Có Người Cho Là Không Có Tay Muối Dưa Nên Dưa Dễ Bị Khú Ý Kiến Của Em Thế Nào

     

Có fan cho là không có “tay” muối dưa cần dưa đã dễ bị khú, chủ ý của em như vậy nào?

Lên men êtilic

Lên men lactic

Vì sao sữa sẽ từ dạng lỏng vươn lên là sệt


*