CÔNG CỦA DÒNG ĐIỆN CÓ ĐƠN VỊ LÀ

     

Câu hỏi: công của cái điện có đơn vị là gì?

A.J/m

B.kWh

C.W

D.kVA

Lời giải:

Đáp án: BCông của loại điện gồm đơn vị làkWh

*

Cùng vị trí cao nhất lời giải tìm kiếm hiểu đưa ra tiết hơn về điện năng với công suất nhé!

1. Điện năng là gì?

a) chiếc điện bao gồm mang năng lượng:

Dòng điện có năng lượng vì chưng nó bao gồm thể thực hiện công với cung cấp nhiệt lượng. Năng lượng của chiếc điện gọi là điện năng.

Bạn đang xem: Công của dòng điện có đơn vị là

Ví dụ:

+ dòng điện qua bếp điện làm cho bếp điện nóng lên (cung cấp nhiệt lượng).

+ chiếc điện qua quạt điện làm cánh quạt điện cù (thực hiện công).

b) Sự chuyển hóa điện năng thành các dạng năng lượng khác

- Điện năng là năng lượng của mẫu điện. Điện năng có thể chuyển hóa thành các dạng năng lượng khác, trong đó có phần năng lượng có lợi và gồm phần năng lượng vô ích.

- Tỉ số giữa phần năng lượng hữu dụng được chuyển hóa từ điện năng và toàn bộ điện năng tiêu thụ được gọi là hiệu suất sử dụng điện năng:

*

Trong đó:

Ai: là năng lượng bao gồm ích

Ahp: là năng lượng hao phí

Atp: là năng lượng toàn phần được huyển hóa từ điện năng

2. Công của loại điện


Công của cái điệnlà lượng điện năng nhưng một đoạn mạch tiêu thụ khi tất cả dòng điện chạy qua để chuyển hóa thành các dạng năng lượng khác.

Công của chiếc điện được đo bằng công của lực điện thực hiện lúc dịch chuyển bao gồm hướng các điện tích.

Xem thêm: Cho Tứ Diện Abcd Có Thể Tích Bằng 12 Và G Là Trọng Tâm Của Tam Giác Bcd

- Lượng điện năng sử dụng được đo bằng công tơ điện. Mỗi số đếm của công tơ điện đến biết lượng điện năng đã được sử dụng là 1 trong những kilôoat giờ:1kW.h=3600000J=3600kJ1kW.h=3600000J=3600kJ.

3. Công thức tính công của dòng điện

Xét đoạn mạch như hình vẽ:

*
Hình 1: Đoạn mạchAB

Khi đặt một hiệu điện thế U vào đoạn mạch AB, những điện tích tự do gồm trong mạch sẽ chịu tác dụng của lực điện. Sự chuyển dời có hướng của những điện tích này tạo thành cái điện trong đoạn mạch cùng khi đó lực điện thực hiện công. Nếu cường độ mẫu điện là I thì sau một thời gian t sẽ tất cả điện lượng (q=It) di chuyển trong đoạn mạch cùng khi đó lực điện thực hiện một công là:

(A=Uq=UIt)

Trong đó:

A là công của chiếc điện (J)

U hiệu điện thế giữa nhì đầu mẫu điện (V)

I là cường độ loại điện (A)

t là thời giân điện lượng di chuyển trong đoạn mạch (s)

q: điện lượng di chuyển vào đoạn mạch (C )

công của dòng điện tất cả đơn vị là : kWh(ki lô oát,1KWh = 3,6.106J)

Công thức tính Công suất

P= U.I

P: Công suất (W)

U: HĐT (V)

I: CĐDĐ (A)

1W = 1V.A

*Công thức tính công của dòng điện:

A = phường t = U.I.t

1KWh = 3,6.106J

* Đo công của chiếc điện:

_ Lượng điện năng sử dụng được đo bằng công tơ điện

_ Mỗi số đếm của công tơ điện mang lại ta biết lượng điện năng được sử dụng là 1KWh

Phân biệt các đơn vị chỉ công suất:

kVA:

k là viết tắt của kilo

V là viết tắt của từ Volt

A là viết tắt của Ampere

Trong một mạng điện luân phiên chiều thì công suất biểu kiến S là vecto tổng của công suất thực phường và công suất phản phòng Q.

Volt-Ampere được viết tắt là VA là đơn vị đo công suất của chiếc điện. Đơn vị này được tính bằng tích hiệu điện thế tính theo Volt với cường độ cái điện tính theo Ampere.

Trong mạch điện 1 chiều, VA tương đương với Watt. Tuy nhiên trong loại điện chuyển phiên chiều, VA thường được dùng để tính công suất biểu kiến còn Watt được sử dụng để tính công suất thực.

Trên một mạch điện xoay chiều, công suất biểu kiến thường bao gồm độ lớn hơn so với công suất thực.

Xem thêm: Kho Tàng Truyện Cổ Tích Kiện Cây Đa, Cổ Tích Kiện Cây Đa

kW:

K là viết tắt của kilo

W là viết tắt của Watt đơn vị đo công suất p trong hệ đo lường quốc tế. Đơn vị này được lấy theo thương hiệu của nhà khoa học James Watt

Công suất mang lại biết sự cầm cố đổi năng lượng ΔE trong một khoảng thời gian Δt.