Công Suất Bức Xạ Của Mặt Trời Là 3 9.1026 W. Năng Lượng Mặt Trời Tỏa Ra Trong Một Ngày Là

     

Công suất sự phản xạ của mặt Trời là 3,9.1026W. Tích điện Mặt Trời lan ra vào một ngày là

A.

Bạn đang xem: Công suất bức xạ của mặt trời là 3 9.1026 w. năng lượng mặt trời tỏa ra trong một ngày là

3,3696.1029 J

B. 3,3696.1030 J

C. 3,3696.1032 J

D. 3,3696.1031 J


*

Năng lượng phương diện Trời lan ra vào một ngày là A = P.t = 3,9.1026.86400 = 3,3696.1031 J

Chọn câu trả lời DCông suất bức xạ của khía cạnh trời là 3 , 9 . 10 26 W . Năng lượng của mặt Trời tỏa ra vào một ngày là A. 3 , 3696 . 10 30 J B. 3 , 3696 . 10 29 J C. 3 , 3696 ....

Công suất bức xạ của khía cạnh trời là 3 , 9 . 10 26 W . Năng lượng của phương diện Trời tỏa ra vào một ngày là

A. 3 , 3696 . 10 30 J

B. 3 , 3696 . 10 29 J

C. 3 , 3696 . 10 32 J

D. 3 , 3696 . 10 31 J


Do tích điện của bội nghịch ứng nhiệt hạch tổng thích hợp hidro thành Heli (α) trong tim Mặt Trời đề xuất Mặt Trời lan nhiệt, biết năng suất bức xạ toàn phần của khía cạnh Trời là p. 3 , 9 . 10 26 W . Biết rằng lượng Heli tạo thành trong một ngày là 5,33.1016 kg. Tích điện tỏa ra lúc 1 hạt Heli được chế tạo ra thành là: A. 18,75 MeV. B. 26,245 MeV. C. 22,50 MeV. D. 13,6 MeV.

Do năng lượng của phản bội ứng nhiệt hạch tổng thích hợp hidro thành Heli (α) trong thâm tâm Mặt Trời nên Mặt Trời tỏa nhiệt, biết hiệu suất bức xạ toàn phần của khía cạnh Trời là p. = 3 , 9 . 10 26 W . Biết rằng lượng Heli tạo nên trong một ngày là 5,33.1016 kg. Năng lượng tỏa ra lúc một hạt Heli được tạo nên thành là:

A. 18,75 MeV.

B. 26,245 MeV.

C. 22,50 MeV.

D. 13,6 MeV.


Công suất bức xạ của phương diện Trời là 3 , 9 . 10 26 . Tích điện Mặt Trời lan ra vào một ngày là A. 3,3696. 10 29 J B. 3,3696. 10 30 J C. 3,3696. 10 32 J D. 3,3696. 10 31 J

Công suất phản xạ của mặt Trời là 3 , 9 . 10 26 . Năng lượng Mặt Trời lan ra trong một ngày là

A. 3,3696. 10 29 J

B. 3,3696. 10 30 J

C. 3,3696. 10 32 J

D. 3,3696. 10 31 J


Công suất sự phản xạ của khía cạnh Trời là 3 , 9 . 10 26 . Tích điện Mặt Trời tỏa ra vào một ngày là: A. 3 , 3696 . 10 29 J B. 3 , 3696 . 10 30 J C. 3 , 3696 . 10 32...

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Làm Ngó Sen Không Bị Đen, Trắng Giòn, Cách Làm Ngó Sen Tươi Không Bị Đen, Trắng Giòn


Công suất phản xạ của mặt Trời là 3 , 9 . 10 26 . Tích điện Mặt Trời lan ra vào một ngày là:

A. 3 , 3696 . 10 29 J

B. 3 , 3696 . 10 30 J

C. 3 , 3696 . 10 32 J

D. 3 , 3696 . 10 31 J


Công suất sự phản xạ của mặt Trời là 3 , 9 . 10 26 . Tích điện Mặt Trời lan ra vào một ngày là A. 3 , 3696 . 10 29 J B. 3 , 3696 . 10 30 J C. 3 , 3696 . 10...

Công suất bức xạ của khía cạnh Trời là 3 , 9 . 10 26 . Tích điện Mặt Trời tỏa ra vào một ngày là

A. 3 , 3696 . 10 29 J

B.  3 , 3696 . 10 30 J

C. 3 , 3696 . 10 32 J

D. 3 , 3696 . 10 31 J


Công suất sự phản xạ của mặt trời là 3 , 9 . 10 26 . Tích điện của phương diện trời lan ra trong một ngày là: A. 3 , 3696 . 10 30 J B. 3 , 3696 . 10 29 J C. 3 , 3696...

Công suất sự phản xạ của mặt trời là 3 , 9 . 10 26 . Tích điện của khía cạnh trời tỏa ra trong một ngày là:

A. 3 , 3696 . 10 30 J

B. 3 , 3696 . 10 29 J

C. 3 , 3696 . 10 32 J

D. 3 , 3696 . 10 31 J


Công suất phản xạ của phương diện Trời là 3,9.1026 W. Tích điện Mặt Trời lan ra vào một ngày là

A. 3,3696.1030 J.

B. 3,3696.1029 J.

C. 3,3696.1032 J.

D. 3,3696.1031 J.

Xem thêm: 4 Mẹo Rán Cá Không Bị Dính Chảo, Mẹo Rán Cá Giòn Thơm, Không Bị Bắn, Bị Sát Chảo


Công suất sự phản xạ của khía cạnh Trời là 3,9.1026 W. Năng lượng Mặt Trời tỏa ra trong một ngày là A. 3,3696.1030 J B. 3,3696.1029 J C. 3,3696.1032 J D. 3,3696.1031 J

Công suất sự phản xạ của khía cạnh Trời là 3,9.1026 W. Năng lượng Mặt Trời tỏa ra trong một ngày là 

A. 3,3696.1030 J

B. 3,3696.1029 J

C. 3,3696.1032 J

D. 3,3696.1031 J


Công suất sự phản xạ toàn phần của mặt trời là p. 3 , 9 . 10 26 W . Biết phản nghịch ứng phân tử nhân trong tâm mặt trời là phản nghịch ứng tổng hòa hợp Hidro thành Heli cùng lượng Heli chế tạo thành trong một năm là một trong , 945 . 10 19 kg . Tính cân nặng Hidro tiêu thụ thường niên là: A. M...

Công suất bức xạ toàn phần của mặt trời là p. = 3 , 9 . 10 26 W . Biết phản nghịch ứng phân tử nhân trong trái tim mặt trời là bội phản ứng tổng đúng theo Hidro thành Heli với lượng Heli tạo thành thành vào một năm là một , 945 . 10 19 kilogam . Tính cân nặng Hidro tiêu thụ thường niên là: