CHUỖI TRUYỀN ELECTRON HÔ HẤP

     

Chuỗi truyền êlectron hô hấp diễn ra ở màng vào của ti thể.

Bạn đang xem: Chuỗi truyền electron hô hấp

Khi thở tế bào xẩy ra trong tế bào sống, tích điện được giải phóng thủng thẳng qua hàng loạt những phản ứng, chứ không nở rộ nhiệt như phản ứng cháy thông thường.

Trắc nghiệm: Chuỗi truyền êlectron hô hấp ra mắt ở:

A. Màng lưới nội hóa học trơn.

B. Màng quanh đó của ti thể.

C. Màng lưới nội chất hạt.

D. Màng vào của ti thể.

Trả lời:

Đáp án đúng: D. Màng vào của ti thể.

Chuỗi truyền êlectron hô hấp diễn ra ở màng trong của ti thể.

Kiến thức áp dụng để trả lời câu hỏi


1. Thở tế bào là gì?

Hô hấp tế bào là một tập hợp các phản ứng với quá trình trao đổi chất diễn ra trong các tế bào của sinh vật để biến đổi năng lượng hóa học tất cả trong chất dinh dưỡng thành adenosine triphosphate (ATP), và tiếp nối giải phóng những chất thải. Các bội phản ứng tương quan đến thở là các phản ứng dị hóa, phá vỡ các phân tử béo thành các phân tử nhỏ dại hơn, giải phóng tích điện trong thừa trình, do link yếu "cao năng" sẽ tiến hành thay bằng link mạnh hơn trong số sản phẩm. Thở là trong số những phương thức thiết yếu giúp tế bào giải phóng tích điện hóa học tập để cung cấp năng lượng đến các chuyển động tế bào. Hô hấp tế bào được coi là phản ứng oxy hóa-khử và giải hòa nhiệt. Bội phản ứng toàn diện và tổng thể được tiến hành thông qua 1 loạt các bước khác nhau, phần lớn trong số đó là phản ứng oxy hóa-khử. Thở tế bào, nếu nói tới mặt kỹ thuật là một phản ứng đốt cháy, nhưng thực chất thì không như vậy. Khi hô hấp tế bào xảy ra trong tế bào sống, tích điện được giải phóng thảnh thơi qua hàng loạt những phản ứng, chứ không nở rộ nhiệt như bội nghịch ứng cháy thông thường.

PT: C6H1206 + 02→ 6CO2 + 6H20 + tích điện (ATP)

- quy trình hỗ hấp tế bào xẩy ra trong ty thể, những phản ứng ra mắt nhờ các enzyme xúc tác.

*

2. Bản chất của hô hấp tế bào

- Hô hấp tế bào có thực chất là một chuỗi những phản ứng ôxi hóa khử. Thông qua chuỗi những phản ứng này, phân tử glucôzơ được phân giải dần dần và năng lượng của nó ko được giải hòa ồ ạt nhưng được mang ra từng phần ở những giai đoạn không giống nhau.

Xem thêm: Công Thức Làm Kem Trà Xanh Matcha Xốp Ngon Đơn Giản Tại Nhà, Cách Làm Kem Trà Xanh Matcha Cực Ngon Tại Nhà

- Tốc độ quy trình hô hấp phụ thuộc vào nhu cầu năng lượng của tế bào, hình như còn có các yếu tố khác như: enzim, nhiệt độ ...


3. Các giai đoạn chủ yếu của hô hấp tế bào.

Quá trình thở tế bào rất có thể được chia thành 3 giai đoạn: Đường phân, chu trình Crep với chuỗi chuyền electron hô hấp.

a. Đường phân

- Nơi ra mắt : bào tương

- Đường phân là quá trình thay đổi phân tử glucôzo xảy ra ở tế bào chất. Tác dụng là từ 1 phân tử glucôzo tạo ra 2 phân tử axit piruvic (C3H4O3) cùng 2 phân tử ATP (thực tế tạo thành 4 phân tử ATP nhưng lại đã cần sử dụng 2 phân tử ATP để hoạt hoá phân tử glucôzo) cùng với 2 phân tử NADH (nicôtinamit ađênin đinuclêôtit).

b. Quy trình Crep

- khu vực diễn ra: chất nền của ti thể

- Hai phân tử axit piruvic được tạo thành qua đường phân vẫn được chuyển đổi thành 2 axêtyl-CoA (giải phóng 2 phân tử với 2 NADH) cùng hai phân tử này đi sẽ đi vào chu trình Crep tạo nên tất cả 4 phân tử , 2 phân tử ATP, 2 phân tử cùng 6 phân tử NADH.

c. Chuỗi truyền electron hô hấp

Chuỗi chuyền êlectron hô hấp ra mắt ở màng trong của ti thể. Trong quá trình này, các phân tử NADH cùng FADH2, được tạo thành ra giữa những giai đoạn trước sẽ bị ôxi hóa thông sang 1 chuỗi những phản ứng ôxi hoá khử. Trong làm phản ứng cuối cùng, ôxi sẽ bị khử tạo nên nước.

Năng lượng được giải tỏa từ quá trình ôxi hoá các phân tử NADH và FADH2 này sẽ được sử dụng nhằm tổng hợp những phân tử ATP. Đây đó là giai đoạn góp tế bào thu được rất nhiều ATP nhất.

Hô hấp tế bào là quy trình chuyển tích điện của các nguyên liệu hữu cơ thành tích điện của ATP.

Hô hấp tế bào gồm không hề ít phản ứng, thông qua đó năng lượng của nguyên liệu hô hấp được giải phóng dần dần từng phần. Vận tốc của quá trình hô hấp tế bào dựa vào vào nhu cầu năng lượng của tế hào.

Xem thêm: Thăm Quan Khu Du Lịch Suối Ngọc Vua Bà Ở Đâu, Du Lịch Sinh Thái: Hà Nội

Hô hấp tế bào rất có thể được tạo thành 3 tiến trình chính: Đường phân, quy trình Crep với chuỗi chuyền electron hô hấp. Trong đó, chuỗi chuyền electron hô hấp tạo ra ra được không ít ATP nhất.