CƠ NĂNG CON LẮC ĐƠN

     

Trong chương thứ nhất của vật lý 12 về dao động cơ, chúng ta sẽ tìm hiểu về cấu trúc và xấp xỉ của một bé lắc đơn là như vậy nào. Sau thời điểm học bài học này, các em sẽ kết thúc được các mục tiêu của bài học như: Điều kiện của thứ nặng để bé lắc đơn xấp xỉ điều hòa, viết được bí quyết tính chu kì, tần số góc của dao động, tính được thế năng, cồn năng, cơ năng của nhỏ lắc đơn,… Từ đó vận dụng các kiến thức đã học nhằm giải bài bác tập cơ phiên bản và nâng cao trong SGK với sách bài tập.

*
*
*

Giải phương trình bên trên với g = 10 m/s2 ta được hiệu quả chiều lâu năm l của con lắc là: l=0,25 m =25 cm.

Qua bài bác giảng vật lý 12 bài xích 3 – bé lắc đơn này, những em cần nắm rõ các kim chỉ nam mà bài bác đưa ra : kết cấu con lắc đơn, đk con lắc đơn xấp xỉ điều hòa, phương pháp tính chu kỳ và các tích điện của con lắc đơn. Hy vọng đấy là một tài liệu giúp các em học xuất sắc hơn vật lí 12 vào chương này nói riêng với toàn lịch trình nói chung.