CÓ 2 ĐIỆN TÍCH Q1=2.10^-6 Q2=-2.10^-6

     

Hai năng lượng điện tích q.1 = - 4.10-8C và q2 = 4.10-8C đặt tại hai điểm A cùng B phương pháp nhau 4cm trong không khí. Lực chức năng lên điện tích q = 2.10-9C đặt tại điểm M cách A 4cm, bí quyết B 8cm là
Bạn đang xem: Có 2 điện tích q1=2.10^-6 q2=-2.10^-6

Một năng lượng điện thử đặt tại điểm có cường độ năng lượng điện trường 0,16 V/m. Lực tính năng lên điện tích đó bằng 2.10-4 N. Độ béo của điện tích đó là


Cho hai năng lượng điện tích q1 = - 4.10-10 C, q2 = 4.10-10 C, để ở A cùng B trong bầu không khí biết AB = 2 cm. Xác minh vectơ độ mạnh điện trường trên N, biết na = 1 cm, NB = 3 cm


Một năng lượng điện điểm q=10-7C để trong điện trường của điện tích điểm Q, chịu tác dụng của lực F=3.10-3N. độ mạnh điện trường E tại nơi đặt điện tích q là


Tại nhị điểm A và B giải pháp nhau đôi mươi cm trong không khí, đặt hai điện tích q1 = -3.10-6C, q.2 = 8.10-6C. Xác minh lực năng lượng điện trường công dụng lên năng lượng điện tích q3 = 2.10-6C đặt ở C. Biết AC = 12 cm, BC = 16 cm.


Hai năng lượng điện q1=2.10-8C, q.2 = - 8.10-8C đặt ở A với B trong ko khí, AB=8cm. Phải để điện tích q3 ở chỗ nào để nó cân nặng bằng?


Người ta đặt 3 năng lượng điện tích q1 = 8.10-9C, q.2 = q.3 = - 8.10-9C tại 3 đỉnh của tam giác gần như ABC cạnh 6cm trong ko khí. Lực tác dụng lên điện tích q0 = 6.10-9C đặt tại tâm O của tam giác là


Hai điện tích điểm q1=10-8C, q2=4.10-8C đặt ở A và B biện pháp nhau 9 cm trong chân không. Phải để điện tích q3=2.10-6C trên đâu để q3 nằm cân đối (không di chuyển).
Xem thêm: Phá Tôi Diễn Ra Ở Vị Trí Nào Trong Lục Lạp, Pha Tối Diễn Ra Ở Vị Trí Nào Trong Lục Lạp

Tại ba đỉnh A, B, C của một tam giác gần như cạnh 0,15 m có ba điện tích qA = 2μC; qB = 8μC; qc = - 8μC. Véc tơ lực chức năng lên qAcó độ lớn


Tại điểm A vào một điện trường, véc tơ độ mạnh điện ngôi trường có hướng trực tiếp đứng từ bên trên xuống, gồm độ lớn bởi 5 V/m tất cả đặt điện tích q = - 4.10-6 C. Lực tính năng lên điện tích q có


Một năng lượng điện điểm Q đặt trong ko khí. Cường độ điện trường vì chưng Q gây ra tại A và B theo lần lượt làEA và EB , r là khoảng cách từ A đến Q. EA hợp với EB một góc 300 với EA = 3EB. Khoảng cách A với B là


Cường độ điện trường tạo vì một điện tích điểm giải pháp nó 2 cm bởi 105 V/m. Tại vị trí giải pháp điện tích này bởi bao nhiêu thì cường độ điện trường bởi 4.105 V/m?


Một điểm giải pháp một điện tích một khoảng cố định và thắt chặt trong ko khí bao gồm cường độ điện trường 4000 V/m theo hướng từ trái quý phái phải. Khi đổ một hóa học điện môi gồm hằng số điện môi bởi 2 bao chùm năng lượng điện điểm cùng điểm vẫn xét thì cường độ điện ngôi trường tại đặc điểm này có độ bự và hướng là


Một điện tích q = 10-7 C để trong điện trường của một điện tích điểm Q, chịu chức năng của lực F = 3 mN. Tính độ to điện tích Q cùng cường độ điện trường tại nơi đặt điện tích q. Biết rằng hai năng lượng điện tích biện pháp nhau một khoảng tầm 30 cm trong chân không.


Hai điện tích quận 1 = q.2 = - 4.10-6C, để tại A cùng B phương pháp nhau 10 cm trong không khí. Phải đặt điện tích q3=4.10-8C trên C để q3 nằm cân bằng. Tìm vị trí điểm C
Xem thêm: Những Hình Ảnh Về Mùa Xuân Thiên Nhiên Đẹp, Lộng Lẫy Nhất Hiện Nay

*

Tầng 2, số bên 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam