Cho Phản Ứng: Cr2S3 + Mn(No3)2 + K2Co3

     
*

*

Sau khi cân đối phương trình chất hóa học trên, tổng hệ số nguyên về tối giản của những chất làm phản ứng là

A.

Bạn đang xem: Cho phản ứng: cr2s3 + mn(no3)2 + k2co3

116

B. 36

C. 106

D. 16


*

Bài 2. Cân bằng phản ứng oxi hóa khử theo phương pháp thăng bằng electron.

1. Cu +HNO3 = Cu(NO3)2 + NO + H2O 

2. Mg + HNO3 = Mg(NO3)2 +NO + H2O

 3. Zn + HNO3 = Zn(NO3)2 + NH4NO3 + H2O

4. Cu + H2SO4 = CuSO4 + SO2 + H2O

5.Al + H2SO4 = Al(SO4)3 + SO2 + H2O


Bài 2. Cân đối phản ứng oxi hóa khử theo phương pháp thăng bởi electron.

1. Cu +HNO3 = Cu(NO3)2 + NO + H2O 

2. Mg + HNO3 = Mg(NO3)2 +NO + H2O

 3. Zn + HNO3 = Zn(NO3)2 + NH4NO3 + H2O

4. Cu + H2SO4 = CuSO4 + SO2 + H2O

5.Al + H2SO4 = Al(SO4)3 + SO2 + H2O


Xác định số oxi hóa, tìm chất khử, chất oxi hóa; sự khử, sự oxi hóa và cân nặng bằng những p/ ứng thoái hóa khử sau theo cách thức thăng bằng electron: 1. NH3 + O2 → N2 + H2O2. NH3 + O2 → NO + H2O3. CH4 + O2 → CO2 + H2O4. NH3 + CuO → Cu + N2 + H2O5. P. + KClO3 → P2O5 + KCl6. S + HNO3 → H2SO4 + NO7. Fe2O3 + teo → fe + CO28. SO2 + Br2 + H2O → H2SO4 + HBr9. MnO2 + HCl → MnCl2 + Cl2 + H2O10. KClO4 + C → KCl + CO

Xác định số oxi hóa, tìm hóa học khử, chất oxi hóa; sự khử, sự lão hóa và cân bằng các p/ ứng lão hóa khử sau theo phương thức thăng bởi electron: 1. NH3 + O2 → N2 + H2O2. NH3 + O2 → NO + H2O3. CH4 + O2 → CO2 + H2O4. NH3 + CuO → Cu + N2 + H2O5. P. + KClO3 → P2O5 + KCl6. S + HNO3 → H2SO4 + NO7. Fe2O3 + teo → sắt + CO28. SO2 + Br2 + H2O → H2SO4 + HBr9. MnO2 + HCl → MnCl2 + Cl2 + H2O10. KClO4 + C → KCl + CO


Cân bằng những PTHH sau theo phương pháp thăng bằng Electron và cho bieets quá trình khử,quá trình oxi hóa,chất khử ,chất oxi hóa

a) Fe3O4 + co -----> fe +CO2

b) Al + HNO3 -----> Al(NO3)3 + NO2 + H2O


Câu 1: Cân bằng các phương trình bội nghịch ứng lão hóa – khử bằng cách thức thăng bằng electron. Cho thấy thêm chất lão hóa và chất khử của mỗi làm phản ứng. a) Fe2O3 + H2 -> Fe + H2Ob) Cu + HNO3 -> Cu(NO3)2 + NO + H2O


Thiết lập phương trình bội nghịch ứng thoái hóa - khử theo phương pháp thăng bằng electron?Chỉ rõ hóa học khử, hóa học oxi hóa trong mỗi phản ứng.

1.Al + HNO3 → Al(NO3)3 + NH4 NO3 + H2O.

2.Mg + HNO3 → Mg(NO3)2 + NO + H2O.

3.Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2S + H2O.

Xem thêm: Top 20 Bài Thơ Chúc Mừng Sinh Nhật Anh Trai Hay Nhất, Bài Thơ Chúc Mừng Sinh Nhật Anh Trai

4.Fe + H2SO4 → Fe2 (SO4)3 + SO2 + H2O.


1. Hóa học khử: AlChất oxi hóa: HNO3 (Al ightarrow Al^3++3e| imes8\ N^+5+8e ightarrow N^-3| imes3)8Al + 30HNO3 → 8Al(NO3)3 + 3NH4NO3 + 9H2O.2. Chất khử: MgChất oxi hóa: HNO3 (Mg ightarrow Mg^2++2e| imes3\ N^+5+3e ightarrow N^+2| imes2)3Mg + 8HNO3 → 3Mg(NO3)2 + 2NO + 4H2O.3. Chất khử: MgChất oxi hóa: H2SO4(Mg ightarrow Mg^2++2e| imes8\ S^+6+8e ightarrow S^-2| imes2)8Mg + 10H2SO4 → 8MgSO4 + 2H2S + 8H2O.4.Chất khử: FeChất oxi hóa: H2SO4 (2Fe i...

1. Chất khử: Al

Chất oxi hóa: HNO3

(Al ightarrow Al^3++3e| imes8\ N^+5+8e ightarrow N^-3| imes3)

8Al + 30HNO3  → 8Al(NO3)3 + 3NH4NO3 + 9H2O.

2. Chất khử: Mg

Chất oxi hóa: HNO3

(Mg ightarrow Mg^2++2e| imes3\ N^+5+3e ightarrow N^+2| imes2)

3Mg + 8HNO3 → 3Mg(NO3)2 + 2NO + 4H2O.

3. Chất khử: Mg

Chất oxi hóa: H2SO4

(Mg ightarrow Mg^2++2e| imes8\ S^+6+8e ightarrow S^-2| imes2)

8Mg + 10H2SO4 → 8MgSO4 + 2H2S + 8H2O.

4.Chất khử: Fe

Chất oxi hóa: H2SO4 

(2Fe ightarrow Fe^3+_2+6e| imes1\ S^+6+2e ightarrow S^+4| imes3)

2Fe + 6H2SO4 → Fe2 (SO4)3 + 3SO2 + 6H2O.


Đúng 1

Bình luận (0)

Cân bằng các phản ứng oxi hóa khử theo phương thức thăng bởi electron, khẳng định chất khử, chất oxi hóa, quá trình khử và quy trình oxi hóa?

Al + HNO3 → Al(NO3)3 + NO2 + H2Ogiải góp em cùng với ạ


Xem chi tiết
Lớp 10Hóa học
2
0
GửiHủy

(Al:) Chất khử

(HNO_3:) Chất OXH

(Al ightarrow Al^+3+3e)

(N^+5+1e ightarrow N^+4)

(Al+6HNO_3 ightarrow Alleft(NO_3 ight)_3+3NO_2+3H_2O)


Đúng 2

Bình luận (0)

(Al+6HNO_3->Alleft(NO_3 ight)_3+3NO_2+3H_2O)

Chất khử: Al, chất oxh: HNO3

QT khửN+5+1e --> N+4x3
QT oxhAl0 -3e--> Al+3x1

 


Đúng 1
Bình luận (4)

Thiết lập phương trình làm phản ứng oxi hóa - khử theo phương thức thăng bởi electron?

Chỉ rõ chất khử, chất oxi hóa trong mỗi phản ứng.

1.S+ HNO3 → H2SO4 + NO.

2.C3H8 + HNO3 → CO2 + NO + H2O.

3.H2S + HClO3 → HCl + H2SO4

4.H2SO4 + C2H2 → CO2 + SO2 + H2O.

Xem thêm: Vì Sao Nói Atp Là Đồng Tiền Năng Lượng Của Tế Bào, Tại Sao Nói Atp Là Đồng Tiền Năng Lượng


Xem cụ thể
Lớp 10Hóa họcChương 4. Làm phản ứng lão hóa - khử
1
0
GửiHủy
1)Các vượt trình(overset0S ightarrowoverset+6S+6e) (Nhân cùng với 1)(overset+5N+3e ightarrowoverset+3N) (Nhân cùng với 2)(Rightarrow) PTHH: (S+2HNO_3 ightarrow H_2SO_4+2NO)2)Các vượt trình(overset-dfrac83C_3H_8 ightarrow3overset+4C+20e) (Nhân với 3)(overset+5N+3e ightarrowoverset+2N) (Nhân cùng với 20)(Rightarrow) PTHH: (3C_3H_8+20HNO_3 ightarrow9CO_2+22H_2O+20NO)3)Các vượt trình(overset-2S ightarrowoverset+6S+8e) (Nhân với 3)...
Đọc tiếp

1)

Các vượt trình

(overset0S ightarrowoverset+6S+6e) (Nhân với 1)

(overset+5N+3e ightarrowoverset+3N) (Nhân với 2)

(Rightarrow) PTHH: (S+2HNO_3 ightarrow H_2SO_4+2NO)

2)

Các vượt trình

(overset-dfrac83C_3H_8 ightarrow3overset+4C+20e) (Nhân với 3)

(overset+5N+3e ightarrowoverset+2N) (Nhân với 20)

(Rightarrow) PTHH: (3C_3H_8+20HNO_3 ightarrow9CO_2+22H_2O+20NO)

3)

Các thừa trình

(overset-2S ightarrowoverset+6S+8e) (Nhân với 3)

(overset+5Cl+6e ightarrowoverset-1Cl) (Nhân với 4)

(Rightarrow) PTHH: (3H_2S+4HClO_3 ightarrow4HCl+3H_2SO_4)

4) 

Các thừa trình

(overset+6S+2e ightarrowoverset+4S) (Nhân cùng với 5)

(overset-1C_2H_2 ightarrow2overset+4C+10e) (Nhân với 1)

(Rightarrow) PTHH: (5H_2SO_4+C_2H_2 ightarrow2CO_2+5SO_2+6H_2O)


Đúng 1

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM (olm.vn)