và Propilen

     

Dẫn thủng thẳng 3,36 lít lếu hợp có etilen với propilen (đktc) vào dung dịch brom thấy hỗn hợp bị bay màu và không tồn tại khí bay ra. Cân nặng dung dịch sau làm phản ứng tăng 4,90gam.

Bạn đang xem: Dẫn từ từ 3.36 lít hỗn hợp etilen và propilen

Tính thành phần tỷ lệ về thể tích của mỗi khí trong tất cả hổn hợp ban đầu.


*

Gọi số mol của etilen cùng propilen theo thứ tự là x cùng y mol.

Khối lượng hỗn hợp sau phản bội ứng tăng lên chính là cân nặng của hỗn hợp etilen với propilen.

Ta bao gồm hệ phương trình:


Dẫn thong thả 3,36 lít láo lếu hợp tất cả etilen với propilen (đktc) vào hỗn hợp brom thấy hỗn hợp bị bay màu và không có khí bay ra. Khối lượng dung dịch sau phản ứng tăng 4,90gam.  Viết các phương trình chất hóa học và phân tích và lý giải các hiện tượng ở phân tích trên.


Dẫn lỏng lẻo 6,72 lit (đktc) hỗn hợp X bao gồm etilen và propilen và dung dịch brom, hỗn hợp brom bị nhạt màu, và không tồn tại khí bay ra. Khối lượng dung dịch sau bội phản ứng tăng 9,8 gam. Thành phần phần trăm theo thể tích của etilen vào X là A. 50,00% B. 66,67% C. 57,14% D. 28,57%

Dẫn nhàn nhã 6,72 lit (đktc) hỗn hợp X có etilen với propilen và dung dịch brom, hỗn hợp brom bị nhạt màu, và không có khí thoát ra. Trọng lượng dung dịch sau làm phản ứng tăng 9,8 gam. Thành phần xác suất theo thể tích của etilen vào X là

A. 50,00%

B. 66,67%

C. 57,14%

D.

Xem thêm: Hidroxit Lưỡng Tính Câu 63: Nhỏ Từ Từ 0.25 Lít Dung Dịch Naoh 1 04M

28,57%


Dẫn 8,96 lít hỗn hợp khí X gồm metan cùng etilen vào dung dịch brom dư, thấy dung dịch nhạt màu và còn sót lại 2,24 lít khí thoát ra. (Thể tích các khí các do(đktc)). Thành phần tỷ lệ thể tích của metan trong X là

A. 25,0%

B. 50,0%

C. 60,0%

D. 37,5%


Dẫn 8,96 lít tất cả hổn hợp khí X có metan và etilen vào dung dịch brom dư, thấy dung dịch nhạt màu và sót lại 2,24 lít khí thoát ra. (Thể tích các khí số đông đo sống đktc). Thành phần tỷ lệ thể tích của metan trong X là A. 25,0% B. 50,0% C. 60,0% D. 37,5%

Dẫn 8,96 lít hỗn hợp khí X tất cả metan với etilen vào dung dịch brom dư, thấy dung dịch phai và nhạt màu và còn sót lại 2,24 lít khí thoát ra. (Thể tích các khí đều đo sinh sống đktc). Thành phần xác suất thể tích của metan trong X là

A. 25,0%

B. 50,0%

C. 60,0%

D. 37,5%


Cho 0,448 lít tất cả hổn hợp khí gồm metan cùng etilen đi qua dung dịch brom dư, thấy dung dịch nhạt màu và còn 0,112 lít khí bay ra. Biết các thể tích khí đo sinh hoạt đktc, nguyên tố % thể tích khí metan tất cả trong hỗn hợp là

A. 25%

B. 50%.

C. 60%.

D. 37,5%.

Xem thêm: Cho Hình Chóp Có Các Cạnh Bên Bằng Nhau Hình Học 11, Thể Tích Dạng 4 : Chóp Có Cạnh Bên Bằng Nhau


Dẫn 2,24 lít (đktc) hỗn hợp A (gồm C2H4 và C2H6) vào trong bình đựng dung dịch Br2, thấy bình Br2 bị nhạt màu và bao gồm khí bay ra. Sau phản bội ứng thấy khối lượng bình Br2 tăng 1,40 gam.Tính % thể tích từng khí trong các thành phần hỗn hợp A?


Dẫn 6,72 lit các thành phần hỗn hợp khí X có propan, etilen với axetilen đi qua dung dịch brom dư, thấy còn 1,68 lít khí không hấp thụ. Ví như dẫn 6,72 lit hỗn hợp khí X bên trên qua dung dịch AgNO3/NH3 thấy bao gồm 24,24 gam kết tủa. Các thể tích khí đo ở đktc. Tính thành phần xác suất theo thể tích và theo trọng lượng của mỗi khí trong hỗn hợp.


Dẫn 3,36 lít khí hỗn hợp A tất cả propin với eilen đi vào một lượng dư hỗn hợp AgNO3 trong NH3 thấy còn 0,840 lít khí thoát ra và có m gam kết tủa. Những thể tích khí đo sinh sống đktc

Tính xác suất thể tích etilen trong A


Cho 4,48 lít khí gồm metan và etilen đi qua dung dịch brom dư, thấy dung dịch bay màu và còn 1,12 lít khí bay ra. Các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Thành phần tỷ lệ thể tích của khí metan trong hỗn hợp là: