CO KHỬ ĐƯỢC OXIT NÀO

     
*
*
*
*
*
*
*
*Bạn đang xem: Co khử được oxit nào

Trong các oxit sau : CuO; Al2O3; SO2.Hãy cho biết chất làm sao chỉ bội phản ứng được cùng với bazơ và chất nào làm phản ứng được cả với axit với bazơ ?


Dẫn khí teo dư qua hỗn hợp nung nóng Al, Al2O3, MgO, FeO. Sau thời điểm phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp rắn gồm :


Cho hỗn hợp gồm BaO, FeO, Al2O3 vào nước dư thu được dung dịch A và phần ko tan B. B chảy một phần trong dung dịch NaOH. Dung dịch A có cất :


Cho bốn hỗn hợp, mỗi hỗn hợp có hai chất rắn gồm số mol bằng nhau: Na2O với Al2O3; Cu với Fe2(SO4)3; BaCl2 với CuCl2 ; cha và NaHSO4. Số hỗn hợp có thể tan trọn vẹn trong nước (dư) chỉ tạo ra dung dịch là


Có các hỗn hợp chất rắn

(1) FeO, BaO, Al2O3 (tỉ lệ mol 1: 1 : 1) (2) Al, K, Al2O3 (tỉ lệ mol 1: 2: 1)

(3) Na2O, Al (tỉ lệ mol 1: 1) (4) K2O, Zn (tỉ lệ mol 1: 1)

Số hỗn hợp rã hết vào nước (dư) là :


Có 3 chất rắn: Mg, Al, Al2O3đựng vào 3 lọ mất nhãn. Chỉ dùng một thuốc thử nào sau đây rất có thể nhận hiểu rằng mỗi hóa học ?


Có những lọ riêng lẻ đựng các dung dịch không màu : Cu(NO3)2, AlCl3, ZnCl2, FeSO4, Fe(NO3)3, NaCl. Chỉ dùng dung dịch nào sau đây để phân biệt những lọ mất nhãn bên trên ?
Xem thêm: Anh,Bạn Trai Và Người Ấy Chap 2, Truyện Anh,Bạn Trai Và Người Ấy

Cho từ từ cho dư dung dịch X (TN1) hoặc dung dịch Y (TN2) vào dung dịch AlCl3. Ở TN1 tạo kết tủa keo dán giấy trắng ko tan; ngơi nghỉ TN2 chế tạo kết tủa keo trắng, tiếp nối kết tủa tan. X cùng Y theo thứ tự là :


Cho hai thí nghiệm (TN) :

TN1 cho từ từ đến dư dung dịch HCl vào dung dịch NaAlO2.

TN2 đến từ từ đến dư khí CO2 vào dung dịch NaAlO2.

Hiện tượng quan liêu sát được là :


Cho những chất : Al, Al2O3, Al2(SO4)3, Zn(OH)2, NaHS, KHSO3, (NH4)2CO3. Số chất hầu như phản ứng được với hỗn hợp HCl, hỗn hợp NaOH là :


Cho những chất : Al, Al2O3, Al2(SO4)3, Zn(OH)2, NaHS, KHSO3, (NH4)2CO3. Số chất gồm tính lưỡng tính là :


Hoà chảy m gam lếu láo hợp bao gồm Al, fe vào hỗn hợp H2SO4 loãng (dư). Sau khi các phản bội ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X. Mang đến dung dịch Ba(OH)2 (dư) vào dung dịch X, nhận được kết tủa Y. Nung Y trong bầu không khí đến cân nặng không đổi, thu được hóa học rắn Z là :


Cho na vào dung dịch cất Al2(SO4)3và CuSO4thu được khí (A), dung dịch (B) cùng kết tủa (C). Nung kết tủa (C) thu được hóa học rắn (D). đến khí (A) dư tính năng với rắn (D) chiếm được rắn (E). Hoà tan (E) trong HCl dư chiếm được rắn (F). Rắn (F) là :
Xem thêm: 1 Lá Gelatin Bằng Bao Nhiêu Gam Bột Gelatin, Gelatin Là Gì

*

Các hidroxit: Ba(OH)2, NaOH, Al(OH)3, Fe(OH)3 được kí hiệu đột nhiên là X, Y, Z, T. Hiệu quả thí nghiệm của X, Y, Z, T được ghi sống bảng sau: